DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oslo/Akershus] » [Vestby] » [Annet]

 Velg ressurs
Bokloftet - Akershusliste
Den grønne bygda Garder i Vestby
DigitaltMuseum
Fotosamlinger fra ulike museer i Norge
Diplomatarium Norvegicum
Dødsfall i Norge 1995-april 2001
Digitalarkivets database. Den er et uttrekk av det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten. De forskjellige sorenskriverembetene startet med elektronisk registrering av meldingene på ulike tidspunkt, men fra 1992/1993 ble meldingene registrert på data hos alle, og fra 1995 skal registeret være komplett. Årene forut for dette, har derfor kun enkeltoppføringer. INNHOLD: navn på avdøde, når vedkommende var født og død, embetet dødsfallet ble meldt i, og postnummeret til avdøde.
Galleri NOR
Samling av eldre fotografier
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Norsk Slektshistorisk forenings prosjekt. Les mer om prosjektet på ressurssiden.
Norske Gaardnavne (Oluf Rygh)
O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
Sogneprest til Vestby
Strays/Leilighetsfunn (Folk på vidvanke)
Vestby 1742 Fattige
Statsarkivet i Oslo: Arkiv: A-10644 Kristiania tukthus, Sakarkiv II, 1732 - 1802 (avfotograferte kilder, Tom Larsen)

 Andre nivåer under Vestby
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (822)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (708)
Gravminner i Norge (635)
Slektsforum (315)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (230)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (219)
Bygland gard og ætt, bind 6 (129)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (129)
Emigrantar (Digitalarkivet) (115)
Slektsforskerbasen (65)

 5 sist brukte
Kartet over det sydlige Norge – 1785 tegnet av Christian Jochum Pontoppidan
Døypte i Ørlandet prestegjeld 1826-1841
Kirkebok (dåp) for Tromsø, 1753-1816
Krigsseilernes historie
Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie, bind II. 1: Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund. Hinnøya og fastlandet

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081337476
Antall ressurser28683
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
4333420
Sist oppdatert28-Aug-2014