DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hedmark] » [Stange]

 Velg kategori
Bygdebøker, tidsskrifter o.l.
Folketellinger og manntall
Kirkebøker
Skattemanntall
Matrikler
Tingbøker
Pantebøker og panteregistre
Skifteprotokoller
Militære ruller
Gravsteder
Emigrasjon
Annet
 
Stange har følgende nabokommuner: Oslo, Hamar, Ringsaker, Løten, Nord-Odal, Åsnes, Våler, Østre Toten

Informasjon om Stange:
Tilhørte Christiania stift, Aggershus len, Hedmark fogderi rundt 1647 og 1660. Omfattet Romedal og Stange prestegjeld.


Ved res. 13.7.1956 med virkning fra 1.7. s.å. ble flg.eiendommer overført fra Vang kommune til Stange kommune: Ca. 300 da. av g.nr. 7, br.nr. 1, g.nr. 7, b.nr. 4, g.nr. 7, br.nr. 9, g.nr. 7, br.nr. 24-28, g.nr. 10, br.nr.23.


Ved kgl. res. 16.1.1987 ble Stange prestegjeld delt i to: Stange prestegjeld og Ottestad prestegjeld.


Ved kgl. res. 27.5.1854 ble flg.eiendommer overført fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 397-403,
464-469, 471-473, 475, 476, 478, 480-482, 519-520, 522-523 og 526.


Ved kgl. res. 27.9.1912 med virkning fra 1.1.1913 ble flg.eiendommer overført a) Fra Ringsaker hovedsokn til Brøttum annekssokn: G.nr. 393, 396. b) Fra Brøttum
annekssokn til Ringsaker hovedsokn: G.nr. 289-290, 375, 411, 464, 468-482, 514, 519-526.


Ved kgl. res. 8.1.1925 med virkning fra 1.1. 1925 ble Ringsaker prestegjeld delt i tre: Ringsaker, Veldre og Brøttum, hvert svarende til soknet med samme navn. Embetshandlinger før 1.1.1925 må derfor søkes i Ringsaker prestegjeld.


Ved kgl. res. 24.10.1969 fastsattes grensen mellom Lillehammer kommune og Ringsaker kommune.


(Kilde: Riksarkivet). 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (1182)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1180)
Gravminner i Norge (836)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (310)
Slektsforum (302)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (210)
Våre falne - register (206)
Emigrantar (Digitalarkivet) (200)
DISBYT Finland (192)
Slektsforskerbasen (136)

 5 sist brukte
Kirkebok (Gravlagde) for Sem sogn, 1798-1814
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Gaular, 1785-1821, skannet ministerialbok
Skjold / Skjold, 1815-1835, skannet ministerialbok
Målselv / Målselv, 1856-1866, skannet klokkerbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081600731
Antall ressurser30710
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6056300
Sist oppdatert27-Jan-2016