DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ofte stilte spørsmål

Dersom du allerede er registrert som fotograf/registrator i prosjektet og har spørsmål, ta kontakt med den lokal gravstedskoordinator i Slekt og Data. Se kontaktinformasjon:

 
 • Use of photos on this site: Persons or organizations desiring to use digital versions of the photos contained on this site for use on another web site or in publications must obtain the written consent of the contributor, or the legal representative of the submitter, and also contact the site Project Coordinator with proof of this consent. Photographers retain full copyright of their original photo.

 • Kan jeg ta kopi av bildene og bruke dem et annet sted?
Rettighetshaver er den som har tatt bildet. Å skanne et vanlig fotografi er å fremstille et eksemplar. Digitale kopier er eksemplarer, de også. Det er lov å lage slike kopier til privat bruk, uten å spørre opphavsmannen om lov. Det dere sitter med av fotografier som dere har skannet til privat bruk, er altså ikke noe problem. Å fremstille eksemplarer som ikke er til privat bruk, er lov kun med opphavsmannens samtykke..
Bilder på Internett: Å legge et digitalt fotografi ut på Internett er å spre bildet til allmennheten. Dette er kun lov med opphavsmannens samtykke. Digitale fotografier lagt ut på Internett kan gjerne frigis, dvs. at rettighetshaveren opplyser at det er tillatt å fremstille eksemplarer av dem, og/eller spre dem til allmennheten, for eksempel ved å trykke bildene i en bok eller bruke dem på et annet nettsted.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått avtaler med våre bidragsytere om at deres bilder kan brukes av andre uten samtykke. 
 
 • Jeg ønsker kontakt med kirkevergen?
- Gravminner i Norge er ikke kirkevergen. Dersom man ønsker kontakt med kirkvergen for en aktuell kommune, vil man finne kontaktinformasjonen på kirken.no . Skriv menighetens navn i feltet "søk etter innhold og menigheter"
 
 • Finnes det kart over gravplassen?
- Vi har startet innsamling av kart over gravplassene. Pr i dag har vi kun lagt ut noen få kart. Årsaken til dette er at vi ønsker å få en bedre pressentasjonsmulighet for kartene enn den vi har i dag. Dermed vil ikke kart bli tilgjengelig før vi har fått på plass fase 2 av Gravminner i Norge. 
 
 •  Holder noen på å registrere/fotografere gravlagte ved en gravplass?
- Dette finner du informasjon om ved å gå inn på den aktuelle gravplass og sjekker det som står under: Om registreringen.  
 
 • Kan jeg begynne å ta bilder på en gravplass?
- Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med lokal gravstedskoordinator. Se kontaktinformasjon: http://www.disnorge.no/cms/organisering Dette for å unngå at det blir dobbelt fotografering.  
 
 • Får man betalt hvis man bidrar med bilder eller registrering?
Prosjektet Gravminner i Norge er basert på dugnad og frivillig innsats. Derfor er det ingen som er engasjert i prosjektet som får økonomisk kompensasjon.  
 
 • Hvordan kan jeg være med å hjelpe?
- Det trengs fotografer til flere gravplasser i landet. Man melder sin interesse til den lokale gravstedskoordinator. Se kontaktinformasjon: http://www.disnorge.no/cms/organisering. Det er viktig å oppgi hvilket område/gravplass som er aktuelt å jobbe med.  
 
 • Hva gjør jeg hvis jeg finner feil eller har ekstraopplysninger?

- Dette melder du inn via korrekturknappen.  Denne finner du bak hver enkelt person i gravminner.Korrigeringen man legger inn må gjøres på den personen det gjelder. Hvis korrigeringen gjelder flere personer i databasen, må dette legges inn på hver enkelt av dem.

 

 • Hvilke ekstraopplysninger ønskes?
- Tittel/yrke, fullstendig fornavn/etternavn og pikenavn. Fødsels- død- og begravelsesdato/år. Fødested, bosted og dødssted. 
  
 • Hvorfor finner jeg ikke den jeg leter etter?
- Det kan være flere årsaker til dette.
1. gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.
2. vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
3. graven er slettet før fotografering ble gjort.
4. ikke registrert i mottatte database fra kirkevergen.
Søk i databasen med inneholder kan gi flere treff enn for eksempel begynner med
 
 • Hva betyr "Gravminne mangler"?
- Det betyr at på tidspunktet for fotografering, ikke var noe gravminne på denne personen. Årsaken til dette kan være forskjellig: Graven er slettet, graven fjernet for oppussing, graven fjernet for å få bli oppdatert. 
- Det kan også bety at gravminnet er står oppført som slettet hos kirkevergen. Vi har valgt å ikke bruke ordet slettet, men "Gravminne mangler". 
 
 • Hvordan kan jeg få lagt inn flere personer på en gravplass som er ferdig registrert?
- Dersom gravplassen står oppført som ferdig registrert og dette er et gravminne som allerede stod på gravplassen da registreringen ble foretatt (altså blitt uteglemt) må dette meldes til oss. Oppgi personens data og navn på gravplass, legg gjerne med bilde av gravminnet dersom dette er mulig. Dette sendes til gravkorr@disnorge.no
- Dersom dette er en person gravlagt etter at registreringen er ferdigstillet avventes det med å legge inn slik oppdatering til det foretaes en fullstendig oppdatering av hele gravplassen.
  
 • Hvor ofte oppdateres registreringen?
- Ikke oftere enn 1 gang i året, men det er ønskelig å få til at en gravplass oppdateres minst hvert 5. år. Første prioritert er nå å få inn data fra de gravplasser som mangler.  
 
 • Hvorfor er det ikke et bilde av gravminnet?
- Enten er ikke gravplassen fotografert enda, eller gravminnet var ikke på gravplassen da den ble fotografert. Gravminnet kan også være slettet.  
 
 • Kan vi sende inn nytt bilde av en grav?
- Ja. Bildet sendes til gravkorr@disnorge.no med informasjon om hvilken gravplass dette gjelder og med id-nr til personen(e).  
 
 • Vi har tatt et nytt bilde, hvordan kan vi få lagt dette inn?
- Bildet sendes til gravkorr@disnorge.no med informasjon om hvilken gravplass dette gjelder og med id-nr til personen(e). 
 
 • Jeg er ferdig med fotografering på gravplass. Hva gjøre jeg nå?
- Send mail til gravreg@disnorge.no og få oppgitt hvilken adresse du skal sende CD med bilder til.  Vi har også tatt i bruk Dropbox til innsendels av bilder. Du vil ta få en invitasjon til en mappe som du skal legge bildene i.  
 
 • Kan man få fjernet en person som er registrert i databasen?
- Nei. Viser til Datatilsynets uttalelse. 
 
 • Kan man få fjernet et bilde som ligger i databasen?
- Dersom man ønsker å få fjernet et bilde, må fester av graven sende en mail til gravreg@disnorge.no og fremme sitt ønske, med informasjon om hvilken gravplass og hvilken person dette gjelder.