DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tillitsvalgte og funksjonærer

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Hedmark :

Verv Navn e-post
Leder Ringsrød, Heidi leder@he.slektogdata.no
Sekretær Bruvold, Kari kari.bruvold@gmail.com
Kasserer Martinsen, Knut kasserer@he.slektogdata.no
Styremedlem Tangen, Dag styremedlem2@he.slektogdata.no
Varamedlem Tangen, Lars-Eirik laretangen@hotmail.com
Revisor Bakken, Inge ingebakk1000@gmail.com
Valgkomité Ferbu, Johny j.ferbu324@gmail.com
Valgkomité Strand, Jon Anders jonands73@gmail.com
Webansvarlig Ringsrød, Heidi webmaster@he.slektogdata.no
Redaktør Bruvold, Kari red@he.slektogdata.no
Kilderegkoordinator Løvlien, Unni kildereg@he.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Sveløkken, Jon Kristian gravreg@he.slektogdata.no