DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data

Styret for 2016 og 2017 ble enstemmig valgt på landsmøtet i Bergen 24. april 2016. Tone Moseid ble gjenvalgt som styreleder.

Slekt og Datas virksomhet ledes av et styre med minst seks medlemmer inklusive leder. Styrets oppgave er å forvalte og å lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål. Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Videre velges tre vararepresentanter til styret for to år.

Styret i Slekt og Data
 

STYREMEDLEMMER:


Tone Eli Moseid
Styreleder (Vestfold)
leder@disnorge.no
 


Morten Thorvaldsen
Styremedlem (Vestfold)
morten.thorvaldsen@gmail.com

 


Per-Ove Uthaug
Styremedlem (Hordaland)
pouthaug@yahoo.no

 


Jonny Lyngstad
Styremedlem (Møre og Romsdal)
jonny-l@online.no

 

Bente Nordhagen
Styremedlem (Nord)
bente.nordhagen@gmail.com
 


Viggo Eide
Styremedlem (Salten)
viggo.eide@disnorge.no
 


Trond Gangnes
Varamedlem (Oppland)
tron-ga@online.no
 

Cathrine Apelseth-Aanensen
Varamedlem (Østfold)
cathrine@eblix.com

 

Harald Djupvik
Varamedlem (Oslo/Akershus)
harald@sorgaard-djupvik.no