DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Nordland] » [Øksnes]

 Velg kategori
Bygdebøker, tidsskrifter o.l.
Folketellinger og manntall
Kirkebøker
Skattemanntall
Matrikler
Pantebøker og panteregistre
Skifteprotokoller
Militære ruller
Gravsteder
Emigrasjon
Annet
 
Øksnes har følgende nabokommuner: , Sortland, Andøy

Informasjon om Øksnes:
Nordlands Amt, Vesterålen og Andenes Fogderi.

I 1919 ble Øksnes kommune delt i Øksnes og Langenes kommuner. De ble slått sammen igjen i 1964. Enkelte gårder i Øksnes ble innlemmet i Bø i 1964

I 1589 var Øksnes og Langenes et kapellani i Vesterålen (Hadsel) prestegjeld. Langenes og Øksnes kirker og Tinden korshus skulle betjenes av en residerende kapellan i Langenes. Etter Erlandsen ble Øksnes et fritt soknekall omtrent 1770, sannsynligvis som følge av reskriptet 1.4.1740.

Ved kgl.res. 23.9.1865 ble gårdene Jørland og Verhalsen overført fra Øksnes prestegjeld til Bø hovedsokn i Bø prestegjeld.

Ved kgl.res. 20.1.1877 ble det tillatt anlagt to hjelpegårder, en på Barkestad for hovedsoknet, og en på Gisløya for Langenes sokn.

Ved kgl.res. 25.8.1879 ble det tillatt å anlegge to begravelsesplasser i prestegjeldet, en for Øksnes hovedsokn på gården Reinøys grunn, og en for Langenes sokn på gården Husjords grunn. De gamle kirkegårdene ved hoved- og annekskirken skulle nedlegges når de nye var tatt i bruk.

(Kilde: Riksarkivet

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (664)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (590)
Gravminner i Norge (474)
Slektsforum (222)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (201)
Emigrantar (Digitalarkivet) (121)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (106)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (89)
Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (70)
Slektsforskerbasen (58)

 5 sist brukte
Dødsfall i Norge 1995-april 2001
Bygselprotokoller for Hedmarken fogderi, 1711-1797
Kirkebok (vielser) for Hurum prestegjeld, 1861-1875
Genealogiska Föreningen
Sogneprestens manntall for Hedemarken prosti, 1664-1666

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081324902
Antall ressurser28677
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
4254230
Sist oppdatert26-Jul-2014