DIS-Norge
 
  English Norsk  

Prosjekter

Aktiviteter som forventes å vare over en lengre periode organiseres som prosjekter.  De får en Proskjekteier, normalt et medlem av Slekt og Datas styre, og en Prosjektleder. Prosjektlederen velger ut medlemmer av prosjektgruppa og foreslår mandat for aktiviteten.

Slekt og Data har følgende aktive prosjekt: