DIS-Norge
 
  English Norsk  

Valgkomite

Valgkomitéen for perioden 2016-2018 består av:

Navn Lagstilknytning Verv E-post Hjemmeside
Jarle Hannisdal Slekt og Data Hordaland Leder Valgkomité  
Odd Marthinsen Slekt og Data Østfold Medlem Valgkomité  
Målfrid Lundhaug Aalberg Slekt og Data Sør-Trøndelag Medlem Valgkomité  
Svein Rasch Slekt og Data Oslo/Akershus Medlem Valgkomité

 

Gunn Gjervoldstad Slekt og Data Vest-Agder Vara Valgkomité  
Hilde Wedde Slekt og Data Buskerud Vara Valgkomité  

Kontakt valgkomitéen på valgkomite@disnorge.no.