DIS-logo
DIS-Finnmark

 Nyheter fra DIS-Finnmark  
XNyheter
Om laget
Artikler
Artikler

Samling i Bergen for gravregistreringskoordinatorer

Koordinatorene på utflukt på Møllendal kirkegård - Foto: Dag GurihusHelgen 6.-7. oktober var DIS-Norges koordinatorer for gravregistrering samlet i Bergen for faglig oppdatering.

DIS-Finnmarks koordinator, Dag Gurihus, deltok sammen med 21 andre for å gi innspill til den videre utviklingen av en av foreningens satsingsområder.

Viktige temaer som ble gjennomgått og diskutert var blant annet samarbeidet med kirkevergene, juridisk rammeverk rundt rettigheter til materialet, og retningslinjene for registrering.


 

Foredragsturné

Dag Gurihus har reist Finnmark rundt med foredragsturne om slektsforskning med hovedvekt på gravminneregistrering. Stedene som er besøkt er Kirkenes, Vadsø, Vardø, Honningsvåg, Hammerfest og Alta. Selv om det er ferietid og fisketurer, hytta og festivaler som trekker, har mange møtt opp for høre om vår hobby. Det har vært stor overvekt av folk som ikke er medlemmer og nybegynnere i slektsforskning på møtene. Det var lagt opp til møte i ca 2 timer inkludert spørsmål og diskusjoner. Interessen har vært så overveldende at møtene fort ble noe lenger. Hovedsakelig har spørsmålene dreid seg om hvordan komme i gang med slektsforskning, kilder og slektsprogram. Temaer som foreningen har gode hjelpemidler til på internettsidene til DIS-Norge.

Bibliotekene og museene har tatt veldig godt imot ham og vist stor velvilje. De er viktige samarbeidspartnere for oss og har utrolig gode tilbud vi kan bruke i vår hobby. Kunnskapsrike, interesserte ansatte, møteplass-fasiliteter, og liketil trådløst internett-tilgang enkelte steder. Både bibliotekene og museene tar en plass som et naturlig samlingspunkt i samfunnet sitt.

Uansett hvor Dag har kommet, har plakaten lyst opp på strategiske møtesteder. Vi vil gjerne takke medlemmene som har bidratt med markedsføringen av møtene og oppmøte.

Styret i DIS-Finnmark retter en stor takk til Dag for å bruke av sin ferietid på en Finnmarks-turné. Turneen i sommer samt leders sonderingsmøter i vår, har vist at det er stor interesse for aktivitet i fylket i form av åpne møter hvor slektsforskning diskuteres. Det må ikke nødvendigvis være møter med foredrag over tema. Kaffemøter hvor man utveksler kilderessurser, hjelper hverandre med hvordan søke hvor m.m. Utfordringen er nå å følge opp den interessen Dag har vekket for slektsforskning. Ta gjerne kontakt med en i styret om det er noe du ønsker.

 

  Dag Gurihus er DIS-Finnmark sin kontaktperson for gravminne-registrering, kilderegistrering, DIStreff-fadder og internett-redaktør. Han har drevet slektsforskning i ca 3 år og er en utrolig kunnskapsrik ressursperson for foreningen. Til tross for at han bor i Valdres og hovedsakelig forsker i området vestsiden av Mjøsa, har han interesse også for Finnmark. Et tema han interesserer seg for er Kola-nordmennene. I tillegg bidrar han med gravminneregistrering av flere kirkegårder i Finnmark samt korrekturlesing av avskrevne kirkebøker for Karasjok.Foredrag om slektsforskning

Vi holder åpent foredrag om slektsforskning. Vi tar for oss emner som interesserer både nysgjerrige nybegynnere og de med noe erfaring. Kilder, fremgangsmåter, og hvilke tilbud DIS-Norge kan tilby medlemmer.

I tillegg presentasjon av et av foreningens satsingsområder, gravminneregistrering.


23. jul., Sør-Varanger bibliotek Kirkenes 17-19 adobe acrobat dokument
24. jul., Vardø bibliotek 12-14 adobe acrobat dokument
25. jul., Vadsø bibliotek 11-13 adobe acrobat dokument
26. jul., Nordkappmuseet 19-21 adobe acrobat dokument
28. jul., Husbanken Hammerfest 16-18 adobe acrobat dokument
02. aug., Alta bibliotek 16-18 adobe acrobat dokument

Som en videreføring av foredraget i Hammerfest, blir det dugnad på Hammerfest kirkegård mandag 30. juli, med avfotografering av gravminnene. Etterpå samles vi og går igjennom erfaringene vi har gjort.

Foredragsholder er Dag Gurihus Kirkejubileer 2007

Kirken er en viktig samarbeidspartner for oss i vår hobby. Nettopp kirkens bøker over døpte, konfirmerte, vigde og begravde er en av våre aller viktigste kilder i søken etter våre forfedre. Og mange av oss oppsøker kirkekontorene og ber om hjelp for finne i kirkebøker eller etter graven til våre slektninger.

DIS-Norge har en base over gravminner og har som mål at den skal omfatte alle gravminner i Norge. Dette er et arbeid som kan avhjelpe kirkevergene i spørsmål fra slektsforskere. DIS-Norge deltar også i det nasjonale dugnadsarbeidet med å scanne samt skrive av kirkebøker slik at de blir tilgjengelige i søkbar form på Digitalarkivet.

I 2007 har vi i Finnmark to store kirkejubileer.

  

Vardø som kirkested feirer 700 år med markering i pinsen 26.-28. mai, 25.-26. juli og 28.-30. september.

700-års feiringen for Vardø som kirkested


Karsjok nye kirke               Karsjok gamle kirke sto ferdig 1807, og var den eneste bygningen i Karasjok som overlevde tyskernes brenninger under krigen


Karasjok kirke feirer 200 år med markering 19. august.
 
Karasjok kirkes 200-års jubileum

Vi gratulerer vår samarbeidspartner med jubileene.

KONTAKT OSS:

DIS Finnmark
v/Gunnhild Engstad
Idrettsveien 43
9600 Hammerfest

epost@fi.disnorge.no


Leder:
Gunnhild Engstad

Styremedlem:
Knut Fagerhaug

Varamedlem:
Per-Øystein Utstrand
Bli medlem!Gravregistrering:
Dag Gurihus
Tel.: 411 75 608
X