DIS-Norge
 
  English Norsk  

Organisasjonen

Slekt og Data er en forening for alle som er interessert i slektsforsking. Organisasjonen er landsomfattende og tilbyr en rekke aktiviteter over hele landet. Fullstendig oversikt over aktivitetene finner du under menyvalget Aktiviteter på linja øverst. Vi har organisert virksomhet i alle landets fylker og du kan lese mer om dette under menyvalget Distriktslagene på linja øverst. Her finner du også fram til de lokale gruppene som er etablert under flere av distriktslagene.

Organisasjonen har et styre som velges på landsmøtene. Landsmøteperioden er to år. I det mellomliggende året er det tradisjon for å arrangere en Tillitsmannskonferanse.

Vi har to faglige utvalg. Styret utpeker lederen av disse. For en organisasjon som vår er det viktig at det utvikles både et slektsfaglig miljø og et datamiljø  som samtidig forstår slektsforsking.

Slekt og Data har en kontrollkomité som påser at Slekt og Datas styre driver virksomheten i samsvar med vedtektene, landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivning.

Styret oppretter prosjekter for større oppgaver med prosjekteier, fortrinnsvis forankret i styret, og prosjektleder. I tillegg etableres det etter behov grupper som skal ta seg av mindre eller svært avgrensede oppgaver.

På disse sidene kan du lese mer om noen av oss som holder på i Slekt og Data, du finner kontaktinformasjon, tips og nyheter om slektsforsking og mye mer.