DIS-logo
DIS-Finnmark

 Kurs i TMG  
XNyheter
Om laget
Artikler
Artikler

Tillitsmannskonferansen 18-19. april 2009

Denne samlingen som skjer hvert andre år mellom landsmøtene, er en fin mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg i DIS-Norge. Interessante, og til tider heftige diskusjoner, hvordan løser de utfordringer i andre lokallag, og ikke minst informasjon om hva som skjer av aktiviteter i sentrale fora, som på sikt kan, eller vil komme til å bli synlig for alle oss medlemmer.


Fotograf: DIS-Norge

I år samlet et 30-talls personer i DIS-Norge seg på Gardermoen, for årets tillitsmannskonferanse. Agendaen var fullspekket med interessante prosjekter og muligheter. Av disse nevnes bl.a.:

·         Kulturminneåret 2009. Dagny Stuedal holdt en fin presentasjon av arbeidet som er planlagt og nedlagt i forbindelse med kulturminneåret. Et par av disse prosjektene er Kulturminneløypa som det ble oppfordret til at medlemmer og lokallag engasjerer seg i, samt Dagligliv, en samling av nåtids kulturminner.

·         ABM-utvikling gjennomgikk prosjektet Digitalt fortalt. Som de skriver på siden;
” ABM-utvikling ønsker at arkiv, bibliotek, museer, frivillige lag og foreninger og andre tar i bruk Digitalt fortalt. Vi er ute etter ukjente, spennende, gripende, triste og morsomme historier knyttet til kulturminner. Digitalt fortalt er ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009. Vi håper tjenesten skal vokse seg til en stor fortellingsbase som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv i mange år fremover.”

·         Slektsforskerdagen 2009
Temaet i år er ”Famileminner”, og foredrag om innhold og innspill om gjennomføring og tidligere erfaringer ble gjennomgått og diskutert.

·         Hvordan skrive slektsbok
Leder av AU for multimedia gjennomgikk bokprosjektet. Dette er en storsatsing av DIS-Norge. Boken vil kun være til salg gjennom DIS-Norge, prismessig i størrelsesorden 300-500 kr, hvor det lavere anslaget er forbeholdt medlemmer.
De eksemplene og utdragene fra boken vi fikk se, ga inntrykk av at dette blir et oppslagsverk på hvordan det skal gjøres i lang tid fremover.

·         Øvrig

Prosjektleder for kirkebokregistrering gjennomgikk reaktiveringen av kirkebok-registrering (transkribering, bedre kjent som avskrift) i DIS-Norge sin regi. Største savnet er medlemmer som vil hjelpe til med korrekturlesing.

Gravminner i Norge trenger bl.a. hjelp til å koble innsendte bilder mot kirkevergenes innsendte databaser. De som har mulighet på dagtid oppfordres til å ta kontakt.

For tiden er jeg med i en arbeidsgruppe som ser på DIS-admin, som ser på styrkene og svakhetene med dagens løsning, og hva som bør være med inn i fremtiden.

Det er utrolig givende å delta på slike samlinger. Lærerikt, kontakter knyttes, og samtidig kunne være med på å forme DIS-Norge sin fremtid. I fremtiden håper jeg flere av DIS-Finnmark sine medlemmer har lyst til å være med på dette. Det er bare å si i fra til styret.

Dag Gurihus


 

 

KONTAKT OSS:

DIS Finnmark
v/Gunnhild Engstad
Idrettsv. 43
9600 Hammerfest

epost@fi.disnorge.no


Leder:
Gunnhild Engstad

Styremedlem:
Knut Fagerhaug

Varamedlem:
Per-Øystein Utstrand

Bli medlem!

 
X