DIS-Norge
 
  English Norsk   
 

Distreffartikler på nett

 
Temanummer om DIStreff-tjenesten i 2008
Oversikten nedenfor for Slekt og Data nr 4 2008 er ordnet temavis i en logisk rekkefølge som er ment å lette på hvordan man bør lese dette nr for å komme best i gang med å delta med data i DIStreff og søke i basen på nett.
Oversikten vil på sikt også ta med lenker til stoff om DIStreff i andre ressurser på nett, både på våre egne sider, men etterhvert også artikler hos våre søsterforeninger
 
Om søking på nett i DIStreff
 
ForfatterTittel/Omtale av artikkelNummer  SideTidsskrift
 
Rolf B. Holte Søk i DIStreff på nett 2008 nr 4 6 Slekt og Data

Dette er en kom i gang artikkel om hvordan søke i DIStreff-basen på nett og beskriver hvordan du kan søke og klatre i egne og andres data du har en følelse av er snakk om samme slekter. Sammenlign gjerne med egne registreringer.
Finner du fellesnevnere av interesse kan det være en ide å ta kontakt med vedkommende.
Fortell om dine registreringer og spør om vedkommende kan være interessert i et samarbeide, eller hvis vedkommende sitter på andre registreringer som du mangler, kan du tilsvarende ta kontakt, i håp om kanskje å få noe nytt.
Og, om ikke annet, pekere til kilder du kan arbeide videre med. Og kanskje kan det bli et forskersamarbeide ut av det? Hvem vet.
Men, husk å vente med detaljer før dere er enige. Det kan være lurt.

 
 
Artikler om hvordan bidra og lage bidrag selv.
 
Alf Christophersen Installasjon av GEDtreff. Hvordan? 2008 nr 4 26 Slekt og Data
Her finner du hvordan du går frem for å få GEDtreff opp og gå. En ren installasjonsveiledning mao.
GEDtreff kan du hente her
  
Alf Christophersen Tips om GEDCOMeksporten 2008 nr 4 17 Slekt og Data
Her beskrives hva du ikke behøver å ta med av data ved produksjon av GEDCOM-filen fra programmet. Videre tips om hva man generelt ikke bør bruke dato/sted-baserte hendelser til ved registrering av en persons biografi og livsløp. GEDtreff på den annen side kan derfor brukes til å lete opp slike feilplasserte biografiske tekster i ettertid. Se også etter om byen Opp har blitt godkjent som sted og se på de enkelte stedsnavn om hvorfor. Kanskje det bør rettes?  
Per Auen Sveaas GEDtreff – slektsforskerens treenighet 2008 nr 4 12 Slekt og Data
Denne artiklen er en fortløpende steg for steggjennomgang av hvordan lage et DIStreff-bidrag første gang med GEDtreff v. 3.3. (Pga. tilbakespill fra flere brukere vil det være noen forskjeller i v. 3.4 og senere)
Videre en kort beskrivelse av hva du kan forvente å få av resultaer så snart du har bidratt og har fått nøkkelen til å lage mer avanserte analyser.
  
Espen Berg og
Alf Christophersen
Hjelp, jeg har fått en e-post med en ZIPfil fra min bidragskjører. Hva gjør jeg nå? 2008 nr 4 20 Slekt og Data
Her finner du mer om hva det er tenkt at du skal gjøre med zip-fila som GEDtreff produserer om du bidrar ved å sende inn en GEDCOM-fil via GEDCOM-opplastingsfila når du ikke har maskin som kan kjøre GEDtreff eller av andre årsaker ikke kan kjøre slikt program selv.   
Alf Christophersen Hva får jeg tilbake fra søket mot databasen? 2008 nr 4 21 Slekt og Data

Denne artikkelen beskriver kort hva du får i retur fra søket som bidragskjører har gjort for deg med dine data.
Du kan også finne mer under avsnittet "Tolking av resultater fra DIStreff kjøring" under "Etter innsendelse av bidrag til DB2000"

 
Alf Christophersen Feilaktig registrerte datoer og eksport av disse til GEDCOM, hva kan jeg gjøre for å bli kvitt dem? 2008 nr 4 24 Slekt og Data
Det er lett å komme til å registrere feil i datoene. Den første dialogen som dukker opp er en oversikt over eventuelle feil i dine datoangivelser, om det er noen. Det er to typer feil som rapporteres. Kritiske feil hvor det er umulig å tolke hva du tenkte på da du registrerte datoen, samt syntaktiske feil i henhold til GEDCOM-standard. I artikkelen om avansert bruk av GEDtreff finner du også nevnt hvordan du kan få opp igjen denne dialogen etter produkjon av bidraget. Da kan du få vist den enkelte person eller ekteskap hvor feilaktige datoer er registrert.
Har du et program som kan startes med angivelse av GEDCOM-id for den enkelte person, kan du dobbelttrykke på den enkelte person og enkelt komme til vedkommende for retting av dato. Merk at inntil videre må dette gjøres umiddelbart etter analysen.
 
Alf Christophersen Avansert bruk av GEDtreff 2008 nr 4 28 Slekt og Data
GEDtreff kan gjøre mange analyser av dine data, som i bunn og grunn ikke har noe med generering av DIStreff-bidraget å gjøre. Noen rapporter er selvsagt om ugjenkjennelige stedsnavn som du bør rette opp for å få med mest mulig personer i bidraget, men eller finnes det også andre tester du kan slå av og på for å lage best mulige registreringer om personer. F.eks. hvem har du ikke dokumentert fødsel for, dåp, død etc. etc. eller hvilke personer er ukoplet til andre, hvem har man registrert en dato/stedsnavn-begivenhet for, som f.eks. født, død etc. men mangler enten stedsnavnet eller dato, med resultat at man ikke får med hele livsløpet til personen i DIStreff-basen  
Alf Christophersen Hjelp, jeg har fått opp en feilmelding! 2008 nr 4 48 Slekt og Data
Intet program er 100.0% feilfritt, selvsagt ei heller GEDtreff. Men, hvis programmet krasjer vil den vise deg en melding som du lett kan sende til produsent via mail og således hjelpe til med å fjerne feil i programmet å andre slipper å få krasj på samme plass ved neste oppdatering. Her finner du altså en beskrivelse av hvordan gå frem. 
Alf Christophersen Styr tilgangen til dine data selv 2008 nr 4 32 Slekt og Data
Tidligere var tilgang til data for utenfortående (f.eks. Y- eller Z-bidrag) noe som ble satt ved produksjon av bidrag, og eneste måte å angre på var ved å be om å få bidraget strøket.
På siden Oversikt over mine bidrag som er tilgjengelig via DIStreffsiden under menyvalget [Innsending av data] og "Oversikt over mine bidrag", kan du nå styre denne tilgangen selv for hvert enkelt av dine bidrag. Rolf B. Holtes bidrag "Flere bidrag" s. 35 viser et praktisk eksempel på hvordan du kan dra nytte av denne menyen.
 
Alf Christophersen Gjør arbeidet med slekta mer oversiktlig! 2008 nr 4 34 Slekt og Data
Her beskrives nytten av å kople til flere skjermer til maskinen, stasjonær eller bærbar (via videokanonutgangen) og hvordan du går frem for å få det til å virke. 
Rolf B. Holte Flere bidrag? 2008 nr 4 35 Slekt og Data
Her beskriver Rolf B. Holte hvordan du ved hjelp av muligheten for å styre tilgangen til dine data, kan legge inn ekstra anetrær og personene rundt disse og sette Z-tilgang slik at slektninger som ikke er medlem av foreningen, også kan klatre i ditt nærmeste slekttre. 
Olof Cronberg Disbyt – Sveriges svar på DIStreff 2008 nr 4 10 Slekt og Data
Vår søsterforening, Föreningen DIS, startet DIStreff-tjenesten tilbake i 1990. Her forteller Olof Cronberg både om historikken bak DISBYT/DIStreff samt hva som skiller tjenestene fra hverandre samt hvordan du går frem for å bidra med dine data i basen i tilfelle du har mer eller mindre svensk slekt, noe vel de flete av oss har, ihvertfall de som bor ikke alt for langt fra grensa. Brukernavnet og passordet for å kunne klatre i slektstrærne i DISBYT finner du nederst i søkeresultatfila A<nnnnn>.txt når du bidrar med data til DIStreff. Brukernavnet starter med bokstavene 'mn' og etterfølges tett av ditt 5-sifrete medlemsnr, og videre ditt tilhørende passord. Pass på å ikke blande sammen passordet med ditt dn-brukernavn og passord.
Du kommer også inn og får søkt med ditt dn-brukernavn, men da kan du ikke klatre. Merk. Du må bidra med data til DIStreff får å få slik klatreadgang!
 
Olof Cronerg Dispos – vägen till källorna 2008 nr 4 36 Slekt og Data
Olof Cronberg har også utviklet en annen interessant ressurs, DISPOS. Med denne kan du enkelt navigere deg inn i diverse kilder, nesten på siden, ved å vite forsamling (sokn) og årstall. Dette er tilgjengelig som stand-alone, men er også knyttet opp mot den enkelte stedsnavn/dato-rekord i DISBYT, markert med et bok-ikon. Trykker du på det kan det være du får opp en oversikt over mange kilderessurser for soknet samt kartreferanse hvor kirken befinner seg i Sverige.
Ressursen kan sammenliknes med en søkemotor inn mot en parallell til våre "Slektshistoriske kilder i Norge"
 
Torill Johnsen Farfar – nesten helt svensk 2008 nr 4 18 Slekt og Data
Her beskriver Torill Jensen hvordan hun har kunnet bruke DISBYT og håper på å kunne bruke i fremtiden disse ressursene også til å finne vanskelig identifiserbare slektninger bakover i tiden.
 
Oddvar Munro-Jenssen Er det noe nytt der ute? 2008 nr 4 16 Slekt og Data
Her beskriver Oddvar Munro-Jenssen hvilken nytte han har av å oppdatere DIStreff-bidraget sitt ofte, og kan dermed få oversikt over hva som er nytt siden sist. GEDtreff har også en lite kjent database der du kan lese inn trf-filen du får i retur og der kunne få filtrert ut hva som er nytt siden sist, hvem har du 8-treff med, 7'er-treff etc. etc. 
Nordisk samarbeid om DIStreff 2008 nr 4 46 Slekt og Data
Vi har lenge hatt planer om å gjøre DIStreff på nett enda bedre, og enklere å søke i samt flere søkemuligheter. Dette er således en rapport før jul om hva vi vil i fremtiden og hvordan komme dit. Hva trenger vi av ressurser, hva vil vi søke på etc. etc. 
 
Historiske artikler. Er ikke nødvendigvis almengyldige i dag pga. endringer etc.
Artikler 1990
 
Cronberg, Olof DISBYT - genväg för Disgen-anvendare 1990 nr 2 13 Slekt og Data
Referat fra 4. Nordiske symposium om Databehandling i Slektsforskningen, Vårdnäs, Linköping. Her omtales tjenesten DISBYT, her kjent som DIStreff, for første gang. 
Artikler 1991
Christophersen, Alf Metoder for samkjøring av genealogisk informasjon. 1991 nr 4 20 Slekt og Data
Referat fra 5. Nordiske synposium for Databehandling i Slektsforskning, Brandbu. Her omtalte bl.a. Olof Cronberg forskjellige måter for samkjøring av genealogisk informasjon, bl.a. Tiny Tafels og deretter omtalte DISBYT. Foredraget medførte at medlemmer i styret tok kontakt etterpå om en avtale om å ta i bruk DISBYT også i Norge. 
Christophersen, Alf DISBYT - Nå også tilgjengelig for Norge 1991 nr 4 28 Slekt og Data
Her annonerer Gunnar Aabøe i styret for første gang mulighet til å delta i DISBYT! 
Artikler 1992
Christophersen, Alf DISBYT - Hvorledes finne frem til felles slekt for anebytte? 1992 nr 2 41 Slekt og Data
Artikkel som omhandler hvordan man bidrar med data og historisk interessant da den viser hvordan DISBYT fungerte i begynnelsen. I dag er som kjent denne tjenesten kjent som DIStreff og innebærer også at avdøde koples sammen i familier. NB. Regler for hva som tas med gjelder den gang, ikke i dag. 
Palmgren, Allan Tack för DISBYT! 1992 nr 2 44 Slekt og Data
En artig artikkel om hvordan DISBYT hjalp artikkelforfatter med å finne masse slekt og via flere tilslag mot andre medlemmers baser kunne finne ut at forfatterens datter var i slekt med sin mann, også før giftemålet :-) 
Artikler 1993
DISBYT: Et kjempetilbud for å finne felles forskerområder 1993 nr 1 13 Slekt og Data
Annonse om DISBYT-tjenesten hos DIS-Norge 
Nilsen, Bjørn DIStreff! DIS-Norges forskerdatabase 1993 nr 2 8 Slekt og Data
DIStreff får endelig et navn! Vi endrer navn fra DISBYT til DIStreff. Her lanserer vi for fullt tjenesten og hvordan bidra med data blir beskrevet i detalj. 
DIStreff 1993 nr 2 9 Slekt og Data
Mer om selve tjenesten. 
? Hvordan går jeg fram for å lage en fil til DIStreff-databasen? 1993 nr 2 10 Slekt og Data
Den første beskrivelsen vi har hatt om hvordan lage rådata for DIStreff-bidrag, enten som GEDCOM-fil eller som råfil fra Disgen 5.
Merk at pr 2008 og utover er det andre rutiner i Disgen for å lage bidrag. Til DIStreff anbefales dog uansett å lage GEDCOM-fil, mens til DISBYT bruker Disgen-brukere DISBYT-bidrag og andre GEDCOM-bidrag. til DISBYT og DISBYT-Finland bør man kun sende inn svenske eller finske data pga. arbeidsmengden utenlandske bidrag gir.
 
DIStreff. Bra respons hittil i sommer 1993 nr 3 10 Slekt og Data
Rapport fra den første samorganiserte innsamlingen av data til en DIStreffbase og hvordan bidra 
DIStreff. Stedsnavn og årstall er avgjørende 1993 nr 3 10 Slekt og Data
En temmelig almenngyldig artikkel om verdien av fullstendige dataregistreringer mhp. stedsnavn og dato for registrerte begivenheter i en ane/slektnings liv for å få mest mulig uttelling av DIStreff. Merk at når det gjelder stedsnavn forsøker GEDtreff i dag å bruke sokn om geografisk enhet da det til alle tider har vært pr sokn at kirkebøker føres, selv om det er i prestegjeldet at bøkene føres. F.eks. Drangedal kontra Tørdal i Telemark som begge er i samme kommune og prestegjeld, men som er to forskjellige kirkebøker i relativt nyere tid.. 
Wallgren, Arne Disgen för Macintosh och deltagande i DISTREFF 1993 nr 4 6 Slekt og Data
Beskrivelse av hvordan lage DIStreff-bidrag fra Disgen for Mac. 
Nilsen, Bjørn DISTREFF søkbar på Slektsforum 1993 nr 4 8 Slekt og Data
Her beskriver Bjørn Nilsen hvordan man kunne søke i DIStreff via Slektsforum BBS. Slektsforum BBS var vår første on-line aktivitet hvor man via et modem kunne ringe opp en BBS og enten legge inn meldinger, laste ned filer eller søke i kilder, deriblandt DIStreff. 
Lohne, Toril DIStreffrunden 1993 nr 4 10 Slekt og Data
Rapport fra vår første felles samkjøring hvor 119 medlemmer hadde sendt inn bidrag som medførte at vi fikk skapt en første database på 35000 poster (men vel og merke slektsnavn, så et slektsnavn kunne gjerne representere mange individer.) Så dette kan vel også sees på som en oppfordring til også i dag å sende inn bidrag om du ikke har gjort det, samt oppdatere flere ganger årlig. Kanskje du finner nye slektninger ved å rette opp i de data som ikke ble akseptert i forrige runde. 
Artikler 1994
DIStreff 1994 nr 1 21 Slekt og Data
Kort rapport om tingenes tilstand i DIStreff. Basen er oppe i 140 bidragsytere, hvorav flere allerede har rukket og oppdatere sine data basert på rettinger gjort etter å ha fått tilbake rapport om hva som ikke ble trukket ut. Samtidig er det en oppfordring til å sende inn til DISBYT om man har aner eller slekt i Sverige. Samt en bønn om å skrive fylkesnavn fullt ut i slektsbasene folk har og ikke bruke forkortelser som f.eks. OS da det kan gi misforstsåelser (f.eks. Os ved Bergen eller Os i Østerdalen) 
Lohne, Toril DIStreff: Hva er DIStreff? 1994 nr 3 13 Slekt og Data
En historisk artikkel om råd for hvordan du bør registrere stedsnavn for å få best mulig trukket ut av dine data samt i dag uaktuelle oppskrifter på hvordan lage egne bidrag og vaske Gedcom-filer før innsending, noe som ikke lenger er nødvendig da slike filtre er innebygget i GEDtreff.
En del av stoffet om stedsnavn kan fortsatt sies å være gyldig i 2008, mens annet definitivt er foreldet.
 
Artikler 1995
Jørgensen, Otto Hvordan lage DIStreff fil fra Brother's Keeper 1995 nr 2 19 Slekt og Data
Otto Jørgensen skriver her om hvordan gå frem for å lage et DIStreff-bidrag fra Brother's Keeper v.5 Kanskje aktuell for de som ennå ikke har oppdatert til v. 6, men kan likevel leses med utbytte sett fra generelt synspunkt. Artikkelen viser et eksempel på hva man gjør ved eksport.  
Alstadsæter, Lars Harald DIStreff- med 300000 aner 1995 nr 3 24 Slekt og Data
Lars Harald Alstadsæter skriver her en situasjonsrapport om tilstanden til DIStreff-basen august 1995. Basen har passert 200 bidragsytere og inneholder ca 81000 poster. (Pr 1. januar 2008 hadde den passert 10 millioner!)
Det er en historisk artikkel om hvordan man bidro med data i 1995 og hvorledes bidrag ble laget av daværende koordinator. Samt beskrivelse av en del basisfakta.
 
