DIS-logo
DIS-Finnmark

 Kilderegistrering  
XNyheter
Om laget
Artikler
Artikler

Kilderegistrering

Kirkebøker, tingbøker, skipslister og en del andre registre legges stadig ut i lesbare former tilgjengelig på internett. En del av disse gjøres søkbare via avskrift og innsendelse til Arkivverket. Som slektsforsker har vi ofte brukt andres avskriftsarbeid som folketellingene, RDHs register m.fl. Hvilket godt hjelpemiddel det er i vår hobby.

Det høres vanskelig ut selv delta i kilderegistrering med snirklet gotisk skrift i tykke bøker skrevet med blekk som i dag er halvveis forsvunnet. Standarder som Kyrre og registreringsprogram som Augustus høres komplisert ut. Kan JEG delta i dette arbeidet da? Har jeg noe nytte av å delta i dette arbeidet i min slektsforskning?

Det naturlige er å arbeide med en kilde der man regner med finne mange slektninger man har i egen base. Gjerne fra et område man har kjennskap til navnekombinasjoner og stedsnavn fra.  Gjennom avskriftsarbeidet vil man vil lære mye om stedet, demografi, samfunnsforhold og geografi. Personene i ens base får mer historie med flere opplysninger.  avfotografert side av en kirkebok

DIS-Norge har som en hovedmålsetting å til-gjengeliggjøre slektsrelatert data pr. internett. Foreningen deltar i nasjonalt dugnads-arbeid for avskrift av kirke-bøker og har avtale med Arkivverket om registrerings-arbeid. Du kan delta i en gruppe eller jobbe alene. Du kan skrive av selv eller lese korrektur. Avskriften skal kontrolleres av en annen person for kvalitetssikres. I hvert fylke er det oppnevnt kilderegistratorer. For å forhindre dobbeltregistrering, bør man sende inn til foreningens register når man starter opp et registreringsarbeid.  

Det står mer på DIS-Norges sider om kilderegistrering, http://www.disnorge.no/kildereg/

Foreningen har en base for kilder under avskriftsarbeid, http://www.disnorge.no/DISreg/Gunnhild Engstad,
Hammerfest

Jeg er forholdsvis nytt medlem i DIS-Norge, ca 2 år. Slektsforskning var en ungdomshobby som har ligget på hylla til for få år siden da jeg fikk egen pc. Jeg betrakter meg selv som forholdsvis fersk og nybegynner. Datamaskinen er jeg en vanlig bruker av. Selv har jeg det siste året skrevet av 2 kirkebøker som pr. i dag er under korrekturlesing før innsendelse til Arkivverket. Det har faktisk gått utrolig greit å tyde i bøkene. Og hvilken hjelp det er å ha en søkbar primærkilde tilgjengelig i eget søkearbeidet. I begynnelsen ble det mange ”??” på tolkninger som jeg var usikker på. Det var en stor hjelp å vite at det skulle korrekturleses av en annen. Det jeg ikke klarer ser, tyder den andre. Og etter hvert som man blir bedre tyde skriften, kan man gå tilbake rette eller fylle inn. Må innrømme det var skremmende da første lille bit ble sendt inn til offentliggjøring. Og gleden var stor da det kom henvendelse fra noen som faktisk hadde brukt vårt bidrag i sitt arbeid. Det systematiske arbeidet med å registrere en kirkebok har gitt meg mye informasjon om samfunnet og forholdene dengang. Blandt annet historien til smeden Karl Johan som kom flyttende fra sør med kone i 1869. Han bodde i bygda i en 15 års tid. Han må ha vært en sosial og omgjengelig mann for han var både fadder og forlover. Livet var også hardt for det unge paret. Hele 7 barn døde i første leveår den tiden de bodde i bygda. Ikke så rart at de valgte flytte videre mot varmere strøk i nord.

Uansett om du er ny eller erfaren i denne hobbyen, vil ditt bidrag i registreringsarbeidet være kjærkommet. Om du ønsker mer informasjon for å delta i avskriftsarbeid av en bestemt kilde, kan du kontakte Finnmarks kilderegistrator kildereg@fi.disnorge.no som kan hjelpe deg i gang og når det er noe du lurer på.

 

Gravminneregistrering

Slektsforskning er en hobby man forbinder som en typisk inneaktivitet som gjøres i ensomhet. Tidligere satt man med masse papirer, kartotek og bøker i et hjørne hjemme eller på et biblioteket. PC har virkelig revolusjonert vår hobby. I dag sitter vi foran skjermen hvor vi googler, chatter, mailer og registrerer i slektsprogram med fancy farger og layout. Timene foran maskinen blir små og mange. Også klager vi på ungdommens internettbruk.

