DIS-Norge
 
  English Norsk  

Relevante e-postadresser i DIS-Norge

Enkelte avsendere kan oppleve problemer med å sende epost til oss fordi de benytter en Internettleverandør som midlertidig er "svartelistet" i en av spammer-katalogene som vårt spam-filter benytter. Benytt vår forslagskasse hvis du har problemer med e-post.


DIS-Norge, Slekt og Data
DIS-Aust-Agder
DIS-Buskerud
DIS-Haugaland
DIS-Hedmark
DIS-Hordaland
DIS-Møre og Romsdal
DIS-Nord
DIS-Nord-Trøndelag
DIS-Oppland
DIS-Oslo/Akershus
DIS-Rogaland
DIS-Salten Sl.
DIS-Sogn og Fjordane
DIS-Sør-Trøndelag
DIS-Telemark
DIS-Vest-Agder
DIS-Vestfold
DIS-Østfold

Kommersiell bruk, eller annen misbruk, av disse e-postadressene tillates ikke 


DIS-Norge, Slekt og DataOpp
Styre og administrasjon:
[ epost@disnorge.no ] Organisasjonen DIS-Norge, Slekt og Data
[ kontor@disnorge.no ] DIS-Norge, Slekt og Datas kontor
[ leder@disnorge.no ] Lederen i DIS-Norge, Slekt og Data
[ nestleder@disnorge.no ] Nestlederen i DIS-Norge, Slekt og Data
[ styret@disnorge.no ] Hele styret i DIS-Norge, Slekt og Data
[ valgkomite@disnorge.no ] Valgkomiteen i DIS-Norge, Slekt og Data
[ generalsekretar@disnorge.no ] Generalsekretær i DIS-Norge, Slekt og Data
Utvalg & prosjekter:
[ distreff@disnorge.no ] DIStreff
[ internett@disnorge.no ] Faglig utvalg for Internett (ved lederen)
[ kildereg@disnorge.no ] Kilderegistrering (ved lederen)
[ slekt-og-data@disnorge.no ] Redaktøren, Slekt og Data (se Slekt og Data nedenfor)
[ slektsfaglig@disnorge.no ] Slektsfaglig veiledning (ved lederen)
[ slektsprog@disnorge.no ] Slektsprogrammer (ved lederen)
[ testamentering@disnorge.no ] Testamenteringsprosjektet  
Internett-tjenester:
[ webmaster@disnorge.no ] Web-ansvarlig i DIS-Norge, Slekt og Data
[ postmaster@disnorge.no ] Ansvarlig for e-post
[ listmaster@disnorge.no ] Ansvarlig for e-postlister
[ lindis@disnorge.no ] Ansvarlig for Internett-serveren LinDIS
[ dba@disnorge.no ] Databaseadministrator (MySQL)
[ lenker@disnorge.no ] Ansvarlig for ressurslenkene på web
[ sfbasen@disnorge.no ] Ansvarlig for Slektsforskerbasen
[ medlemstilbud@disnorge.no ] Ansvarlig for medlemstilbudene
Medlemsbladet "Slekt og Data":
[ slekt-og-data@disnorge.no ] Redaktøren
[ sd-bidrag@disnorge.no ] Bidrag til bladet sendes hit
[ sd-foto@disnorge.no ] Ansvarlig for fotografier
[ etterlysning@disnorge.no ] Ansvarlig for etterlysninger i Slekt og Data
Andre adresser til DIS-Norge, Slekt og Data:
[ gravreg@disnorge.no ] Ansvarlig for gravstedsregistrering
DIS-Østfold Opp
[ epost@of.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@of.disnorge.no ] Leder
[ nestleder@of.disnorge.no ] Nestleder
[ adm@of.disnorge.no ] Administrasjon
[ kasserer@of.disnorge.no ] Kasserer
[ valg@of.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ red@of.disnorge.no ] Redaktør
[ webmaster@of.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@of.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@of.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@of.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ gravreg@of.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
[ slektsveil@of.disnorge.no ] Slektsfaglig ressursperson
[ revisor@of.disnorge.no ] Revisor
DIS-Oslo/Akershus Opp
[ epost@oa.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@oa.disnorge.no ] Leder
[ kasserer@oa.disnorge.no ] Kasserer
[ styre@oa.disnorge.no ] Hele styret i DIS-Oslo/Akershus
[ webmaster@oa.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ valg@oa.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ red@oa.disnorge.no ] Redaktør
[ postmaster@oa.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@oa.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@oa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ kroa@oa.disnorge.no ] KROA (kilderegistrering, DIS-Oslo/Akershus)
[ kraft1923@oa.disnorge.no ] Prosjektet Kristiania folketelling 1923
[ gravreg@oa.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
[ kurs@oa.disnorge.no ] Kursansvarlig
DIS-HedmarkOpp
[ epost@he.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@he.disnorge.no ] Leder
[ adm@he.disnorge.no ] Administrasjon
[ kasserer@he.disnorge.no ] Kasserer
[ webmaster@he.disnorge.no ] Internett-ansvarlig
[ distreff@he.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@he.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-OpplandOpp
[ epost@op.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@op.disnorge.no ] Leder
[ webmaster@op.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@op.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@op.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@op.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-BuskerudOpp
[ epost@bu.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@bu.disnorge.no ] Leder
[ webmaster@bu.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ distreff@bu.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@bu.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ kasserer@bu.disnorge.no ] Kasserer
[ red@bu.disnorge.no ] Redaktør
DIS-VestfoldOpp
[ epost@vf.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@vf.disnorge.no ] Leder
[ webmaster@vf.disnorge.no ] Internett-ansvarlig
[ distreff@vf.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ fotorespons@vf.disnorge.no ] Slektsfotoprosjektet
[ kasserer@vf.disnorge.no ] Kasserer
[ kildereg@vf.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-Telemark Opp[
[ epost@te.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@te.disnorge.no ] Leder
[ nestleder@te.disnorge.no ] Nestleder
[ adm@te.disnorge.no ] Administrasjon
[ valg@te.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ red@te.disnorge.no ] Redaktør
