DIS-Finnmarks nettutstilling om Kolanordmenn

En liten oversikt over de som vi i dag kaller Kolanordmenn. Nordmenn som utvandret
mellom ca 1850 frem til den russiske revolusjon i 1917. Listen er ikke uttømmende,
men det vi til en hver tid har registrert.


Hovedindeks - Etternavnsliste - Master Place Index


Oppdatert 11 jan. 2008 17:08:04 fra Kolanordmenn; 323 personer