DIS-Norge
 
  English Norsk  

Register til "Våre falne 1939-1945"

Våre falne

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene. Se vedlegg til bind 1 for mer informasjon.

Nedenfor kan du søke etter personnavn, stedsnavn, yrke, dødsårsak mm og dersom du får treff får du også vite hvor i minneskriftet du finner hvert treff. Denne søkbare indeksen til "Våre falne 1939-1945" er basert på en avskrift utført av Trygve Stokkan.

Det avskrevne materialet er ikke fullstendig korrekturlest. Dersom det oppdages feil er vi takknemlig for tilbakemeldinger til vaare-falne@disnorge.no, send e-post ved å klikke på ID-nummer for den oppføring som skal korrigeres. Vi korrigerer de feil vi blir gjort oppmerksom på.

Bøkene er tilgjengelige som digitale bøker på Digitalarkivet: bind 1, bind 2, bind 3 og bind 4 og hos Nasjonalbiblioteket (bind 1-3).


Søkebegrep:

Du må bruke minst to bokstaver i søket ditt...