DIS-Norge
 
  English Norsk  

U5

mt-haplogruppe U5 regnes som den eldste haplogruppen i Europa. Denne har oppstått her for mellom 37 000 og 55 000 år siden (Soares 2010), og var helt dominerende på det europeiske kontinent i før-neolittisk tid, altså før jordbruket kom til Europa.

Utbredelsen i dag spenner over store geografiske områder, fra samer på nordkalotten til nordafrikanske berbere.

Haplogruppe U inneholder en mengde undergrupper, hver definert av forskjellige mutasjoner. Phylotree har en oversikt her som oppdateres jevnlig (van Oven).

U5 er delt i to hovedgrupper, U5a og U5b, og disse splittet lag for rundt 27 000 år siden (Malyarchuk 2010).

I Norge

Rundt 10 % av dagens nordmenn tilhører U5. Blant folk med samisk opphav er tallet opp i rundt 40 %.

Arkeologisk DNA

Det er funnet svært mange eksempler på arkeologisk U5, som viser at denne mt-haplogruppen var den dominerende blant de tidlige jakt- og fangstfolkeslag i Europa før jordbruksrevolusjonen.

I Russland er det funnet U datert til 30 000 år f Kr. (Krause 2010). Der er det også funnet U5a1 datert til 8000-7000 f.Kr. (Bramanti 2009). I Falkensteinergrotten i Tyskland har man funnet U5b2 datert til 7200 f.Kr. (Bramanti 2009).

En utfyllende liste fins her.

Forskning

Malyarchuk (2010) har studert alder og opprinnelse for U5-gruppene. "The Peopling of Europe from the Mitochondrial Haplogroup U5 Perspecitve." PLoS ONE 5 (4).

Samisk U5

Det fins en undergruppe av U5 som forbindes med samisk opphav, U5b1b1a, med en mutasjon på 16144 som et kjennetegn. Det er gjort flere studier av samisk U5 som har søstergrupper både blant berbere i Nord-Afrika og i flere russiske regioner.

Achilli et al. 2005. "Saami and Berbers - An Unexpected Mitochondrial DNA Link." American Journal of Genetics.

Ingman og Gyllensten. 2006. "A Recent Genetic Link between the Sami and the Volga-Ural Region of Russia." European Journal of Genetics. 2007.

Tambets et al. 2004. "The Western and Eastern Roots of the Saami - the Story of Genetic "Outliers" told by Mitochondrial DNA and Y-Chromosomes." I American Journal of Human Genetics. April 2004.