DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Østfold] » [Eidsberg] » [Skifteprotokoller]

 Velg ressurs
Formynderprotokoll for Eidsberg 1741-1785 (Heggen og Frøland Fogderi)
Protokollen er egentlig til 1809, men skifteprotokollene begynner i 1784, derfor har jeg ikke filmet hele protokollen. Protokollen er skrevet fra 1776 dvs. at alle skifter med umyndige før dette er ikke i protokollen (kun med de som inneholdt umyndige pr. 17769. Alle myndige arvinger er selvfølgelig heller ikke med i denne protokollen. Eidsberg (Heggen og Frøland fogderi) mangler skifteprotokoller for perioden 1733-1784. En annen kilde for denne perioden hvor noen skifter er innskrevet er panteboken. Fotografert og lagt ut av Erlend Eriksen Mæhlum på Picasa.
Geistleg skifteprotokoll for Akershus stift 1683-1688
Heggen og Frøland fogderi, Designasjon over arveskifter 1748, 1751-1756
Avfotografert av Erlend Eriksen Mæhlum
Skifteprotokoller for Heggen og Frøland sorenskriverembete (microfiche)
Skifteprotokoller for Rakkestad sorenskriverembete (microfiche)
Skifteregister Heggen og Frøland, 1840-1846
Skifteregister Heggen og Frøland, 1840-1847

 Andre nivåer under Eidsberg
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (623)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (531)
Gravminner i Norge (382)
Slektsforum (210)
Emigrantar (Digitalarkivet) (101)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (71)
Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (46)
Slektsforskerbasen (45)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (44)
Kirkebok (Begravde) for Toten, 1695-1732 (35)

 5 sist brukte
Digitalarkivet
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Kirkebok (Døpte) for Sandar prestegjeld, 1847-1854
Skannede Tinglysningsdokumenter (Digitalarkivet)
Skannet skiftemateriale fra Arkivverket

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081322752
Antall ressurser28664
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
4243688
Sist oppdatert23-Jul-2014