DIS-Norge
 
  English Norsk  

Samlet for tillitsvalgtkonferanse

I helgen er nesten 100 av Slekt og Datas tillitsvalgte samlet på Gardermoen for å få inspirasjon og kunnskap som de skal ta med seg tilbake til våre lokallag over hele landet.

Det er disse som legger grunnlaget for all den aktiviteten som foregår i lagene våre, og deres innsats er uvurderlig for å kunne ha en så aktiv organisasjon som vi har.

På konferansen får deltakerne blant annet lære mer om hvordan man kan lage lokale grupper for dem som driver med DNA i slektsforskningen, hvordan man holder gode kurs og hvordan man driver god kilderegistrering i lagene. Vi skal også presentere en beta-versjon av våre nye nettsider.

Konferansen får også besøk fra blant annet Arkivverket og Oslo Byarkiv, som skal fortelle mer om arbeidet de gjør.

Foto: F.v Generalsekretær Anne Schiøtz, Unn Hovdhaugen (Oslo Byarkiv), Johanne Bergkvist (Oslo Byarkiv) og leder Tone Moseid.