DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slektsforskerdagen 2014

SLEKTSFORSKERDAGEN 25. oktober 2014

Tema: «Det skjedde i 1814»
 
Årets tema for Slektsforskerdagen er basert på 200-årsjubileet for grunnloven vår. 
Stikkord kan være:
Fred, Notabelmøtet, opprop, valgmøter
Eidsvoll: Ny grunnlov, ny konge
Krig med Sverige, Mosse-konvensjonen

Lokalt fokus: Valgprosessen lokalt, lokale representanter, reisen til Eidsvoll

Hvordan så befolkningen ut i 1814? Hvordan var levekårene?
Utviklingen i periodene 1814-1914 og 1914-2014

Kilder fra Norge i 1814
Sølvskatten blir digitalisert