DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vi minnes Harald Ormbostad

DIS-Norge og DIS-Møre og Romsdal mottok meldinga om Harald sin død med et stort sjokk. Denne lørdagsmorgenen skulle styret i DIS-Møre og Romsdal ha styremøte hvor Harald skulle være med. Rett før møtet skulle starte, fikk vi oppringing fra Karin om at Harald ikke kom på møtet. Han hadde gått ut en tur om morgenen for å lufte hunden. Så skulle han hjem for å spise frokost før han skulle dra til Eide på styremøte. Nå dreiv de og leita etter ham. Dette var helt ulikt Harald, han var jo alltid presis sjøl om han var glad i å prate med folk han traff. En halv time seinere kom ny telefon fra Karin hvor hun fortalte at Harald var funnen død i Vanndamman. Det ble et kort og merkelig styremøte. Alt var så uvirkelig. Harald, den kraftige, staute og rause karen var borte, borte for alltid.

DIS-Møre og Romsdal er ei ung forening, stifta i slutten av mai 1994. Harald ble medlem etter kort tid og deltok aktivt i gruppa i Kristiansund helt fra den ble starta opp i 1997 og fram til i dag. Dessuten har han vært ei stor støtte for de andre lokale gruppene på Nordmøre, og særlig for gruppa på Smøla hvor han hadde stor slektstilknytning. Han ble valgt inn i styret i DIS-Møre og Romsdal våren 2003 og har sia da sittet som nestleder i foreninga. Han har vært en krumtapp i utforming og gjennomføring av den tanken at det er medlemmene som skal settes i fokus i en organisasjon. Det er medlemmene som driver fram organisasjonen og gjør den levende. Uten medlemmenes medvirkning dør en organisasjon.

Jeg har sittet som leder sammen med ham i alle disse åra og har hatt veldig stor nytte av hans kunnskap om hvordan en organisasjon skal bygges opp og drives. Uten hans uegennyttige innsats hadde vi ikke kommet så langt som vi er i dag. Han har vært med på å utforme lagets strategi som gjør at stadig nye medlemmer melder seg inn, og at vi kan stifte nye lokale grupper rundt om i fylket.
For 3 år sia starta DIS-Møre og Romsdal med en årlig felles busstur i juni til ulike steder i vårt langstrakte fylke. Harald har vært ildsjelen bak disse turene og den som har hatt ansvaret for at de har blitt gjennomført. Disse turene har blitt veldig populære og årets tur til Hafsåsen i Sunndal ble fulltegna etter kort tid. Dette er nok et bevis for Harald sitt engasjement for våre medlemmers beste.

Harald var som det norske grunnfjellet, stødig og til å stole på. Det var alltid klar tale fra hans side når vi diskuterte ulike tema. Han hadde ikke behov for å skjule sine meninger for å nå fram eller å få gunst hos andre. Men oppi den klare talen var han en dialogens mann som fikk til gode løsninger der man hadde kjørt seg fast. Hans død er et stort tap for familien og for det frivillige Norge som nøt godt av Harald sine store kunnskaper og arbeidsinnsats.
Jeg er veldig glad over å ha fått lært Harald å kjenne, og ikke minst å ha fått arbeidet sammen med ham i DIS-Møre og Romsdal.

Jonny Lyngstad, leder i DIS-Møre og Romsdal.

Som leder i DIS-Norge har jeg sett at det å dra på tur i lag er en viktig aktivitet. Det å sammen oppleve noe som har tilknytning til slektsforskingsarbeidet, gir påfyll og er til stor glede. Jeg ble invitert med i fjor, av Harald, men måtte takke nei fordi andre ting kom i vegen. I år ble jeg tidlig innlemmet på deltakerlista og han holdt jevnlig kontakt for å tilpasse min reise til resten av opplegget – det er uvirkelig at det i år blir tur, men uten Harald.
På landsmøtet i april ble Harald valgt inn i den nylig oppretta kontrollkomiteen. Det er staute folk som får slike oppdrag. Store organisasjoner trenger kontrollkomiteer og jeg som styreleder var hele tiden overbevist om at Harald her var ”rett mann på rett plass”. At det ble slik at vi aldri kom i gang før Harald forlot oss, det er et tap for oss alle sammen. Den ihuga organisasjonsmannen så mye og var flink til å gi gode råd. I den siste tida har Harald vært mye i Oslo, da har vi også møttes oftere, fordi han sluntret ikke unna DIS-virksomheten. I Osloperioden var han ofte med på medlemsaktivitetene i DIS-Oslo/Akershus i tillegg til at han utførte sine oppgaver i DIS-Møre og Romsdal.
Vi lyser fred over Harald sitt lyse og gode minne.

Torill Johnsen, leder i DIS-Norge