Christophersen, Alf DIStreff 1995 nr 4 13 Slekt og Data
Dette er en tidlig statistikk over hvordan bidrag fordeler seg på forskjellige kriterier. Jeg håper å kunne lage nye web-ressurser med samme type data. Det uttrykkes også tanker om fornavnbase, som faktisk eksisterer og vil være sentral når vi setter igang normalisering av fornavn og kanskje slektsnavn i neste versjon av DIStreff på nett. Det henger på frivillige til å lese korrektur. Kontakt artikkelforfatter om du har lyst til å sjekke navnenormeringsgruppering er korrekt for ca. 12000 fornavn :-) 
Artikler 1996
DIStreff 1996 nr 1 31 Slekt og Data
DIStreff-basen har nådd 230 bidragsytere, hvorav 62 nye deltakere i 1995.
Gir en påminnelse om at det ikke er noe krav (snarere tvertimot) at man må være ferdig med slektsforskningen for å delta (undres hvordan slikt rykte har kunnet oppstå??) og en påminnelse om nytten av å bidra allerede tidlig i en registreringsfase for å se at man både har nytte av layout av egne registreringer og samtidig at man kan få full glede av et insnendt bidrag.
 
Westengen, Stein Hvordan det begynte 1996 nr 3 9 Slekt og Data
Stein Westengen skriver om hvordan han begynte som slektsforsker og etterhvert ble medlem i DIS-Norge, og deriblandt kom seg til å sende inn et bidrag til DIStreff ved hjelp av koordinator Ole-Johan Kippenbroeck, og kommer så med noe filosofering over hvorfor han ikke fikk flere tilslag enn hva han gjorde og hvordan alle medlemmer derfor kan være med og gjøre det bedre, rett og slett ved å bidra selv. 
Kippenbroeck, Ole-Johan DIStreff, en måte å finne andre som forsker på din slekt 1996 nr 3 15 Slekt og Data
DIStreff - endelig på nett. Ole-Johan Kippenbroeck kommer her med en første bskrivelse av hvordan bruke DIStreff via Internett. Og litt om hvordan selv bidra med data så andre har noe de kan lete i. Husk dog at det er en historisk artikkel, ikke alt som står der er fortsatt slik i dag, bl.a. kan man i dag se informasjon om enkeltpersoner og du kan klatre i vedkommendes slektstre. I det gamle programmet for å trekke ut data hadde vi dårlige metoder for å fange opp gamle stavemåter på sogn, så som Vissedal for Gjerstad, men i dag er slikt enkelt å normalisere. 
Christophersen, Alf m.fl DIStreff forbedres 1996 nr 4 20 Slekt og Data
DIStreff får nytt layout på en enkel måte. Her beskrives hvordan medlemmene den gang kunne enkelt ta det i bruk og dermed få redusert dramatisk antall feiltilslag som med gammelt format var en vanlig foreteelse.Siden den gang har nok formatet blitt endret enda en gang, bl.a. for å inkludere mulighet for klatring. Artikkelen beskriver likevel en del interessante ting som bl.a. fila som du får i retur med søkeresultatene og hvordan lese dem. 
Christophersen, Alf m.fl Statistikk for DIStreffdatabasen 1996 nr 4 20 Slekt og Data
Her er oversikt over databasens tilstand høsten 1996. Vi var da kommet opp i hele 147816 rader og 304 bidragsytere av 3000 medlemmer (10%)! (Til gjengjeld, pr 10.2 2009 var vi passert 10.2 millioner og 1448 bidragsytere av 8720 medlemmer (16.6%)! 
Artikler 1997
Christophersen, Alf Savner du kontakt med andre som forsker på samme slekt som deg? 1997 nr 4 24 Slekt og Data
Men, for at noen skal finne, så må noen også gi, også du! oppfordrer Alf Christophersen Slekt og Datas lesere til. Her beskrives hvorfor man ikke bare skal bruke DIStreff til å søke etter hva andre har registrert om egen slekt, men skriver også om viktigheten av at man selv er også med og bidrar og hvordan man da går frem. Artikkelen viser bl.a. saksgangen fra et bidrag mottas av koordinator til et ferdig bidrag i 1997. Artikkelforfatter kommer også til slutt med et spørsmål til de fleste medlemmer. Hvorfor bidrar så få med data? Den gang var bidragsprosenten rundt 10%, i dag har den økt til nesten 17%, i Föreningen DIS ligger den på rundt 25%. Noe å fortsatt tenke på.  
Artikler 1998
Hvor skal jeg sende mitt DIStreff bidrag? 1998 nr 3 22 Slekt og Data
En nesten utdatert artikkel om hvordan gå frem for å sende inn bidrag til DIStreff mens faddere i lokallagene laget bidragene. I dag er den samme siden lagt om slik at du på samme side nå kan laste opp bidraget på direkten fra din diskkatalog. Skriptet som mottar ditt bidrag avgjør hvem som skal varsles om ditt bidrag. 
Christophersen, Alf DIStreff-ansvarlig skifter 1998 nr 3 24 Slekt og Data
Skifte av koordinator av DIStreff-tjenesten. Samtidig annonseres en del endringer i hvordan basen på nett blir oppdatert. 
Christophersen, Alf Gedcom/DIStreff-fadder, kan du stille? 1998 nr 4 10 Slekt og Data
En etterlysing av medlemmer som kan gjøre en tjeneste i forbindelse med å lage Distreff-bidrag, spesielt i forbindelse med å lage GEDCOM-eksport av medlemmenes baser som mange tydeligvis strever med. Det var behov også den gang for medlemmer i lokallagene som lokalt kunne ta seg av å omgjøre GEDCOM-filer til Distreff-bidrag og gjøre søk mot sin lokale database med bidraget som utgangspunkt.  
DIStreff 1998 nr 4 10 Slekt og Data
Kort rapport om databasens størrelse og hvor mange som har bidratt med data, samt en etterlysning om å skrive om solskinnshistorier som ble muliggjort pga. et bidrag til DIStreff eller som resultat av søk i basen. 
Artikler 1999
Christophersen, Alf Litt DIStreff statistikk 1999 nr 1 8 Slekt og Data
Statistikk over bidrag ved årsskiftet 1998/1999. Videre presenteres DIStreff aktivitetsutvalg som nettopp var startet med Vidar Øverlie, Ole-Johan Kippenbroeck, Finn Karlsen og Alf Christophersen som medlemmer.
Artikkelen kommenterer ellers en del trender i materialet som vel har fortsatt frem til i dag (2009). Videre presenteres en del planer som AU har for tiden fremover. Også programmet GEDtreff blir her presentert for første gang i omtale.
 
