DIS-Norge
 
  English Norsk  

Spesialtegn under registrering

Når man registrerer kommer det stort sett alltid noe man er usikker på, ikke står på riktig form eller er strøket over. Da er det viktig å markere dette på en ordentlig måte, slik at det kommer frem mest mulig likt det som står i originalen. Til dette bruker man disse spesialtegnene:

?? = Markerer at et ord i kirkeboken er utydelig eller uleselig. Skal brukes etter ordet. Ett spørsmålstegn betyr at det er spørsmålstegn i originalkilden.

@
= Brukes som skilletegn mellom to alternative opplysninger dersom det ikke er mulig å avgjøre hvilken av de to som er den korrekte.

%
= Skal brukes til å markere at en tekst er strøket over i kirkeboken. Et ord eller en setning som er strøket over skal markeres med % før og etter det som er strøket over. Den gjeldende opplysningen skal registreres fremfor det som er strøket over.

!!
= Markerer at denne opplysningen i kirkeboken opplagt må være feil, eller dersom opplysningen mangler i originalen, men kun i felt som normalt er fylt ut.

*
= Skal brukes etter opplysninger som er konstruert av registrator ut i fra teksten. Hvis det står ”Gravlagt Hans Pedersens søn Peder”, kan registratoren konstruere farsnavnet Hansen og markere dette på denne måten: ”Hansen*”.

E:
= Markerer at den følgende merknaden er laget av registratoren og ikke står i originalen.