 Men hobbyen vår kan også trekke oss ut på turer og eventyr. Man lærer mye geografi og blir nysgjerrig på stedene hvor våre forfedre har levd. Både i nærområdet og lengre unna.

 I vårt søkearbeid har vi mange kilder. Pga personvern er det få kilder tilgjengelig etter folketellingen 1900. En viktig kilde kan være DIS-Norge sin gravminnebase http://www.disnorge.no/gravminner/index.php Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.

 Det er hentet inn godkjenning fra Datatilsynet til å formidle denne typen informasjon via internett. Kirkegårdskonsulenten i Kultur- og Kirkedepartementet har også gitt en uttalelse i saken. I tillegg har DIS-Norge laget standardbrev. Det er utarbeidet oppskrift og retningslinjer for arbeidet http://www.disnorge.no/kildereg/gravsteder/retnlinjer.html Vi vil anbefale at våre medlemmer også legger ut bilder ved sitt registreringsarbeid. Det er jo morsomt å søke i basen, finne en slektning fra en egen base og i tillegg kunne se bilde av gravminnet spesielt om kirkegården er fjernt tilgjengelig for deg. Gravregistreringsgruppen koordinerer arbeidet for å unngå dobbeltregistrering. De har også sendt ut brev til alle kirkevergene i landet om tilgang til bruk av deres base.

 Gravminnebasen er et dugnadsarbeid og en aktivitet for medlemmene. Det kan være en sosial aktivitet hvor man møter andre slektsforskere, avfotograferer gravminnene på en kirkegård og kanskje har en pause med kaffekoppen på kirketrappa. Etterpå skal gravminnene registreres og knyttes til bildene samt sendes inn. Du vil bli bedre kjent med ditt digitale kamera, få mer registreringserfaring samt bli kjent med andre med samme hobby.

 21. november 2008 er DIS-Finnmark 10 år. Det hadde vært artig å kunne til vårt jubileum ha ferdigregistrert alle kirkegårder i vårt fylke. Et optimistisk mål, men overkommelig med din hjelp.

Om du ønsker å bidra i registreringsarbeidet, kan vi fra styret i DIS-Finnmark holde et foredrag om gravstedsregistrering for medlemmer på ditt sted og hjelpe dere i gang. Ta gjerne kontakt med ansvarlig for kilderegistrering mailto:kildereg@fi.disnorge.no

DIS-Finnmark og gravstedsregistrering pr. 01.01.2008

Leirbotten-Kviby Alta 194
Minnesmerker Hammerfest 40
Rypefjord Hammerfest 687
Karasjok Karasjok 982
Valjok Karasjok 37
Kokelv Kvalsund 144
Havøysund Måsøy 710
Slotten Måsøy 235
Minnesmerker Porsanger 8
Billefjord Porsanger 346
Kistrand Porsanger 6
Kistrand Porsanger 476
Lakselv Porsanger 846
Minnesmerker Etnedal 1
Bruflat Etnedal 1 265
Nord-Etnedal Etnedal 294
Haugner Nordre Land 343
Reinli Sør-Aurdal 612
Høre Vang 418
Lomen Vestre Slidre 44
Øyjar Vestre Slidre 185
Sopnes Alta 55
Hamningberg Båtsfjord 235
Lakselv Porsanger 209
Minnesmerker Porsanger 8
Minnesmerker Sør-Varanger 1
Bugøysnes Sør-Varanger 290
Grensen Sør-Varanger 76
Jarfjord Sør-Varanger 305
Kirkenes Sør-Varanger 1 920
Neiden Sør-Varanger 548
St.Georg Sør-Varanger 2
Minnesmerker Vadsø 52
Skallelv Vadsø 110
Vardø Vardø 267
Minnesmerker Kåfjord 3
Birtavarre Kåfjord 246
Manndalen Kåfjord 1 060
Minnesmerker Nordreisa 5
Nordsinni Nordre Land 984
Veståsen Nordre Land 61
Dis Finnmark bidratt 14 310
   
Nasjonalt med bilder 414 761
     
DIS-Finnmarks bidrag 3.45 %

 

KONTAKT OSS:

DIS Finnmark
v/Gunnhild Engstad
Idrettsveien 43
9600 Hammerfest

epost@fi.disnorge.no


Leder:
Gunnhild Engstad

Styremedlem:
Knut Fagerhaug

Varamedlem:
Per-Øystein Utstrand

Bli medlem!

X