DIS-Norge
 
  English Norsk  

R1b

Y-haplogruppe R1b er den aller vanligste Y-DNAgruppen blant vesteuropeiske menn. Det antas at R1 oppsto for 18 500 år siden i Eurasia (Karafet 2008), og R1b noe senere, kanskje rundt 12 000 år siden.

R1b har svært mange undergrupper, og om man tilhører R1b må man ta SNP-tester i tillegg for å vite hvilken av disse man tilhører.

 

I Norge

Her i landet tilhører omtrent 26 % (Dupuy 2006) av alle menn R1b. Disse er fordelt mellom de to hovedgreinene av R1b: R1b-U106 og R1b-P312. Mange innen P312 fins i undergruppe L21 som forbindes med kelterne, og kan være spor etter utstrakt kontakt med særlig Skottland. Det fins også en undergruppe som regnes som nordisk R1b, definert av SNP L238.

Arkeologisk DNA

Det eldste kjente funn vi har av R1b er fra 1000 f Kr, Lichtensteingrotten i Sachsen, Tyskland.

Historiske og berømte menn som tilhører R1b

Tsar Nikolaj II av Russland og hans agnatiske linje tilhørte R1b. Det samme gjorde de amerikanske presidentene John og John Quincy Adams. Tre andre presidenter har tilhørt R1b1c, som ikke er så vanlig undergruppe. Flere navn på denne listen.

Forskning

Balaresque 2010 viser hvordan R1b har spredt seg østfra og vestover til hele Europa i neolittisk tid, med jordbruket.

Myres 2010 viser at det mest sannsynlige opphav for R1b er i Vest-Asia. R1b-M269 er en ganske ung undergruppe av R1b, og må ha bredt seg østfra og utover i Europa med eller også etter jordbruket, i bronsealderen. Utbredelsen i Vest-Europa er preget av grunnleggereffekten, der svært mange av dagens vesteuropeere er direkte etterkommere i ren farslinje av én mann som levde for noen tusen år siden. Studer gjerne kartene (se lenken) over utbredelsen av de forskjellige undergruppene.

Cruciani 2010 har undersøkt R-M269 og to av undergruppene: U106 har en frekvenstopp i Nord-Europa, mens U152 er mest vanlig i Nord-Italia og Frankrike.

Undergrupper av R1b

Siden R1b er så omfattende og har mer enn 50 undergrupper, har navn på de forskjellige varianter endret seg opp gjennom årene. Derfor bruker de fleste nå navn på den SNP som er definerende for hvilken undergruppe de tilhører, som R1b-U106, R1b-L21, R1b-U152, R1b-SRY2627 osv.

Om man tilhører R1b og har testet via Genographic eller FTDNA anbefales medlemskap i prosjektet R1b for å få hjelp og råd om hvilke flere tester man vil ha mest utbytte av for å finne undergruppe. Det oppdages stadig nye SNPs som definerer nye "subclades", undergrupper. En oversikt fins blant annet på sidene til ISOGG, og det anbefales å se på hvor omfattende grupper under M269 er. Alle R1b menn anbefales å teste SNPs for å finne undergruppe. Be R1b-ekspertene om råd for hvilke.

R1b-P312

Den største grenen av R1b defineres av P312, som har fem eller seks viktige undergrupper, se figur fra Wikipedia (blir stadig oppdatert, siden nyoppdagede SNP endrer strukturen ganske ofte - se også ISOGG-treet):


  • R-L21 (og M222 som er underkategori av L21) er svært typisk keltiske. Den antas å ha oppstått for rundt 5500-4000 år siden, og det er uklart om den kom til Storbritannia i bronsealderen eller med kelterne. Det fins mange nyoppdagete undergrupper av L21.
  • R-U152 (S28) er aller mest vanlig i Sveits, Frankrike og Nord-Italia. Den anslås å ha oppstått for omkring 3500-5000 år siden.
  • R-L176.1 og underkategorien SRY 2627 fins flere steder i vestlige Europa, mest hyppig i Spania.
  • R-L238 er en egen nordisk undergruppe under P312.

Kart over utbredelsen av R1b-L21:

R1b-U106

En annen grein er R1b-U106. Omkring 25 % av europeiske menn tilhører denne gruppen med undergrupper. Den antas å være 5500-4000 år gammel, og er vanligst blant germansktalende folkegrupper. (U106 kalles også S21.)

R1b-U106

Disse figurene med oversikt over utviklingen og hvilke SNPs som definerer hva, endres hele tiden ettersom man tester flere og flere menn, og gjør mer systematisk forskning.

Det fins mer omfattende informasjon med flere figurer på engelsk Wikipedia.