DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Vest-Agder] » [Kristiansand]

 Velg kategori
Bygdebøker, tidsskrifter o.l.
Folketellinger og manntall
Kirkebøker
Skattemanntall
Matrikler
Tingbøker
Militære ruller
Gravsteder
Emigrasjon
Annet
 
Kristiansand har følgende nabokommuner: Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen, Søgne

Informasjon om Kristiansand:
Kristiansand ble grunnlagt i 1641. Fram til 1645 hørte byen til Oddernes prestegjeld. Da fikk Kristiansand egen kirke og ble
samtidig hovedsokn med Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland som anneks. Ved kgl. brev 05.04.1704 ble
Oddernes, Øvrebø, Vennesla og Hægeland skilt ut som eget prestegjeld. Oddernes hovedsokn ble ved reskr. 01.11.1805
påny forent med Kristiansand, men alt ved kgl. res. 16.09.1825 ble Oddernes sluttelig skilt ut som eget prestgjeld igjen.
Ved byutvidelsen av Kristiansand i 1921 ble Lund formelt lagt under Kristiansand prestegjeld. Ved kgl. res. 01.02.1946 ble
Lund skilt ut som eget prestegjeld. Grim ble skilt ut som eget prestegjeld ved kgl. res. 31.008.1962.


Randesund hører til Oddernes prestegjeld. Ved res. 31.08.1861 ble Randesund eget kirkesokn. Randesund kirke ble
innviet i 1864. Gårdene Øvre Strømme, Hånes, Berhus, Øvre og Nedre Timenes ble ved kgl. res. 31.08.1861 overført fra Tveit til
Randesund. Fødte, konf., vigde, døde knyttet til disse gårdene er allikevel ført i kirkebøkene for Tveit frem til slutten av
1864. I 1861 ble også gårdene Vatne, Ådnevig, Eftevåg, Grønnevoll og Romstøl overført fra Høvåg til Randesund.


Tveit prestegjeld besto inntil 1905 av Tveit sokn og Birkenes sokn. Ved regj. res. 17.08.1905 ble Birkenes skilt ut som
eget prestegjeld. Vågsbygd ble eget prestegjeld i 1967.

(Kilde: Riksarkivet).
 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (1139)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1060)
Gravminner i Norge (792)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (436)
Våre falne - register (430)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (426)
Slektsforum (374)
Emigrantar (Digitalarkivet) (173)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (171)
Slektsforskerbasen (96)

 5 sist brukte
Bragernes, 1894-1902, skannet ministerialbok
Døpte, Bergen, 1668-1815
Folketellingen for Indvigen prestegjeld, 1825
Folketellingen (Hovedlister) for Skien by, Solum og Gjerpen herred, 1891 (microfiche)
Folketellingen (Hovedlister) for Birkenes, Herefoss og Vegusdal herred, 1891 (microfiche)

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081454446
Antall ressurser29485
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
5079422
Sist oppdatert25-Mar-2015