DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Vang] » [Bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Velg ressurs
Han Far - Prestehistorie og Bygdeliv Vang i Valdres
Kjell Tærud Lund, bearbeidet av statsarkivar Anders Frøholm. Skannet og distribuert av Lars Ove Wangensteen etter tillatelse fra Kjell T. Lund og hans familie.
Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970
 Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bind 5: Oppland. Forfatter: Tom Arbo Høeg. Utgitt: 1979. Sidetall: 42 s. ISBN 82-7000-080-9
Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990
Bind 5: Oppland Utgitt: 1993. Sidetall: 64 s. ISBN 82-7000-198-8
Norske Gardsbruk, Oppland fylke I
Valdres
Redaktører: Svein Knut Granum og Hans M. Næss, Utgitt: 1950, Sidetall: 742 s.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bygdehistorie. Bustader og slekter i Nord-Etnedal. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1989. 452 s. Pris, kr. 350,-
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band B
Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 464 s. Pris, kr. 350,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band C
Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn. Etnedalssongar. Etnedalsbibliografi. Register for band A-C. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 576s. Pris, kr. 350,-. Alle tre band, kr. 900,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Reinli og Vestre Bagn. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 730 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band B
Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1988. 743 s. ISBN: 8299159334
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band C
Garthus, Tollevsrud og Strømmen. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 403 s. Pris, kr. 230,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band D Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hedalen og Vassfaret. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1992. 651 s. Pris kr. 300,-. Alle 3 band, kr. 1.000,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Øye sokn eller Dalen. Vestsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1985. 906 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del B
Austsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 557 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del C
Høre sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1991. 463 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vestre Slidre
Forfattar: Geir Beitrusten,skriftstyrar P.Lillebrænd. 1979. 884 s. Tillegg: Rettingar til "Gardar og slekter i Vestre Slidre", 7 s. Pris, kr. 350,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hegge og Lidar. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 439 s. Pris, kr. 275,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del B Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Del B.Volbu og Rogne. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 438 s. Pris, kr. 275,-..
Valdres bygdebok, band 2
Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. Publisert: 1958. Omfang: 425 s.
Valdres bygdebok, band 3
Skriftstyrar P. Lillebrænd. Utgitt: 1973. Omfang: 690 s. Innhald: 1. Anders Frøholm: Valdres politiske, kyrkjelege, sosiale og økonomiske soge (til ikring 1800). 2. Peder Lillebrænd: Krigen i Valdres 1940. 3. Knut Hermundstad: Elektrisiteten i Valdres.
Valdres bygdebok, band 4
Handel, samvirke og samferdsel.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. Publisert: 1954. Omfang: 540 s.
Valdres bygdebok, band 5, Næringsvegane. Andre del Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 639 s. Innhald:1. Karin Mellbye Gjesdal: Vevkunst i Valdres. 2. Knut Hermundstad: Valdres-ting på museum utaom Valdres. 3. Sigrid Hamre: Valdres husflitslag. 4. Gullik Kirkevold: Dei viktigaste og mest sjeldne viltvaksande planter i Valdres. 5. Per Tuff: Husdyrbruket i Valdres før og nå. 6. Knut Hermundstad: Stølsbruket. 7. Eirik Fossbråten: Jordbruk, jordbruksreiskap og hagebruk. 8. Olav Moen: 4-H-klubbane i Valdres. 9. Knut Ødegård: Skogbruket i Valdres. 10. Knut Hermundstad: Industri i Valdres. 11. Asbjørn Landmark: Valdres handverkarforening. 12. Kolbjørn Sukke: Byggjeskikkane i Valdres. 13. Asbjørn Landmark: Bygdebrannkassone. 14. Gunnar Skrutvold: Bankar og bankverksemd i Valdres. 15. Gunnar Skrutvold: Bankane i Nord-Aurdal. 16. Eivind Sæteren: Søndre Aurdal Sparebank. 17. Andris Hamre: Vestre Slidre Sparebank. 18. Anders Fossbråten: Etnedal Sparebank. 19. Anders H. Hermundstad: Vang Sparebank. 20. Hans Kiærnet: Christiania Bank og Kreditkasse, Bagn og Fagernes. 21. Haldor Hegge: Øystre Slidre Sparebank. 22. Anne Ødegaard: Kosthald og levevis. Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr 200,-.
