DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen

Her ser vi fra DIS-Salten i 2011 hvor Torbjørn Seiring gir en
kort innføring i slektsforsking

Den siste lørdagen i oktober arrangeres Slektsforskerdagen i regi av Slekt og Data.
Du kan finne arrangementer over hele landet – på det meste har det vært arrangementer over 40 ulike steder.  
Sjekk kalenderen for å se hva som skjer i ditt lokalområde.

Slektsforskerdagen så dagens lys i Rogaland midt på 1990-tallet og har nå fått fotfeste i alle distriktslag og grupper over det ganske land.
De siste årene har Slektsforskerdagen hatt sine temaer som mange har fokusert på i fht foredrag og utstillinger.

Hva skjer på Slektsforskerdagen?
Det du kan forvente å finne rundt omkring på de ulike arrangementene er alt fra store foredrag, utstillinger, kurs, informasjon om programmer, informasjon om andre foreninger/organisasjoner og ikke minst flere stands med tilbud og informasjon. Hvor omfattende arrangemntet er varierer veldig, alt fra det i Oslo hvor vi finner vi det største og mest omfattende – mens på mindre steder er det kanskje bare et informasjonsbord hvor du får en nærere og mer direkte kontakt. Uavhengig av størrelsen på arrangementet, her er det store muligheter til å tilegne seg mer lærdom - kanskje noe du ikke kjente til fra før?
Bare det å komme i prat med andre slektsforskere kan ha stor nytteverdi!

Hvor finner jeg arrangementene?
Ved å klikke deg inn på den siste lørdagen i oktober i kalenderen til høyre kan du få oversikt over alle de arrangementene som er lagt inn!
Er du ute etter hva som skjer i et bestemt fylke velger du først distriktslaget og deretter klikker på rett dato i kalenderen.