DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data

Oppdatert 24.09.2015

Forside

Slekt og Data er DIS-Norges medlemsblad, og kommer ut med 4 nummer pr. år. Slekt og Data er den viktigste kanalen fra organisasjonen og ut til medlemmene. Medlemsbladet skal gi medlemmene god kunnskap om relevante tema for slektsforskning og data, men også være et blad for og om medlemmene.

Det er mulig for institusjoner som for eksempel bibliotek og arkiv å abonnere på bladet for kr 450 pr år.
Abonnement tegnes ved å sende en henvendelse til DIS-kontoret:
kontor@disnorge.no

Her finner du utgivelsesinformasjon, indeks til tidligere utgaver. Du som er medlem kan laste ned bladene som PDF filer nedenfor etter å ha logget inn.

Det finnes en innholdsoversikt for Slekt og Data 1990-2000 som gjør det lettere å finne fram til artikler av interesse. 

Har du spørsmål til redaktøren, bidrag til bladet eller spørsmål om bilder så send en e-post til redaksjonen.


Last ned utgaver av Slekt og Data (krever innlogging):

År #1 #2 #3 #4
2015
2014
2013
2012      
2011      
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999  
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990    

  Medlemsavis 9.desember 1989

  Orienteringsbrev 24.februar 1990

Bilag til Slekt og Data

  Landsmøtepapirer til landsmøtet 2002 (bilag til nr 1/2002)

  Litteraturliste til Landsmøtepapirer til landsmøtet 2004 (bilag til nr 1/2004)

  Regneark til artikkelen "Slektsgransking og historisk demografi" av Arnfinn Kielland (nr 1/2006)

  Forklaring til regnearket over (nr 1/2006) 

  Litteraturliste til artikkelen ”Heraldikk i slektsforsking” skrevet av Hans Cappelen (nr 1/2010)

  Litteraturliste til artikkelen ” Heraldikk – læren om våpenskjold” skrevet av Harald Nissen (nr 1/2010)