Valdres bygdebok, band 5, Næringsvegane. Fyrste del
Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 844 s. Innhald: 1. Knut Hermundstad: Villdyr og veiding. 2. Knut Hermundstad: Fisket. 3. Knut Hermundstad: Turistferdsel. 4. Handverk og handverkarar (fleire forfattarar, om ymse handverk, klede og kvinnehandverk, mannshandverkarar).
Valdres bygdebok, band 6, Skule, lag, folkemusikarar og annan kultur
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1968. 638 s. Innhald: 1. P.Lillebrænd og Johan Skrindsrud: Valdres skulesoga. 2. Knut Hermundstad og Olav Moe: Folkemusikarar i Valdres. 3. Arne Bjørndal: Slåttemusikken i Valdres. 4. Nils Hovi: Folkedikting i Valdres. Bunden stil. 5. Knut Hermundstad: Valdres-folkeminne i prosastil. 6. Hallvard Dokken: Bladdrift i Valdres. 7. Andres Høyne: Valdres Ungdomslag. 8. Ivar Onstad: Valdres-laga i Oslo. 9. Ottar Opheim: Valdres Sanglag og Valdres Musikklag. 10. Kristelege samskipnader: 11. Knut Hermundstad: Det norske misjonsselskap (NMS) 12. Knut Hermundstad: Norsk Luthersk Misjonssamband. 13. Signe Nes Håre: Santalmisjonen i Valdres. 14. Jon Bonlid: Indremisjonen i Valdres. 15. Knut Hermundstad: Sundagsskulen i Valdres. 16. Ungdomsarbeid i Valdres utanom Valdres ungdomslag (M.Gladhaug: Norges kristelige ungdomsforbund.Kristelege ungdomslag. Ivar Aars: Speiararbeidet i Valdres). 17. Valdrisar på misjonsmarkene (diverse forfattarar). 18. Knut Hermundstad: Sjømannsmisjonen. 19. Knut Hermundstad: Dissentarar. 20. Andres Hamre: Bondelaga og Bonde- og Småbrukarlaga. 21. Marit Robøle Melby: Bondekvinnelaga i Valdres. 22. Kristina Windingstad: Valdres krins av Norges Husmorforbund. 23. Ragnhild Bø Fossbråten: Fråhaldsarbeidet i Valdres.
Valdres bygdebok, band 7, Valdrestonar Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Forfattar Øystein Gaukstad, skriftstyrar P. Lillebrænd. 1973. 263 s. + notar melodiar upaginert). Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr. 200,-.
Valdres bygdebok, band 8, Valdresidrett. Andre del
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Idrettsutøvarar, skyttarlag). 1992. 533 s.. Pris for to band kr. 350,-
Valdres bygdebok, band 8, Valdresidrett. Fyrste del
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Historisk oversyn, idrettslag i Valdres). 1992. 449 s. Pris for to band kr. 350,-
Vang og Slire : Valdres. Bind 1.
"ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865".
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 2. Gaardsbeskrivelse over Vang
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 3. Gaardsbeskrivelse over Vestre Slire
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 4. Gaardsbeskrivelse over Østre Slire
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.

 Andre nivåer under Vang
[Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
Informasjon om Bygdebøker, tidsskrifter o.l.:
De fleste lenker fra bøker og tidskrifter går til BIBsys som har som mål å gi en enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.

Bygdebøker på nett er markert med "Nettutgave".

Oversikt over Bygdebøker og bygdebøker i arbeid finnes på Norsk Lokalhistorisk Institutt eller under den enkelte kommune her i Genealogiske Ressurser. 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1118)
Digitalarkivet (1067)
Gravminner i Norge (755)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (276)
Slektsforum (267)
Emigrantar (Digitalarkivet) (212)
Våre falne - register (183)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (183)
DISBYT Finland (171)
Slektsforskerbasen (137)

 5 sist brukte
- DISreg - oversikter over kildemateriale under registrering
Vestre Toten, 1870-1877, skannet ministerialbok
Rjukan, 1913-1920, skannet klokkerbok
Kvæfjord, 1895-1914, skannet ministerialbok
Xerox.Parc map viewer

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081601866
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6062705
Sist oppdatert07-Feb-2016