DIS-Norge
 
  English Norsk  

Utgravninger på Karmøy

Hentet fra Riksarkivets Facebookside:

Utgravinger på Karmøy har ført til funn av sjelden tysk jernmynt ved Avaldsnes kirke. Dette indikerer at Avaldsnes var kongsgård på 1000-tallet. Avaldsnes kirke var kongelig kapell i middelalderen, og lå ved kongsgården.

Vi har funnet en nydelig tegning av kirken fra 1746 i Riksarkivets kartsamling. Tegningen er vedlegg til en søknad til Danske Kanselli om restaurering eller bygging av ny kirke.

Les artikkel om myntfunnet i Aftenposten her http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4161454.ece