DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Sør-Trøndelag]

 Velg kategori
[Agdenes] - [Bjugn] - [Frøya] - [Hemne] - [Hitra] - [Holtålen] - [Klæbu] - [Malvik] - [Meldal] - [Melhus] - [Midtre Gauldal] - [Oppdal] - [Orkdal] - [Osen] - [Rennebu] - [Rissa] - [Roan] - [Røros] - [Selbu] - [Skaun] - [Snillfjord] - [Trondheim] - [Tydal] - [Ørland] - [Åfjord]
 
 Velg ressurs
Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift
Andreas Erlandsen (1802-1860) tok sin teologiske embetseksamen i 1826, og ble samme år residerende kapellan i Stod. I 1829 ble han sokneprest i Aafjorden, og ble i 1837 sokneprest i Sparbu, og ble der til sin død i 1860.
Ved siden av sin teologiske gjerning var Erlandsen en ivrig personalhistoriker, og mellom 1844 og 1855 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift", og i 1857 gav han ut "Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift". Erlandsen hadde langt fra gunstige arbeidsvilkår, men hans verk er blitt stående som sentrale. (www.digitalarkivet.no)
Dødsannonser i Adresseavisa
IKA Trøndelag
IKA Trøndelag er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskaper. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Trøndelag IKS. I tillegg til Trøndelag omfatter det også Os i Hedmark. IKA Trøndelag holder til på DORA, Maskinistgata 1, Trondheim.
Legdsrulle for Fosen fogderi 1724
Liste over svensker i Trondheim stift, 1747
Med reskript 29.12.1747 ga kong Fredrik 5. ordre om at rømte svensker som oppholdt seg i Trondheim stift måtte pågripes og avhøres før eventuell utlevering til Sverige. Som vedlegg til reskriptet fulgte en liste over de ettersøkte svenskene med opplysning både om hjemsted og formodet oppholdssted. (Datareg. av Statsarkivet i Trondheim)
Norske Kommunalpolitikere 1957 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Norges Styresmenn, Oslo 1957, Bokdepotet forlag. Tre bind, delt inn i fylker og kommuner. Den enkelte valgte politiker nevnes, delvis også med adresse, fødselsdata og tittel/yrke. Noen også med mer informasjon.
Samenes Historie
Skattematrikkelen 1647, bind 14, Sør-Trøndelag fylke (Trykt utgave) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Oslo : Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. Oslo : NLI, 1992-1995. 17 bind.
Sølvskatten 1816, nr. 50: Søndre Trondheim amt, Trondheim by, 1816-1820
Registrert av Norges Bank
Sølvskatten 1816, nr. 51: Søndre Trondheim amt, Fosen fogderi, 1816-1822
Registrert av Norges Bank
Sølvskatten 1816, nr. 52: Søndre Trondheim amt, Strinda og Selbu fogderi, 1816-1821
Registrert av Norges Bank
Sølvskatten 1816, nr. 53: Søndre Trondheim amt, Orkdal og Gauldal fogderi, 1816-1821
Registrert av Norges Bank
Sør Trøndelag fortegnelse over sindsvake 1825
Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.
Informasjon om Sør-Trøndelag:
Tidligere inndeling:
Trondhjems len: Trondhjems len eller Steinvikholmen som det ble kalt frem til 1550 årene, omfattet i 1537 ikke hele Trøndelag. Frem mot 1570 ble dog alle smålenene samlet inn under hele lenet. Stjørdal ble lagt inn i lenet i 1541 og før 1542 ble N-Møre og Gauldal og Sparbu len lagt inn under Trondheimsgård. I 1552 ble også Namdal lagt inn under lensherren på Trondheimsgård. Jemtland ble lagt inn under Trondheimsgård i 1571. Børsa, Skaun og Buvik som hadde vært en egen forlening ble trolig først lagt inn under Reinskloster i 1567, men ble før 1575 overført til lensherren på Trondheimsgård. Også Herjedalen må ha blitt lagt inn under Trondhjems len før 1549. I flere perioder bl.a. 1604-1627 var også Romsdal lagt inn under Trondheimsgård. Den 4. januar 1639 ble også Østlandet (Hedemark) fogderi lagt inn under Trondheimsgård. Kilde: "Embedsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660".

Historiske kommuner:
Aa (Se Åfjord)
Bakke (Se Trondheim)
Bakklandet (Se Trondheim)
Bjørnør (Se Roan)
Bratsberg (Se Trondheim)
Brekken (Se Røros)
Budal (Se Midtre Gauldal)
Buvik (Se Skaun)
Byneset (Se Trondheim)
Byåsen (Se Trondheim)
Børsa (Se Skaun)
Fillan (Se Hitra)
Flå (Se Melhus)
Geitastrand (Se Orkdal)
Glåmos (Se Røros)
Hallaren (Se Frøya)
Haltdalen (Se Holtålen)
Havstein (Se Trondheim)
Heim (Se Hemne)
Hommelvik (Se Malvik)
Horg (Se Melhus)
Hølonda (Se Melhus)
Ila (Se Trondheim)
Jøssund (Se Bjugn)
Kvenvær (Se Hitra)
Lade (Se Trondheim)
Lensvik (Se Agdenes)
Lønset (Se Oppdal)
Nes (Se Bjugn)
Orkanger (Se Orkdal)
Orkland (Se Orkdal)
Ranheim (Se Trondheim)
Reitgjerdet (Se Trondheim)
Røros landsogn (Se Røros)
Sandstad (Se Hitra)
Singsås (Se Midtre Gauldal)
Sletta (Se Frøya)
Soknedal (Se Midtre Gauldal)
Stadsbygd (Se Rissa)
Stjørna (Se Bjugn)
Stoksund (Se Åfjord)
Strinda (Se Trondheim)
Støren (Se Midtre Gauldal)
Svorkmo (Se Orkdal)
Tiller (Se Trondheim)
Vinje (Se Hemne)
Værnes (Se Agdenes)
Ålen (Se Holtålen)
Øra (Se Orkdal)
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1183)
Digitalarkivet (1161)
Gravminner i Norge (815)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (293)
Slektsforum (290)
Emigrantar (Digitalarkivet) (212)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (198)
Våre falne - register (195)
DISBYT Finland (177)
Slektsforskerbasen (143)

 5 sist brukte
Bjelland / Finsland, 1816-1869, skannet ministerialbok
Emigrantar (Digitalarkivet)
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Digitalarkivet
Gravminner i Norge

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081601596
Antall ressurser30710
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6061398
Sist oppdatert27-Jan-2016