DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Vestre Toten]

 Velg kategori
Bygdebøker, tidsskrifter o.l.
Folketellinger og manntall
Kirkebøker
Skattemanntall
Matrikler
Tingbøker
Skifteprotokoller
Militære ruller
Gravsteder
Emigrasjon
Annet
 
Vestre Toten har følgende nabokommuner: Oslo, Gjøvik, Østre Toten, Gran, Søndre Land

Informasjon om Vestre Toten:
Vestre Toten (Ås)

Ved kongelige res.er 5.3.1825 og 10.6.1826 ble Toten prestegjeld delt i Østre Toten prestegjeld og Vestre Toten
prestegjeld. Vestre Toten prestegjeld skulle bestå av Ås og Kolbu sokn. Embetshandlinger etter 10.6.1826 må derfor
søkes i de to prestegjeldene. Ved reskript 27.11.1851 ble gardsnummer 115, 116, 117 og 127 overført fra Gran
prestegjeld til Vestre Toten prestegjeld. Ved kgl. res. 8.5.1869 med virkning fra 1.1.1870 ble grensen mellom Ås
hovedsokn og Kolbu sokn i Vestre Toten prestegjeld fastsatt. Ved kgl. res. av 22.7.1907 ble g.nr. 71, b.nr. 15, g.nr. 78,
b.nr. 1-3, g.nr. 131 br.nr. 1 og g.nr. 132 br.nr. 1 i Ås sokn samt g.nr. 182, b.nr. 9, g. nr. 203, b.nr. 3 og 8 i Kolbu sokn i
Vestre Toten prestegjeld overført til Eina sokn i samme prestegjeld. Ved kgl. res. 16.7.1915 med virkning fra 1.10.1915
ble Kolbu og Eina sokn utskilt fra Vestre Toten prestegjeld og opprettet som Kolbu prestegjeld. Ved kgl. res. 29.5 1981,
med virkning fra 1.8.1981 ble Raufoss kapelldistrikt utskilt fra Vestre Toten prestegjeld til eget prestegjeld. Med brev fra
Kirke- og undervisningsdepartementet 20.4. 1982 skiftet prestegjeldet navn fra Vestre Toten prestegjeld til Ås prestegjeld.
(Kilde: Riksarkivet).

 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1117)
Digitalarkivet (1067)
Gravminner i Norge (755)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (274)
Slektsforum (267)
Emigrantar (Digitalarkivet) (212)
Våre falne - register (181)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (181)
DISBYT Finland (167)
Slektsforskerbasen (137)

 5 sist brukte
Frøya / Sletta, 1878-1891, skannet klokkerbok
Våre falne - register
Ministerialbok for Rygge prestegjeld 1771-1814 (Døpte) (søkbar 1801-1814)
Kirkegårdene i Stjørdal
Tor Bjørvik sine nettsider - Lokalhistorie i Vestfold

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081601859
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6062658
Sist oppdatert07-Feb-2016