Christophersen, Alf Workshop DIS-treff, referat fra tillitsmannskonferansen 1999 nr 4 32 Slekt og Data
Referat fra workshop om DIS-treff som ble holdt på årets tillitsmannskonferanse. 
Christophersen, Alf Navnestandardisering, kan du tenke deg å hjelpe til? 1999 nr 4 35 Slekt og Data
Navnenormalisering av fornavn er viktig for å kunne gi bedre treff mot andres materiale hvor navnet kanskje er skrevet annerledes for samme person. En stor tabell med fornavn og slektsnavn er trukket ut og ordnet systematisk, men, det mangler korrekturlesing av normaliseringene om de er brukbare. Dessverre meldte ingen seg til å gjøre noe slikt. (Tilbudet står ved lag fortsatt i 2009)  
Andersen, Otto H. Næsgård Erfaring med DIStreff 1999 nr 4 36 Slekt og Data
Otto Andersen forteller om hva som skjedde da han sendte inn et DIStreff-bidrag og fikk i retur en oversikt over andre som muligens forsket i samme slekter og således kom i kontakt med helt nye grener av slekta. Kanskje du får en like sterk opplevelse om du også deltar med dine data? 
Artikler 2000
Holte, Rolf B. DIStreff i ny og bedre utgave 2000 nr 2 12 Slekt og Data
Klatring i slektstrær innføres også i DIS-Norge etter å ha hatt stor suksess hos Föreningen DIS. Her beskrives mer om hvordan bruke den nye tjenesten og betingelse for å kunne bruke den (bidra med et bidrag som andre kan klatre i)  
DISTreff brukernavn og passord endres 2000 nr 3 34 Slekt og Data
I DIStreff sin barndom brukte vi et felles brukernavn og passord. Her introduseres for første gang personlige brukernavn og passord basert på ditt medlemsnr som skulle overta etter diseff og baby1. Samtidig ble et nytt demobrukernavn tatt i bruk for en kort periode for å vise hvordan klatring i slektstrær fungerte også for de medlemmer som ikke har bidratt. I forbindelse med overgang til muliggjøring av klatring i slektstrær strømmet det inn masse bidrag og mange store bidrag. I løpet av sommeren doblet databasen størrelse fra 800000 linjer data til 1.6 millioner linjer. Og ved utgivelsen av artikkelen var det forventet at basen ville passere 2 millioner. 
Artikler 2001
Røiri, Paal Fantastisk hjelpemiddel 2001 nr 1 12 Slekt og Data
Paal Røiri går her gjennom hvordan han går frem for å lage et bidrag til basen og deretter bruker resultatene fra DIStreff-kjøringen og omtaler noen av resultatfilene som han fant av stor interesse. (Filen db<mnr>.num heter i dag A<mnr>.txt! Og er på ANSI-format, også for Mac-brukere som da må konvertere til sitt Mac-tegnsett.) Røiri anbefaler i sin artikkel medlemmene til å oppdatere ofte, i og med det samtidig også kommer inn stadig nye bidrag og oppdateringer fra andre medlemmer. 
Christophersen, Alf GEDcom eksportproblem? 2001 nr 1 13 Slekt og Data
Har du problem med GEDCOM-eksport og forstår ikke innholdet? Et trykk på F1-knappen under kjøring av ditt slektsprogram bringer da opp hjelpefilen for deg og søker du på GEDCOM, så burde du finne en enkel oppskrift på hvordan lage en slik fil. Siden GEDCOM-filer er en Slektsprogram til Slektsprogram-kommunikasjonssak, behøver du ikke å forstå innholdet. Anse det som en svart boks som du fyller med data fra ditt slektsprogram, sender fila til den som skal ha den og det er det hele. En vanlig reaksjon ved demo av GEDCOM-eksport har vært ";Å, var'e så enkelt?" :-)
Skulle du likevel være nysgjerrig, så er første linje i enhver GEDCOM-fil "0 HEAD" og siste linje "0 TRLR". Finner du ikke i det du tror er en GEDCOM-fil, så nei, da inneholder nok fila noe annet.
 
