DIS-Norge
 
  English Norsk  

Søkehjelp

Søk i DIStreff

Bare medlemmer som selv bidrar får full tilgang til søking her.

Bidrar du med dine egne data gjør vi et søk med alt du har av data mot hele databasen. Da slipper du å sitte selv og søke manuelt på Internett. Klatretrefunksjonen kan brukes til å kontrollere at det virkelig er samme slekt/person man snakker om.

Her er noen råd for hvordan du bør søke når du bruker DIStreff

Etternavn Feltet må fylles ut for å kunne søke i databasen 
Her legger du inn etternavnet du skal søke etter. Du kan benytte Jokertegn (* og ?) i søket men ikke som ett av de tre første. Minst de tre første bokstavene i etternavnet må angis
Patronymikon Alle patronymikonendelser er normalisert. Lurer du på hvofor du får treff mot Pedersdtr når du søker på Pedersen, er dette grunnen. Vi presenterer dataene i "orginal" form.
Fornavn Valgfritt felt
Man kan bare søke på ett fornavn. Du kan benytte Jokertegn (* og ?) i søket
Kommune- og soknenavn Valgfritt felt 
Her legger du inn kommunenavnet tilknyttet det slektsnavnet du søker. Du kan benytte Jokertegn (* og ?) i søket.
Jokertegn (* og ?) Ved å bruke tegnene * og ? når du søker i basen, kan man få frem variasjoner i hvordan slekts- og kommunenavn er skrevet.Eksempel:Du vil søke etter Christophersen eller Christoffersen. Du kan da legge inn Christo*ersen som søketekst i slektsnavn feltet. Du vil da få returnert en liste med alle slektsnavn som begynner med 'Christo' og ender på 'ersen'.
Tidsperioden Valgfritt felt 
Her kan du velge hvilken tidsperiode du vil søke innenfor.
Antall linjer som ønskes returnert Du kan velge hvor mange linjer du vil ha returnert når du søker. Hvis du får flere treff enn det antallet du velger, vil det komme frem en knapp nederst på siden som du kan trykke på for å få frem den neste siden.
Ikke returner treff fra medlemsnummer Her kan du for eksempel legge inn ditt eget medlemsnummer, hvis du ikke ønsker å få returnert dine egne bidrag som en del av søkeresultatet. Du kan også legge inn flere medlemsnummer du ikke ønsker å få returnert treff fra
Søk! Når du har lagt inn de data du ønsker i de enkelte feltene, kan du starte søket ved å trykke på knappen merket Søk! Du kan søke på data uten å ha logget deg inn, men du vil da kun søke med begrensede gjesterettigheter.
Nullstill Hvis du ønsker å slette alle data du har lagt inn i søkefeltene, kan du gjøre dette ved å trykke på denne knappen.

Søk i DIStreff