DIS-Norge
 
  English Norsk  

Omlegging av programvaren for Digitalarkivet

Denne informasjonen vil også ligge på nettsidene våre (http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Om-Digitalarkivet/Omlegging).
Her vil vi oppdatere informasjonen etter hvert som endringene skjer.

Viktige datoer:

15. november 2011 - Vi stenger midlertidig for:

  • innlegging av nye korrekturmeldinger
  • nye gjester i Digitalpensjonatet
  • innlegging av gårdsbilder og kommentarer

1. januar 2012: nettsider, søkesystem og framfinningsverktøy legges om til nye systemer
Vi bytter ut nettsidene, søkesystemet og framfinningsverktøyet på http://digitalarkivet.no med nye systemer 1. januar 2012. I omleggingsfasen fram til den datoen vil http://da.digitalarkivet.no fungere som det primære nettstedet for Digitalarkivet. Publiseringer av nye og gamle databaser vil skje der.

Dagens lenker til databaser og poster i disse vil ikke fungere etter omleggingen. I det nye systemet vil imidlertid slike lenker være permanente.

Lenker til skannet materiale vil ikke bli berørt av denne omleggingen. Det samme gjelder lenker til bosteder, personer o.a. i 1910-tellingen.

Omleggingsarbeidet med dataene
Vi går gjennom alle data når vi legger om fra gammelt til nytt søkesystem for Digitalarkivet. Datafilene blir konvertert til xml-format før overføring til det nye systemet. Samtidig kjører vi kontroller på bl.a. datoformat og personnavn. Samlede personnavn splittes i fornavn- og etternavnsfelt når det er mulig. Folketellingene fra 1865 og 1900 legges ut i helt nye versjoner, basert på kvalitetssikringsarbeid som har pågått i Arkivverket i flere år. Annet korrekturarbeid utføres ikke i forbindelse med denne konverteringen.

De konverterte dataene overføres til én stor database. Alle søk i det nye systemet utføres mot denne databasen, men det blir allikevel mulig å avgrense søket til bestemte kilder.

Vi tar fortsatt imot databaser. Disse publiseres i det gamle systemet inntil videre. Så snart funksjonaliteten i det nye systemet er på plass, går vi over til å publisere dataene der. I hektiske perioder fram til 1. januar kan det ta lengre tid å få dataene ut på nettsidene enn normalt.

Dokumentasjon
Databaser som har tilknyttet en dokumentasjonsfil, vil få denne informasjonen med til det nye systemet. Deler av dokumentasjonen/metainformasjonen vil vises i egne bokser nedenfor dataene med lenker til all dokumentasjon/metainformasjon om datasettet.

Korrekturmeldinger
Vi stenger for innlegging av nye korrekturmeldinger fra og med 15. november. Korrekturmeldingssystemet blir ikke videreført i sin nåværende form. Meldinger fra dagens løsning kan derfor ikke overføres til det nye systemet for korrekturmeldinger. Alle korrekturmeldinger som er kommet inn gjennom dagens løsning blir tatt vare på. Disse vil bli gjennomgått og videreformidlet til de som er ansvarlige for dataene.

Det skal fremdeles være mulig å legge inn korrekturer og merknader til poster i dataene i det nye systemet.

Digitalpensjonatet
Vi overfører alle gjester, deres databaser og eventuelle avskrifter i Digitalpensjonatet til det nye systemet for Digitalarkivet. Egne presentasjonssider blir videreført. DP-logo eller eventuell egen logo blir lagt sammen med navn på eier av dataene.

Vi kommer ikke til å opprette nye gjester i det gamle systemet fra og med 15. november - vi trenger tiden fram til 1. januar til å overføre alle nåværende gjester. Nye gjester kommer med i det nye systemet.

Gjestene i Digitalpensjonatet vil selv kunne redigere opplysninger på egen presentasjonsside i det nye systemet. På sikt legger vi til rette for at gjestene kan laste opp dataene til serveren i stedet for å sende dem på e-post til oss.

Digitale bøker
Systemet for digitale bøker/bokhylla (http://da2.uib.no/cgi-win/webbok.exe) blir ikke berørt av omleggingen i denne omgang.

Det kommer etter hvert en ny løsning også for dette materialet. Da vil bl.a. trykte bøker bli søkbare.

Gårdsbilder i 1900-tellingen

Vi viderefører ikke tjenesten med å legge inn gårdsbilder i databasen for folketellingen fra 1900 slik den eksisterer i dag. Bilder og kommentarer blir hentet ut, men de blir ikke overført til en tilsvarende tjeneste for 1900-tellingen i det nye systemet.

Tjenesten blir erstattet av en frittstående fotoalbumløsning for å laste opp bilder og kommentarer og med mulighet for å koble dette til dataene i Digitalarkivet. Denne løsningen tillater kobling til alle kilder i Digitalarkivet/Digitalpensjonatet og ikke bare 1900-tellingen.

Vi stenger for å legge inn bilder og kommentarer fra og med 15. november for å kunne hente ut dette materialet og sikre den nåværende koblingen til 1900-tellingen.