Holte, Rolf B. Nye DIStreff en suksess 2001 nr 1 36 Slekt og Data
Klatring i slektstrærne var tydeligvis en suksess! Statistikken viser formidabel økning av innlevering av bidrag til databasen, og søkingen har også økt. I forbindelse med jula steg antall søk med 1235% !! (Ettusentohundreogtrettifem proset) Og enda mer i forhold til oktober måned. (Klatringen ble lansert 15. desember) Også databasen hadde økt, men i tidsrommet 2000 til 2001 ikke fullt så mye som mellom oktober 1999 og desember 2000. 
Christophersen, Alf Hvordan sende inn et nytt eller oppdatert bidrag til DIStreff 2001 nr 3 13 Slekt og Data
Dette er en (utgått) artikkel om hvordan og hvor sende inn nye eller oppdaterte DIStreff-bidrag. I dag bruker du GEDtreff hvis mulig til å lage bidrag selv og sende inn med. Men har du ikke mulighet til det kan du altså gå til http://www.disnorge.no/distreff/ft-bidrag-send.php og laste opp Gedcom-fila derfra. Da får bidragskjører kjapt beskjed om bidraget, og du slipper at fila kommer bort underveis. 
Artikler 2002
Christophersen, Alf Hjertesukk 2002 nr 3 21 Slekt og Data
Stedsnavn kan saktens skrives på mangt et vis, men her omtales noen små eksempler på hva man gjør eller ikke gjør. F.ek. skriv enten nasjons- og fylkesnavn fullt ut, evt bruk generelt aksepterte forkortelser for fylke. Nasjoner bør du ikke forkorte uansett. (Vær oppmerksom på at i DIStreff-basen brukes en spesiell koding som GEDtreff ikke tester på! Den består av to-bokstavs nasjonskode og bilbokstavkoden, 1 tegn, f.eks. NOI for Aust-Agder der I var bilbokstaven i gamle dager. Koden er kun ment for intern bruk for å gjøre det enkelt å filtrere både på nasjon (NO) og på fylke ved søk. (Ved søk på fylke brukes da alle tre tegn, ved søk på nasjon, kun to første bokstaver, f.eks. NO for Norge og SE for Sverige. Dette skjer dog bak kulissene. Tegnene skal ikke brukes i noen slektsbase som noen har misforstått dette til.
For øvrig, husk komma mellom geografiske nivå!
 
