DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Ringsaker]

 Velg kategori
Bygdebøker, tidsskrifter o.l.
Folketellinger og manntall
Kirkebøker
Skattemanntall
Matrikler
Tingbøker
Pantebøker og panteregistre
Skifteprotokoller
Militære ruller
Gravsteder
Emigrasjon
Annet
 
Ringsaker har følgende nabokommuner: Hamar, Stange, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Østre Toten

Informasjon om Ringsaker:
Ved kgl. res. 6.1.1821 ble distriktet Redalen overført fra Ringsaker prestegjeld til Biri prestegjeld. Res.en er meddelt stiftsdireksjonen og Kristians amt samt Hedemarkens amt 25.1.1821. Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403, 464-469, 471-473, 475-476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526.


Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1. 1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Veldre annekssokn: g.nr. 268-271, 275-283. b) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. c) Fra Brøttum annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526.


Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000 dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune. Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.


Ved kgl. res. 18.3.1966 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.


Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.


Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.
Furnes Furnes ble ved kgl. res. 28.3.1908 med virkning fra 1.5. s.å. utskilt som eget prestegjeld fra Vang. Embetshandlinger før 1.5. 1908 må derfor søkes i Vang prestegjeld. Ved lov 11.7.1947 med virkning fra 15.7. s.å. ble g.nr. 310 og g.nr. 311 i Furnes kommune innlemmet i Hamar kommune. Ved kronprinsres. 20.11.1964 med virkning fra samme dato ble ca 2000
dekar overført fra Ringsaker kommune til Hamar kommune.


Ved kgl. res. 18.3.1966 ble grensen mellom Hamar kommune og Ringsaker kommune regulert.


Ved kgl. res. 7.4.1967 med virkning fra 1.1.1967 ble grensen mellom Vang kommune og Ringsaker kommune regulert.
(Kilde: Riksarkivet).

 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1107)
Digitalarkivet (1017)
Gravminner i Norge (713)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (307)
Slektsforum (266)
Emigrantar (Digitalarkivet) (201)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (194)
Våre falne - register (177)
DISBYT Finland (169)
Slektsforskerbasen (121)

 5 sist brukte
Johan Nordahl Brun: Visitats-journal 1794-1812
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet)
Ministerialbok for Østre Toten prestegjeld, Hoff sokn 1897-1909 (Konfirmerte)
Kirkebok (innflyttede) for Nærøy prestegjeld, Vikna sokn 1880-1887
Links France

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081605221
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6083565
Sist oppdatert07-Feb-2016