DIS-Norge
 
  English Norsk  

Registrering

Oppdatert 18.01.2014

Sånn starter du registreringen av folketelling 1875

Etter at du har registrert  deg (menyvalg Registrering på venstre side), eller når du senere klikker på FamilySearch-ikonet på skrivebordet, får du fram innloggingsvinduet.

Deretter får du opp et nytt vindu: Se eksempel

Nå er det tid for å velge batch.
For å gjøre de rette valgene for å velge riktig dokument: Se eksempel

I eksempelet over ser du de valgene du skal gjøre markert med røde piler, gjør de i rekkefølgen som beskrevet under:

1.  Klikk på Download batch

2.  Klikk på Show all prosjects i det nye vinduet som kommer opp

3.  Du får opp en lang liste med prosjekter, skroll deg opp/ned til du ser "Norway - 1875 Federal Cencus".

4. Du kan laste ned flere batcher hvis du ønsker det - juster i tilfelle antall nederst til venstre i vinduet.

5. Når det er gjort dobbeltklikker du på "Norway - 1875 Federal Cencus".

6.  Klikk på OK og batchen vil automatisk åpne seg.

Registreringsbildet kan se ut som på dette eksempelet

Aller øverst er det noen navigasjonsknapper:

Lukker batchen du har åpen og du returneres til startsiden
Ved å klikke på + og -  så forstørres/forminskes dokumentet.
Brukes til å få dokumentet opp med motsatte farger - det kan være en fordel ved utydelig skrift.
Ved klikk på symbolet som ser ut som en sol kan du lysne/mørkne dokumentet.
Åpner et av de andre sidene i batchen du har åpen, klikk en gang til for å lukke den ekstra siden.
Her kan du rotere dokumentet til venstre/høyre.
   

Øverste del av skjermen er bilde fra folketellingen, den nederste delen er der du registrerer.

 

Så følger en rad med knapper som kan brukes for registreringen.

Lagrer arbeidet ditt på din maskin og på server hos FamilySearch
Sender den ferdige batchen tilbake til server hos Familysearch
Klipper ut tekst du har skrevet
Kopierer tekst du har skrevet
  Limer inn tekst du har skrevet
  Angrer og reangrer tekst du har skrevet inn
  Lar deg sette inn spesialtegn
  Viser eksempler på håndskrevne bokstaver
  Disse 2 knappene markerer felt/side blank
  Disse 2 knappene markerer felt/side uleselig
  Setter inn en ny side foran det du har oppe
  Setter inn en ny side etter det du har oppe
  Sletter den valgte siden

 

Nederste del av skjermen som brukes til registreringen er delt i tre - se eksempel.

1.  
Helt til venstre ser du ”Images” – det er det du har lastet ned. Der ser du de 4 hoved-dokumentene som 1 batch består av. Hvert av disse 4 dokumentene har 2 fanevalg: Header Data og Form Entry.
Det første du må gjøre er å velge Header Data og klikke på hvert enkelt av de 4 dokumentene for å registrere hva slags type dokument det er: Normal, Blankt, Duplikat, Ikke registrerbart eller Uleselig. Ta en rask titt på dokumentene før du markerer typen. Som standard markeres dokumentene som Normal.

2.
Så kommer det området der du skal registrere, dette kommer du til ved å velge Form Entry. Her må du først velge mellom Type 1 og Type 2 (se øverst på originaldokumentet). Så kommer det fram ledetekster og felter for de respektive skjemaene.
Type 1 er skjemaet hvor personene på bostedet er listet opp, det står I. på toppen av dokumentet. Type 2 er oversikt over dyr og det som ble dyrket på bostedet, pluss informasjon om selve bostedet, dokumentet er markert med 2. på toppen.

3.
Helt til høyre er et vindu med informasjon for hvordan ting skal registreres. Informasjonen endrer seg etterhvert som du flytter fra felt til felt slik at du alltid får hjelp med det feltet du er kommet til.
Denne hjelpen er også beskrevet og oversatt til norsk, se Brukerveiledning

Her er et eksempel som viser en personliste og Type 1 er valgt som riktig skjema for registrering av denne:

Du ser nå feltene som det skal registreres i, og fra øverste felt, "husholdning", står informasjon du trenger for å registrere. Da er det bare å fortsette og ta en person av gangen.
Mesteparten er veldig selvforklarende, men sjekk de første gangene du registrerer hva som står til høyre.

Noen tips:

  • I feltet ”Household” skal det registreres en ”X” for hver husholdning på arket – ikke bruk tall der.
  • For å registrere felt der tellingsskjemaet ikke har informasjon skal du trykke ”Ctrl + B”
  • Legg til det antall personark du trenger for hvert av Type 1-dokumentene - et ark for hver person.
  • Nederst på hvert personark finner du "Additional Information", her kan du i fritekst skrive inn kommentarer til arket du nettopp har fylt ut.

Når alle arkene er ferdigregistrert skal du kvalitetssjekke dokumentene ved hjelp av "Quality Checker" (dette kommer automatisk opp etter siste felt på siste registring)
Klikk OK for å starte - se eksempel her

Nå  vil alle ord du har registrert som ikke finnes fra før eller som har avvikende skrivemåte fra tidligere registreringer komme fram. Ta deg litt tid og sjekk at ting er i orden.

Når kvalitetssjekken er ferdig er batchen klar for innsending og denne dialogboksen kommer opp
Klikk på OK og batchen sendes til FamilySearch sin server.

Og dette får du denne kvitteringen på her

Da sier også vi takk for registreringen og er glad for at du har vært med å bidra til at nok en del av folketellingen 1875 blir gjort tilgjengelig i digital form.

Hvis du ønsker å regsitrere flere batch'er kan du laste ned neste batch.