DIS-Norge
 
  English Norsk  

R1a

Y-haplogruppe R1a oppsto trolig et sted i Eurasia, spekulasjoner inkluderer området Kaukasus-Svartehavet eller Anatolia. Utbredelsen av R1a har vært knyttet til spredningen av indoeuropeiske språk. Den er svært vanlig i Øst-Europa bl a i Polen, og i deler av Asia, bl a Pakistan og India.

I Norge

Rundt 25 % av alle norske menn tilhører denne gruppen. Den er noe vanligere i midt-Norge enn ellers i landet. Britiske menn som tilhører R1a stammer ofte fra norske vikinger (Jobling 2010). Det antas at R1a kom til Norge for flere tusen år siden, mulig i to bølger, eldre og yngre skandinavisk R1a. Stort sett alle R1a vil ha mutasjonen M417 som definerer R1a1a1. Det oppdages stadig nye SNPs som definerer grener av R1a, og det anbefales å kontakte R1a-prosjekt for å få veiledning om hvilke man kan teste.

De fleste norske faller innenfor tre grupper av R1a1a1, med en fjerde foreløpig udefinert gruppe (Other):

Northwestern: En del norske R1a har DYS388 = 10 i stedet for den langt vanligere DYS388 = 12. Denne grupper ser ut til å være utbredt i Nordvest-Europa, Skandinavia og de britiske øyer. Denne gruppen kjennetegnes av L664, som igjen har flere undergrupper.

"Young Scandinavian": Disse har mutasjonen L448. En gren innen L448 er CTS4179, og den skotske R-L176.1 er en undergruppe her igjen. L448 ligger under Z284 som er felles for de skandinaviske grenene.

"Old Scandinavian": Denne gruppen har også Z284, og Z287/Z288 (parallelle), som anbefales testet. En egen undergruppe av disse igjen kan ha Z86 og/eller Z281, test etter anbefaling.

"Other Scandinavian": Det fins flere som passer inn i de vestlige R1a-typene med DYS442=12 og har i likhet med brødregruppen "Old" Z284, men ellers ingen kjente definerende SNPs eller mer detaljert haplotype.

Se også figur fra R1a1a-prosjektet nederst på siden. 

Arkeologisk DNA

Det eldste funn av Y-haplogruppe R1a gjort i Europa er datert til 2600 f Kr og ble gjort i Eulau i dagens Tyskland (Haak 2008). Dette var bosetninger til folk fra den såkalte Schnurkeramikkultur (Corded Ware). Dette resultatet er også lagt inn på nettsiden Ysearch slik at man kan sammenligne seg med resultatene, et eksempel her.

Det er også funnet flere eksempler på over 4000 år gammelt R1a i Kina. En oversikt over arkeologisk DNA her.

Historiske og berømte menn som tilhører R1a

I studier ved universitetet i Oxford har man beregnet at den skotske helten Somerled (egentlig stamfaren for Clan McDonald) må ha tilhørt R1a. Mer informasjon og liste her. Disse har SNPs L448 og L176 og er en undergruppe av Young Scandinavian.

Forskning

Underhill 2009 har sett på spredningen av R1a i Europa og Asia.

Klyosov har publisert mye om Y-DNA og særlig R1a i Øst-Europa og Russland. Hans nettside har lenker til mange artikler på russisk og engelsk.

Prosjektet R1a1a and Subclades fokuserer på undergrupper av R1a1a, medlemsskap anbefales alle som er tilknyttet FTDNA. Her får man råd om ev hvilke tilleggstester som kan være aktuelle. Prosjektet har flere administratorer og forsøker være i forkant i forskningen på R1a1a-gruppene. Se også figur fra prosjektet med aldersestimater for de forskjellige grenene i tillegg til oversikt over hvilke SNPs som kan testes. For siste oppdateringer, se nettsidene til prosjektet.


  

Lapinskis enkle oversikt over R1a-gruppene: