DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tillitsvalgte og funksjonærer

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Telemark :

Verv Navn e-post
Leder Erntsen, Eva Helene leder@te.slektogdata.no
Nestleder Heimdal, Stig st-to-he@online.no
Sekretær Aune, Terje Kr. t-kraune@online.no
Kasserer Larsen, Jan Sigbjørn kasserer@te.slektogdata.no
Varamedlem Lemika, Einar einar@lemika.no
Varamedlem Bylund, Elin elbylund@online.no
Revisor Svendsen, Hans-Daniel hans.daniel.svendsen@outlook.com
Webansvarlig Erntsen, Eva Helene webmaster@te.slektogdata.no
Webansvarlig Heimdal, Stig webmaster@te.slektogdata.no
Distreff fadder Aune, Terje Kr. distreff@te.slektogdata.no
Kilderegkoordinator Erntsen, Eva Helene kildereg@te.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Arnesen, Tom gravreg@te.slektogdata.no
Studieleder Venanger, Ingrid ingrid@venanger.com