Christophersen, Alf DISBYT 2002 nr 3 24 Slekt og Data
Tilbud til DIS-Norges medlemmer om å kunne søke i DISBYT-basen hos Föreningen DIS. 
Haugan, Einar DIStreff - et ypperlig redskap for mange formål 2002 nr 4 29 Slekt og Data
Einar Haugan kommer her med noen eksempler på hvordan bruk av DIStreff hjalp ham med å finne frem til medlemmer som har registrert data og evt. personopplysninger om personer som har vært viktige for utviklingen av moderne skogbruk og hans forfatterskap om Levanger kommuneskogers historie. 
Artikler 2003
Holte, Rolf B. Hvordan forbedre resultatene dine? 2003 nr 2 16 Slekt og Data
Rolf Holte tar her for seg hvordan bruke Rensresult til å midlertidig forbedre søkeresultatene med stedsnavna. Layoutet som vises er innebygget i GEDtreff, men det anbefales å bruke det nye treformede displayet der siden man kan dobbelttrykke på den enkelte person og få opp nevnte person ferdig til redigering i ditt slektsprogram. Men kun hvis programmet støtter slik bruk av GEDtreff. Det som generelt kan anbefales, gå gjennom listene med avviste stedsnavn og bruk det som rettesnor for slektsforskingen til alle stedsnavna er kombinert med et gjenkjennbart sokne- eller evt. kommunenavn om du ikke kjenner soknet vedkommende ble døpt, konfirmert, gift eller begravet i, f.eks. Oslo eller Kristiania hvor du kanskje ikke har hatt tid til å lete i kirkebøkene ennå etter vedkommende for å få til en eksakt plassering.  
Klettum, Norunn DIStreff (del av større avsnitt, "Bruk av folketellinger på Internett!" 2003 nr 3 15 Slekt og Data
Norunn går her gjennom et konkret søkeeksempel i DIStreff i forbindelse med Slektsskolen 2. 
DISBYT og etterlysning i Sverige, medlemstilbud 2003 nr 3 26 Slekt og Data
Annonse under tilbud til medlemmer om søk i DISBYT. Som DIStreff-bidragsyter får du tildelt et "bedre brukernavn og passord" som gjør at du kan klatre også i DISBYT sine slektstrær. Brukernavnet og passordet finner du nederst i søkeresultatfila med navn på formen A<mnr>.txt der mnr er ditt 5-sifrede medlemsnr. 
Holden, Finn Johansen'er og Olsen'er 2003 nr 4 5 Slekt og Data
En god gladhistorie om da Darrell Frogness begynte å lete etter slekta i Norge og bl.a. DIStreff kom til nytte for et medlem som ønsket å hjelpe Darrell. Og han fant!  
Christophersen, Alf Et komma eller to i stedsnavnet kan gjøre underverker 2003 nr 4 21 Slekt og Data
Mange har kuttet ut bruk av komma i stedsnavn for å spare plass. Det ser ikke pent ut i en slektsbok, og kanskje ikke så lurt heller om du bidrar med data til DIStreff. Dessuten, bruk stedsnavn-feltet til stedsnavn, ikke til å registrere andre former for biografi, så som "Ole vokste opp". Det har flere forsøkt, med smertelig resultat. (Alle disse blir tvangsforflyttet til Opp i Alabama. Artiklen inneholder diverse eksempler på hvordan GEDtreff kan bli lurt til å plassere slekta di helt andre steder i verden enn der du tenkte den holdt til, noen ganger pga. noen manglende komma og andre ganger fordi navn på sokn eller fylke manglet, og kun gårdsnavn var igjen. Uheldigvis det samme som et sokn et annet sted.  
Christophersen, Alf Anebyttedag?? 2003 nr 4 21 Slekt og Data
En oppfordring til kontinuerlig, online anebyttedag. Send inn ditt DIStreff-bidrag og så er du strengt tatt i gang. Alt etter hvem som er bidragskjører og hvor mye belastet vedkommende er med annet arbeide, kan det ta fra minutter til ca. 14 dager før du har søkeresultater. Og bruker du GEDtreff selv så kan du også i ventetida rette opp i masse registreringer hvor programmet tydeligvis kan ha problemer med å skjønne dine data. 
Nye rekorder på DIStreff 2003 nr 4 23 Slekt og Data
Under Slektsforskerdagene 2003 slapp vi løs fri adgang til å søke i DIStreff. Det merktes på søkestatistikken! I samme måned satte vi også ny søkerekord pr mnd med 105557 søk. I hele 2000 hadde det vært 66571 søk, mens i hele 2002 var det 321967 søk. Basen som sådan økte selvsagt i størrelse pga. SFD 2003, til 4.757.221 poster/linjer i basen. (I februar 2009 er den til sammenligning på 10.233.680 linjer.) Fortløpende statistikk over bidragsytere kan du lese på disse sider. Statistikken regnes ut mens du venter :-)  
Artikler 2004
Christophersen, Alf GEDtreff tilgjengelig for alle medlemmer 2004 nr 3 30 Slekt og Data
Lanseringsartikkel av GEDtreff for vanlige medlemmer. Artikkelen kan leses som et tillegg til artiklene i S&D nr 4, 2008. Siden slippet i 2004 er en del forenklet, og begrepet ekspertmodus har blitt erstattet med typer av analyse, enten ren bidragsproduksjon, rapportgenerering sammen med bidragsproduksjon eller ren analyse av alle registrerte slektsdata. Din bidragsstatus avgjør hvilke former for kjøring som du har adgang til. 
Artikler 2005
Dokken, Sven Gjermund DIStrefferfaringer 2005 nr 1 40 Slekt og Data
Sven Gjermund Dokken beskriver sine erfaringer med bruk av DIStreff for å finne spor etter slekta og komme i kontakt med andre slektsforskere som av ulike grunner har registrert de samme slekter. 
Årsrapport 2008 nr 1 27 Slekt og Data
Årsrapport fra DIStreff-AU med rapport om størrelse av database og, antall søk i året som gikk og antall bidragsytere (som pga. en feil i en spørring er muligens et ørlite grann overstipulert) 

©1996-2019 DIS-Norge
Websidelayout oppdatert

Janes Webdesign