DIS-Norge
 
  English Norsk  

Prosjekter

Aktiviteter som forventes å vare over en lengre periode organiseres som prosjekter.  De får en Proskjekteier, normalt et medlem av DIS-Norge, Slekt og Datas styre, og en Prosjektleder. Prosjektlederen velger ut medlemmer av prosjektgruppa og foreslår mandat for aktiviteten.

DIS-Norge, Slekt og Data har følgende aktive prosjekt: