DIS-Norge
 
  English Norsk  

Sjømannsprotokoller i Midt-Norge digitalisert

 

DIS-Sør-Trøndelag har i samarbeid med Statsarkivet i Trondheim, scannet og indeksert en rekke sjømannsprotokoller fra midt-Norge. Mange av disse protokollene er i så dårlig stand at de ikke tåler vanlig bruk på lesesalen.

På denne DVD-en finnes alle de scannede bildene samt et register over omkring 25000 personer som er omtalt i protokollene. Registret inneholder bare opplysninger om navn, fødselsdato, fødested og hvilken havn registreringen tilhører. Bildene inneholder i tillegg nærmere opplysninger om personen samt det som er registret av den enkeltes på- og avmønstringer.

De protokollene som er behandlet, dekker registreringer i Ålesund (fra 1868), Molde (fra 1883), Kristiansund (1799+1831-1846), Trondheim (fra 1883) og Namsos (fra 1868).

Kan bestilles fra vår hjemmeside; http://www.disnorge.no/st/