DIS-Norge
 
  English Norsk  

Retningslinjer for gravstedsregistrering

Utskrift: Versjon 5.2 av dato: 07.05.2014

versjon 1.                                                                                                                   08.09.2015

 

Dette er forenklede retningslinjer. For mer informasjon last ned utskrift Versjon 5.2 (nevnt ovenfor)

Registrering

Før man starter opp fotografering/registrering må dette være avklart med Gravminner i Norge. Ta kontakt med: http://www.disnorge.no/cms/organisering

Registrering av gravminner i Excel eller annet regneark.

Registreringsmalen er laget slik at den kan brukes både til registrering av gravminnene, samt opplysninger fra gravregisteret. Malen har følgende kolonner:

 • Løpenr – innenfor hver enkel kirkegård (kun for internt bruk)
 • Bilde – f.eks. a123.jpg (bruk små bokstaver)
 • Tittel – f.eks. Kjøpmann, Hustru, Barn, Lille, (start med stor bokstav, resten med små bokstaver)
 • Fornavn – f.eks. Anna Oline, Nils M
 • Etternavn – f.eks. Halvorsen, Monsen Haugen
 • Pikenavn – f.eks. Olsdatter
 • Bosted
 • Fødselsdato – registreres med 4 siffer uten punktum/bindestrek
 • Fødselsår – registreres med 4 siffer
 • Fødested
 • Dødsdato – registreres med 4 siffer uten punktum/bindestrek
 • Dødsår – registreres med 4 siffer
 • Dødssted
 • Minnetekst – f.eks. Vår kjære, Takk for alt. (start med stor bokstav, resten med små bokstaver)
 • Kjønn – m for mann, k for kvinne, u for ukjent.
 • Merknad – informasjon som er oppgitt på gravminnet og som ikke har egne felter nevnt over – f.eks. ”Denne stein ble reist av …”

Følgende kolonner kommer fra gravregister og skal ikke registreres inn/konstrueres med mindre man har sikker informasjon:

 • Begravelsesdato
 • Begravelsesår
 • Teig
 • Felt
 • Rad
 • Gravnr

Dersom man ikke klarer å lese bokstaver eller tall, setter mann inn et ?-tegn.

Kallenavn fra gravstein skriver i parentes. Alle –sen navn skrives i kolonnen for etternavn. Alle –datter navn skrives i kolonnen pikenavn. Mange gravminner har oppført ”gårdsnavn” eller ”stedsnavn” som en del av etternavn. Dette skrives i etternavnsfeltet.

Når man er ferdig med å legge inn opplysningene i regnearket, sendes denne til gravreg@disnorge.no med informasjon om hvem som har foretatt registreringen og når.

Regnearkfilen skal inneholde navnet på gravplassen.

Dersom man har mottatt en registrert gravplass fra Gravminner i Norge, skal man ikke endre navnet på denne filen.

Fotografering

Det anbefales at alle bilder tas i høy oppløsning i jpg-format. Minimum (1600 x 1200 pixels, maximum ca 3456 x 2592).

Bildenavn kan ikke inneholde æ, ø, å eller mellomrom.

Når bildene sendes inn til Gravminner i Norge, sendes de i den oppløsning de er fotografert. Bildene vil så bli behandlet før web-publisering.

Bildefilene brennes på en CD/DVD eller minnepenn og sendes inn. Minnepenn returneres til avsender. Vi har også startet å ta i bruk dropbox. Hvem dette skal sendes til, får man oppgitt ved e-post til gravreg@disnorge.no.

Minnesmerker

Med minnesmerker menes minnestøtter/plater/bautaer o.l. som innehar personnavn. Disse minnesmerkene tas med da de ofte kan gi interessant informasjon om personer som ikke lengre kan gjenfinnes på en gravplass. Vi skal ikke ha minnesmerker over hendelser uten personnavn. Vi tar heller ikke med byster, statuer o.l. av kjente personer, f.eks. statue av Edvard Grieg. Minnesmerker skal registreres etter samme registreringsmal som gravminnene i et eget regneark. Plassering av minnesmerket må legge inn i kolonnen "felt".

Rettigheter

Når man sender inn det registrerte materialet (tekst og evt. bilder), skriver man under på skjema (som er å finne på vår webside) der man gir Slekt og Data rettigheten til den/de kopiene som Slekt og Data mottar. Registrator beholder selvsagt også rettighetene til databasen og bildene. Vi ønsker med dette å unngå å måtte fjerne en registrering fra databasen hvis registratoren av en eller annen grunn ikke lenger ønsker å ha den der. En slik fjerning vil medføre en god del ekstraarbeid som vi ønsker å unngå.

Ferdig utfylt avtaleskjema sendes til Slekt og Data, Øvre Slottsgt. 2B, 0157 Oslo. Kan også sendes elektronisk til kontor@disnorge.no