DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Halden] » [Annet]

 Velg ressurs
800 Haldenprofiler Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
av Edvin Haug Utgitt 1950. En samling biografier over personer som har hatt sitt virke i byen i mer enn 5 år, født mellom 1800 og 1900, med hovedvekt på personer født rundt 1850. Med bilde av hver person. Vær oppmerksom på, at her er ikke alle nevnt, men er du heldig kan du få masse god informasjon om vedkommende med familie.
Bybefolkningen - 1680-1730
Kilder, biografiske kataloger, slektsnavns- og yrkesregistre for - i hovedsak den voksne - befolkningen i de norske kjøpstedene og ladestedene i tiden 1680-1730 v/ kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust).
Diplomatarium Norvegicum
Dødelister fra Brigader Holst 1808
Avfotografert kilde utført av Erlend Eriksen.
Dødsannonser i avisen Smaalenenes Socialdemokrat, 1910-1911
(Dataregistrert av Odd Marthinsen)
Emigranter over Fredrikstad, 1883+1887-90
Fortegnelse over norske laug og deres medlemmer 1843
Fredrikshald - Lokalhistorie
om seilskip, dampskip, fengselshistorie og postkort.
Fredrikshalds by Matrikul 1901 Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Her er samtlige eiendommer med gammelt løpenr, og deres adresse, gate og husnr.. Da blir det lettere og plassere huset på kartet, eller man kan reise og se huset, hvis det fremdeles står da
Galleri NOR (Samling av eldre fotografier)
Haldenhåndverkere gjennom 350 år Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Av Lauritz Opstad og Harald Bakke Utgiver Halden Hånverkerforening i 1951 (Et håndverksted er et verksted med en mester og svender og drenger. Håndverkere som hadde sitt virke på landstedet Halden måtte søke borgerskapsbrev i Fredrikstad eller Christiania, dette ble gjerne ikke gjort.Disse betalte da skatt til lenet. Forfatteren har derfor valgt og ramse opp alle håndverkere under hver yrkesgruppe, borgerskapsbrev eller ikke, så langt tilbake som yrket er kjent ved landstedet Halden.Div branner har ødelagt kildene, men borgerskapslistene fra 1820 til 1858 er intakte. Det er sparsomt med opplysninger om hver enkelt person, men man kan ha flaks og finne fødested, opplæringsted, fød. og d. år. og selvfølgelig dato for innvilget borgerskap, for personer med virke frem til 1870. Boken er allikevel tykk. Eks. på yrker: Pottemakere, bøssemakere, parykkmakere, smeder, snekkere osv.)
Innflytta svenskar til Østfold 1812-1920
Innvandrerarkivet, Fredrikshald by
Kirker og kirkegods i Berg,Smaalendene, med en gaardshistorie Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Af Ivar Sætrang Utgitt 1915 ISBN 82-992137-1-1. En god kilde som nevner gaardene og deres opsiddere, helt tilbake til Harald Haarfagres dage
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Norsk Slektshistorisk forenings prosjekt. Les mer om prosjektet på ressurssiden.
Norske Gaardnavne (Oluf Rygh)
O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
Sponviken: Historien om et strandsted Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Av Helge Warberg Utgitt 1996 ISBN 82-9994101-8. Bilder av husene. Hvem eier/bygget. Folketellinger og skattemantall 1664,1711,1762,1801,1865,1900. Ellers masse om bygda og dens næringsvirksomhet
Strays/Leilighetsfunn (Folk på vidvanke)

 Andre nivåer under Halden
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Gravsteder
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1171)
Digitalarkivet (1119)
Gravminner i Norge (785)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (290)
Slektsforum (286)
Emigrantar (Digitalarkivet) (224)
Våre falne - register (194)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (192)
DISBYT Finland (179)
Slektsforskerbasen (143)

 5 sist brukte
Ytterøy, 1756-1816, skannet ministerialbok
Liste over fattige i Gjerpen, 1727
Gausdal bygdehistorie. Bind 5.
Tingvoll / Øre, 1869-1878, skannet ministerialbok
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081602073
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6063643
Sist oppdatert07-Feb-2016