DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dataregistrering av kirkebøker

Prosjektets hovedarbeid gjøres av leder og prosjektmedlemmene. Prosjekteier er styret i DIS-Norge, Slekt og Data sin kontakt mot prosjektet.

 

Navn Lagstilknytning Verv
Jonny Lyngstad         DIS-Møre og Romsdal         Prosjekteier         
Tore Stustad         DIS-Buskerud         Prosjekteier         

 


 

Remi Pedersen DIS-Buskerud Leder
- Usikkerhetssjekk
- Frekvensanalyse
Bjørn Bjørnsen DIS-Rogaland Prosjektmedlem
- Usikkerhetssjekk
- Frekvensanalyse
Gunnar Borvik DIS-Rogaland

Prosjektmedlem
- Augustustester
- Konvertering
- Frekvensanalyse
- Sluttkontroll

Tore Stustad DIS-Buskerud Prosjektmedlem
- Frekvensanalyse
- Usikkerhetssjekk

Kontakt prosjektet på kildereg@disnorge.no.