DIS-Norge
 
  English Norsk  

Pressemelding

Frivillige skynder seg for å lansere den siste nasjonale folketellingen på nettet

Avskrift av den Norske Folketellingen for 1875 er underveis

SALT LAKE CITY, UTAH-FamilySearch International, Universitetet i Tromsø og DIS-Norge, Slekt og Data kunngjorde et felles initiativ om å lage en kostnadsfri og nettbasert avskrift av den Norske Folketellingen for 1875. Dette er den eneste norske folketellingen som enda ikke har blitt indeksert og er den første, globalt sett, som baserer seg på samarbeid via internett. Frivillige som kan lese norsk søkes for å ferdigstille prosjektet via www.Familysearch.org Mer informasjon om prosjektet og rettledning for registreringen på norsk finner du på www.disnorge.no Her går du til: Hovedsiden > Fagstoff > Kilderegistrering > Folketellingen 1875.

Den norske folketellingen fra 1875 er av stor verdi for slektsforskere ettersom denne var den siste nasjonale tellingen som ble foretatt rett før den store norske utvandringsperioden startet i 1878. Slektsforskere vil ikke måtte vente lenge på en lett tilgjengelig tilgang til denne historiske folketellingen via internett. FamilySearch har allerede digitalisert alle filmrullene med bilder av sidene i tellingen og sammen med en stadig økende gruppe med frivillige, bruker de sin nettbaserte programvare for å opprette og lager den automatiserte indekseringen. Universitetet i Tromsø og DIS-Norge, Slekt og Data støtter prosjektet, men mange flere frivillige via nettet er ønsket for å indeksere de resterende ca 1 millioner personene som er å finne i de ti-tusener av sider i folketellingen.

Selv om FamilySearch har gjennomført en rekke store internasjonale indekseringsprosjekter tidligere, så er dette vårt første for Norge. "Den største utfordringen er den norske håndskriften og navnene," sier Jeff Svare, spesialist for datainnsamling. "De fleste av FamilySearch sine nåværende frivillige er ikke trent i å lese norske navn eller håndskrift. Frivillige norske innfødte ville være mye mer effektive i å indeksere opplysningene ut fra sidene i folketellingen," slår Svare fast.

Å melde seg som frivillig er enkelt. Nærmere informasjon både om første gangs registrering og senere arbeid med indekseringen finner du på adressene ovenfor. Det som blir registrert blir så lagret, samlet sammen som en indeks som til slutt blir gjort fritt tilgjengelig for offentligheten. Hver bunt med data tar som regel ikke mer enn 30 minutter å indeksere.

Prosjektdeltakere trenger ikke å være for bekymret for eventuelt manglende ferdighetsnivå i å lese og tolke folketellingen. Hver side i folketellingen vil nemlig bli indeksert av to ulike personer. Et hvert avvik mellom de to avskriftene vil bli bedømt av en tredje person. Resultatet blir et høyt kvalitativt og fritt tilgjengelig register med enorm verdi for familiehistorikere, slektsforskere og entusiaster. Desto flere nettbaserte frivillige som hjelper til, jo raskere vil dette frie registeret bli tilgjengeligjort for alle.

Det er også andre fordeler med å melde seg som frivillig. Frivillige gjør seg kjent med historiske dokumenter, de verdifulle historiene de skjuler og den nytte dette gir til genealogisk granskning generelt.

Programmet "The FamilySearch Records Access" har allerede generert litt over 500 millioner navn og bilder gjennom frivillige initiativ. Det kan søkes kostnadsfritt i alle datasamlingene via FamilySearch.org. (Gå til FamilySearch.org, klikk på Search Records og klikk så på Record Search pilot.)

Gunnar Thorvaldsen, professor i historie og leder for Registreringssentral for historiske data (RHD) tilknyttet universitetet i Tromsø sier: "Universitetet ønsker samarbeidet med FamilySearch velkomment for å utvide våre databaserte registreringer fra den norske folketellingen fra 1875. Dette vil gi en betraktelig økning i den potensielle bruken av den første norske høykvalitative folketellingen sett ut i fra et statistisk synspunkt og med slektsforsknings- og slektshistoriske øyne."

"Vi er glade for å kunne hjelpe FamilySearch med arbeidet i å indeksere folketellingen fra 1875," sier Torill Johnsen, leder for DIS-Norge, Slekt og Data. "Det er begrenset tilgang på mye viktig genealogisk informasjon fordi den fortsatt er papirbasert i arkivene og bibliotekene. Nettbasert tilgang til disse troverdige kildene gir slektsforskere og slektshistorikere direkte tilgang fra sin egen datamaskin når de selv måtte ønske det. Aktiv deltakelse fra frivillige vil fremskynde ferdigstillelsen av den norske folketellingen fra 1875 og øke antallet tilgjengelige digitale kilder," legger Johnsen til.

FamilySearch forvalter den største samlingen av genealogisk informasjon i verden. I 2007 kunngjorde FamilySearch planer for oppstarten av en digitalisering og indeksering av sine samlinger for bredere og mer økonomisk tilgang via internett. Først ute var de populære samlingene av folketellinger fra USA, Canada og Storbritannia. FamilySearch har gitt fri nettilgang til de amerikanske folketellingene 1850, 1860, 1870, 1880 og 1900. FamilySearch arbeider med The Generation Network for å fremskaffe nye kostnadsfrie samlinger for de resterende Amerikanske folketellingene.

# # #

Kontaktperson for media:
Paul Nauta
FamilySearch Public Affairs Manager
nautapg@familysearch.org

OM FamilySearch International

FamilySearch International er den største genealogiske organisasjonen i verden. Millioner av mennesker bruker FamilySearch sine samlinger, ressurser og tjenester for å lære mer om sin familiehistorie. Som en hjelp til en slik stor etterstrebelse, har FamilySearch aktivt samlet inn, bevart og delt genealogiske opplysninger med verden i over 100 år. FamilySearch er en non-profit organisasjon finansiert av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Brukere kan få tilgang til FamilySearch sine tjenester og ressurser kostnadsfritt via internett på nettadressen FamilySearch.org og gjennom over 4,500 familiehistoriske sentre i 70 land, inklusive hovedavdelingen Family History Library i Salt Lake City, Utah.