DIS-Norge
 
  English Norsk  

Søk i Digitalarkivet

HVORDAN SØKE I DIGITALARKIVET?

 • Finn kilde
 • Søk i kildene

Om kilder
Digitalarkivet er i ferd med å legge om sine søkesystemer. Situasjonen er at det meste av  materialet bare finnes i Nye Digitalarkivet, mens noe materiale bare finnes i Gamle Digitalarkivet. Noe materiale finnes begge steder, men i forbindelse med at materialet er lagt over i Nye Digitalarkivet, har mye av det gjennomgått ekstra kvalitetskontroll. Ved materiale som finnes begge steder, anbefaler vi derfor å bruke i Nye Digitalarkivet.

I Nye Digitalarkivet søker vi etter kilder med funksjonen Finn kilde.

Finn kilde inneholder for øyeblikket:

 • folketellingene 1801, 1865, 1870 (delvis), 1875 (delvis), 1885 (delvis) og 1910        
 • transkriberte kirkebøker (avskrifter)
 • skanna materiale

I Gamle Digitalarkivet søker vi etter kilder med Databasevelgeren. Denne funksjonen finner bare transkribert materiale – ikke skanna materiale.

Du finner snarveier på Digitalarkivets forside til

 • skanna kirkebøker
 • skanna tinglysningsmateriale
 • skanna rettergangsmateriale
 • annet skanna materiale

Finn kilde

 • Finn kilde finner enkeltkilder, for eksempel folketellinga 1910 for én enkelt kommune, eller døpte i et prestegjeld en viss periode. Hvis man heller vil søke i
  folketellinga 1910 for hele landet eller døpte i hele landet, finnes det snarveier til dette i menyen på høyre side.
   
 • Fritekstsøket kan brukes til å søke på navnet til en kommune eller et prestegjeld. Man kan også søke etter en type kilder, for eksempel ”folketelling”. Legg merke til at man kan søke etter et kommunenummer.
   
 • Avgrensninger kan gjøres kronologisk og/eller etter kildekategori, form og geografi. Avgrensningene betinger ikke at fritekstfeltet er fylt ut.

Søk i kildene

 • Man kan søke i enkeltstående kilder som man finner i Finn kilde eller i Siste 100 utlagte.
 • Man kan søke i kategorier av kilder for hele landet (med mulighet for geografisk avgrensning), for eksempel døpte, konfirmerte, gravlagte, viede eller i folketellingene. Søkeskjemaene finnes i den høyre menyen i Finn kilde – folketellingene er også lenket opp fra Digitalarkivets forside.
 • Man kan søke i alle kilder på én gang, enten fritekst eller med avanserte søkeskjema. Disse mulighetene finnes i det blå feltet øverst.

Avansert personsøk

 • I det avanserte personsøket kan man søke i et utvalg av felt i alle kildene i Nye Digitalarkivet.
   
 • Ved hjelp av kildeavgrensning har man flere muligheter. Her kan man velge å søke bare i folketellinger eller bare i kirkebøker, avgrense på tidsperiode og geografi. Flere kategorier vil komme etter hvert.
   
 • Under ”Sortering” kan du angi hvordan du vil ha trefflista sortert. Her bør man prøve seg litt fram.
   
 • Man må fylle inn et søkekriterium i minst ett av feltene. Fyller man inn søkekriterier i flere felt, vil søket bli mer avgrenset (trefflista blir kortere og mer oversiktlig), men man kan også risikere å miste det treffet man er på jakt etter. Husk at ikke alle felt er fylt ut i alle kilder – fyller man inn et navn og et fødselsår, vil man ikke få treff på personer med dette navnet når de opptrer som foreldre eller faddere ved en dåp.
   
 • Husk at navn ofte er stavet på forskjellige måter, og at fødselsår og annet kan variere fra kilde til kilde. Derfor er det lurt å søke på deler av ord, eller på flere ord samtidig:
  • * (stjerne) er trunkeringstegn og erstatter enten en bokstav eller det som staves før eller etter innsatt tegn.
   Pe* gir treff på alt som begynner på ”Pe” (Per, Peder, Peter, Petter, Pernille, Petra etc.).
   *ristian gir treff på alt som slutter på ”istian” (Kristian, Christian etc.).
   *isto* gir treff på alt som inneholder ”isto” (Kristoffer, Christoffer, Kristopher, Christopher etc.).

   NB: Man må bruke minst tre bokstaver i søk.

   | (stolpe – normalt plassert til venstre for 1 på tastaturet) er eller-tegn.
   Kristian|Christian gir treff på Kristian og Christian.
   Per|Peder|Peter|Petter gir treff på Per, Peder, Peter og Petter.
   Berg|Dal gir treff på Berg og Dal.
   Kombinasjoner av * og | kan også være nyttige:
   Pe*|*le gir treff på alt som begynner på ”Pe” og/eller slutter på ”le” (Pernille og Petronelle, men også Peder og Ole).

Se Digitalarkivets Hjelp til søk for hjelp til ytterligere spesialtegn som kan kombineres med * og |.

Fritekstsøket (”Google-søket”)

 • I fritekstsøket kan man fylle inn et valgfritt antall ord og søke etter dem i alle felt i alle kilder. Søker man på ”Berg” får man treff, enten ”Berg” står i etternavnsfeltet eller i bostedsfeltet. Trefflista er sortert etter relevans.
   
 • I fritekstsøket kan man velge om man vil søke etter personer eller bosteder.
   
 • Alle søkeordene må være med for at man skal få treff – flere søkeord forkorter trefflista.
 • Krysser man av for eller-søk” holder det at ett av søkeordene er med for at man skal få treff, men jo flere søkeord som er med, jo høyere kommer posten på trefflista.
 • + (pluss) foran et søkeord krever at dette ordet må være med for at det skal bli treff.
  * (stjerne) kan brukes også her.
   
  • Eksempel: Min oldefar het Asbjørn Brathagen og var født 1896.
   Fyller jeg inn fornavn Asbjørn, etternavn Brathagen og fødselsår 1896 i det avanserte personsøket, får jeg ingen treff.
    
  • Søker jeg etter Asbjørn Brathagen 1896 i fritekstsøket, får jeg ett treff: Asbjørn Sørensen, født 1896 og bosatt på Brathagen. Det er rett mann, men han
   benyttet altså ikke gårdsnavnet som slektsnavn. Styrken med fritekstsøket er at det ikke tar hensyn til hvilke felt søkeordene står i.
    
  • Krysser jeg i tillegg av for ”eller-søk”, får jeg straks 80018 treff (personposter som inneholder minst ett av ordene Asbjørn, Brathagen og 1896). Antallet treff
   er overveldende, men det spiller ingen rolle: Min oldefar er nummer to på trefflista, fordi hans personpost inneholder alle de tre søkeordene. Hensikten med eller-søk er at du skal kunne finne personen, selv om ett eller flere av søkeordene dine ikke finnes i vedkommendes personpost.
    
  • Ønsker jeg likevel en mer oversiktlig treffliste, kan jeg sette + foran Asbjørn og 1896, siden jeg er temmelig trygg på at disse ordene alltid vil være med.
   Søket blir da +Asbjørn Brathagen +1896. Da får jeg kun 147 treff, og min oldefar står øverst.