DIS-Norge
 
  English Norsk  

Q

Y-haplogruppe Q oppsto i Sibir, og forbindes blant annet med hunnerne. Den fins i stor utstrekning i hele Amerika og er særlig vanlig blant de første folkeslagene i Sør-Amerika. Undergruppen Q1a3a1 er bare funnet blant opprinnelige amerikanere. I Eurasia fins Q i østlige deler av Asia, spesielt i Sibir, men er også representert over nesten hele Europa, selv om den er sjelden. 

Y-hg Q DNA

I Norge

Her i landet er denne gruppen ganske sjelden, men kanskje tilhører 2-4 % av befolkningen Q, undergruppe Q1a3. Det er mulig det er en viss opphopning i Midt-Norge, se Norgesprosjektets lister.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har er fra Eygin Gol i Mongolia, datert til rundt 300 f Kr. (Petkovsky 2006).

Forskning

Y-DNA Q-prosjektet på FTNDA har noe mer informasjon og lenker.