[ webmaster@te.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@te.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@te.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@te.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-Aust-AgderOpp
[ epost@aa.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@aa.disnorge.no ] Leder
[ webmaster@aa.disnorge.no ] Internett-ansvarlig
[ kildereg@aa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ distreff@aa.disnorge.no ] DIStreff-fadder
DIS-Vest-Agder Opp
[ epost@va.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@va.disnorge.no ] Leder
[ nestleder@va.disnorge.no ] Nestleder
[ adm@va.disnorge.no ] Administrasjon
[ kasserer@va.disnorge.no ] Kasserer
[ styre@va.disnorge.no ] Hele styret i DIS-Vest-Agder
[ revisor@va.disnorge.no ] Revisor
[ valg@va.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ moeter@va.disnorge.no ] Møteansvarlig
[ kurs@va.disnorge.no ] Kursansvarlig
[ webmaster@va.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@va.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@va.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@va.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ gravreg@va.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
DIS-RogalandOpp
[ epost@ro.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@ro.disnorge.no ] Leder
[ adm@ro.disnorge.no ] Administrasjon
[ kasserer@ro.disnorge.no ] Kasserer
[ revisor@ro.disnorge.no ] Revisor
[ valg@ro.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ moeter@ro.disnorge.no ] Møteansvarlig
[ webmaster@ro.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@ro.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@ro.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@ro.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-HaugalandOpp
[ epost@ha.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@ha.disnorge.no ] Leder
[ kasserer@ha.disnorge.no ] Kasserer
[ red@ha.disnorge.no ] Redaktør
[ webmaster@ha.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@ha.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@ha.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@ha.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ gravreg@ha.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
DIS-HordalandOpp
[ epost@ho.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@ho.disnorge.no ] Leder
[ red@ho.disnorge.no ] Redaktør
[ kurs@ho.disnorge.no ] Kurs-ansvarlig
[ webmaster@ho.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@ho.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@ho.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@ho.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ gravreg@ho.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
[ kvinnherad@ho.disnorge.no ] Lokalgruppe i Kvinnherad
DIS-Sogn og FjordaneOpp
[ epost@sf.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@sf.disnorge.no ] Leder
[ nestleder@sf.disnorge.no ] Nestleder
[ kasserer@sf.disnorge.no ] Kasserer
[ styre@sf.disnorge.no ] Hele styret
[ revisor@sf.disnorge.no ] Revisor
[ valg@sf.disnorge.no ] Valgkomiteen
[ kurs@sf.disnorge.no ] Kursansvarlig
[ webmaster@sf.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@sf.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@sf.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@sf.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ skanning@sf.disnorge.no ] Skanningekspert
DIS-Møre og RomsdalOpp
[ epost@mr.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@mr.disnorge.no ] Leder
[ kasserer@mr.disnorge.no ] Kasserer
[ webmaster@mr.disnorge.no ] Internett-ansvarlig
[ distreff@mr.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ distreff.sunnm@mr.disnorge.no ] DIStreff-fadder Sunnmøre
[ distreff.nordm@mr.disnorge.no ] DIStreff-fadder Nordmøre
[ kildereg@mr.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ moeter@mr.disnorge.no ] Møteansvarlig
DIS-Sør-TrøndelagOpp
[ epost@st.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@st.disnorge.no ] Leder
[ red@st.disnorge.no ] Redaktør
[ webmaster@st.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@st.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@st.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@st.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-Nord-TrøndelagOpp
[ epost@nt.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@nt.disnorge.no ] Leder
[ nestleder@nt.disnorge.no ] Nestleder
[ kasserer@nt.disnorge.no ] Kasserer
[ webmaster@nt.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@nt.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@nt.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@nt.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
DIS-Salten SlektshistorielagOpp
[ epost@sa.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@sa.disnorge.no ] Leder
[ red@sa.disnorge.no ] Redaktør
[ webmaster@sa.disnorge.no ] Web-ansvarlig
[ postmaster@sa.disnorge.no ] Epost-ansvarlig
[ distreff@sa.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ kildereg@sa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
[ kildereg.skifte@sa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator skifter
[ kildereg.ofoten@sa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator Ofoten
[ kildereg.vefsn@sa.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator Vefsn
[ gravreg@sa.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
DIS-NordOpp
[ epost@no.disnorge.no ] Hovedpostkasse
[ leder@no.disnorge.no ] Leder
[ kasserer@no.disnorge.no ] Kasserer
[ webmaster@no.disnorge.no ] Internett-ansvarlig
[ distreff@no.disnorge.no ] DIStreff-fadder
[ gravreg@no.disnorge.no ] Gravregistreringskoordinator
[ kildereg@no.disnorge.no ] Kilderegistreringskoordinator
Kommersiell bruk, eller annen misbruk, av disse e-postadressene tillates ikke
Meldinger til disse adressene filtreres med SpamAssassin