DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i DIS-Norge, Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 •  Holder noen på å registrere/fotografere gravlagte ved en gravplass?
- Dette finner du informasjon om ved å gå inn på den aktuelle gravplass og sjekker det som står under: Om registreringen.  
 
 • Får man betalt hvis man bidrar med bilder eller registrering?
Prosjektet Gravminner i Norge er basert på dugnad og frivillig innsats. Derfor er det ingen som er engasjert i prosjektet som får økonomisk kompensasjon.  
 
 • Hvordan kan jeg være med å hjelpe?
- Det trengs fotografer til flere gravplasser i landet. Man melder sin interesse til den lokale gravstedskoordinator. Se kontaktinformasjon: http://www.disnorge.no/cms/organisering. Det er viktig å oppgi hvilket område/gravplass som er aktuelt å jobbe med.  
 
 • Hva gjør jeg hvis jeg finner feil eller har ekstraopplysninger?

- Dette melder du inn via korrekturknappen.  Denne finner du bak hver enkelt person i gravminner.Korrigeringen man legger inn må gjøres på den personen det gjelder. Hvis korrigeringen gjelder flere personer i databasen, må dette legges inn på hver enkelt av dem.

 

 • Hvilke ekstraopplysninger ønskes?
- Tittel/yrke, fullstendig fornavn/etternavn og pikenavn. Fødsels- død- og begravelsesdato/år. Fødested, bosted og dødssted. 
  
 • Hvorfor finner jeg ikke den jeg leter etter?
- Det kan være flere årsaker til dette.
1. gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.
2. vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
3. graven er slettet før fotografering ble gjort.
4. ikke registrert i mottatte database fra kirkevergen.
Søk i databasen med inneholder kan gi flere treff enn for eksempel begynner med
 
 • Hvordan kan jeg få lagt inn flere personer på en gravplass som er ferdig registrert?
- Dersom gravplassen står oppført som ferdig registrert og dette er et gravminne som allerede stod på gravplassen da registreringen ble foretatt (altså blitt uteglemt) må dette meldes til oss. Oppgi personens data og navn på gravplass, legg gjerne med bilde av gravminnet dersom dette er mulig. Dette sendes til gravkorr@disnorge.no
- Dersom dette er en person gravlagt etter at registreringen er ferdigstillet avventes det med å legge inn slik oppdatering til det foretaes en fullstendig oppdatering av hele gravplassen.
  
 • Hvor ofte oppdateres registreringen?
- Ikke oftere enn 1 gang i året, men det er ønskelig å få til at en gravplass oppdateres minst hvert 5. år. Første prioritert er nå å få inn data fra de gravplasser som mangler.  
 
 • Hvorfor er det ikke et bilde av gravminnet?
- Enten er ikke gravplassen fotografert enda, eller gravminnet var ikke på gravplassen da den ble fotografert. Gravminnet kan også være slettet.  
 
 • Kan vi sende inn nytt bilde av en grav?
- Ja. Bildet sendes til gravkorr@disnorge.no med informasjon om hvilken gravplass dette gjelder og med id-nr til personen(e).  
 
 • Vi har tatt et nytt bilde, hvordan kan vi få lagt dette inn?
- Bildet sendes til gravkorr@disnorge.no med informasjon om hvilken gravplass dette gjelder og med id-nr til personen(e). 
 
 • Kan jeg ta kopi av bildene og bruke dem et annet sted?
- Man kan fritt laste ned bildene til privatbruk, men man kan ikke publisere dem eller bruke dem til kommersielt formål uten godkjenning av fotografen. Ved bruk av bildene skal fotografens krediteres. 
 
 • Jeg er ferdig med fotografering på gravplass. Hva gjøre jeg nå?
- Send mail til gravreg@disnorge.no og få oppgitt hvilken adresse du skal sende CD med bilder til.  
 
 • Kan jeg begynne å ta bilder på en gravplass?
- Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med lokal gravstedskoordinator. Se kontaktinformasjon: http://www.disnorge.no/cms/organisering Dette for å unngå at det blir dobbelt fotografering.  
 
 • Kan man få fjernet en person som er registrert i databasen?
- Nei. Viser til Datatilsynets uttalelse. 
 
 • Kan man få fjernet et bilde som ligger i databasen?
- Dersom man ønsker å få fjernet et bilde, må fester av graven sende en mail til gravreg@disnorge.no og fremme sitt ønske, med informasjon om hvilken gravplass og hvilken person dette gjelder.