DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Oppland] » [Vang] » [Bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Velg ressurs
Han Far - Prestehistorie og Bygdeliv Vang i Valdres
Kjell Tærud Lund, bearbeidet av statsarkivar Anders Frøholm. Skannet og distribuert av Lars Ove Wangensteen etter tillatelse fra Kjell T. Lund og hans familie.
Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970
 Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bind 5: Oppland. Forfatter: Tom Arbo Høeg. Utgitt: 1979. Sidetall: 42 s. ISBN 82-7000-080-9
Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990
Bind 5: Oppland Utgitt: 1993. Sidetall: 64 s. ISBN 82-7000-198-8
Norske Gardsbruk, Oppland fylke I
Valdres
Redaktører: Svein Knut Granum og Hans M. Næss, Utgitt: 1950, Sidetall: 742 s.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bygdehistorie. Bustader og slekter i Nord-Etnedal. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1989. 452 s. Pris, kr. 350,-
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band B
Bustader og slekter i nørre delen av Bruflat sokn. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 464 s. Pris, kr. 350,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Etnedal. Band C
Bustader og slekter i sørre delen av Bruflat sokn. Etnedalssongar. Etnedalsbibliografi. Register for band A-C. Forfattar: Harald Hvattum, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 576s. Pris, kr. 350,-. Alle tre band, kr. 900,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Reinli og Vestre Bagn. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 730 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band B
Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1988. 743 s. ISBN: 8299159334
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band C
Garthus, Tollevsrud og Strømmen. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 403 s. Pris, kr. 230,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gard og bygd i Sør-Aurdal. Band D Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hedalen og Vassfaret. Forfattar: Jon Ola Gjermundsen, skriftstyrar Ivar Aars. 1992. 651 s. Pris kr. 300,-. Alle 3 band, kr. 1.000,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Øye sokn eller Dalen. Vestsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1985. 906 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del B
Austsida i Vang sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1990. 557 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vang. Del C
Høre sokn. Forfattar: Anders Frøholm, skriftstyrar Ivar Aars. 1991. 463 s. Pris, kr. 300,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Vestre Slidre
Forfattar: Geir Beitrusten,skriftstyrar P.Lillebrænd. 1979. 884 s. Tillegg: Rettingar til "Gardar og slekter i Vestre Slidre", 7 s. Pris, kr. 350,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del A Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hegge og Lidar. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 439 s. Pris, kr. 275,-.
Valdres bygdebok, band 1, Gardar og slekter i Øystre Slidre. Del B Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Del B.Volbu og Rogne. Forfattar: Geir Beitrusten, skriftstyrar Ivar Aars. 1987. 438 s. Pris, kr. 275,-..
Valdres bygdebok, band 2
Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. Publisert: 1958. Omfang: 425 s.
Valdres bygdebok, band 3
Skriftstyrar P. Lillebrænd. Utgitt: 1973. Omfang: 690 s. Innhald: 1. Anders Frøholm: Valdres politiske, kyrkjelege, sosiale og økonomiske soge (til ikring 1800). 2. Peder Lillebrænd: Krigen i Valdres 1940. 3. Knut Hermundstad: Elektrisiteten i Valdres.
Valdres bygdebok, band 4
Handel, samvirke og samferdsel.
Skriftstyrar Knut Hermundstad. Publisert: 1954. Omfang: 540 s.
Valdres bygdebok, band 5, Næringsvegane. Andre del Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 639 s. Innhald:1. Karin Mellbye Gjesdal: Vevkunst i Valdres. 2. Knut Hermundstad: Valdres-ting på museum utaom Valdres. 3. Sigrid Hamre: Valdres husflitslag. 4. Gullik Kirkevold: Dei viktigaste og mest sjeldne viltvaksande planter i Valdres. 5. Per Tuff: Husdyrbruket i Valdres før og nå. 6. Knut Hermundstad: Stølsbruket. 7. Eirik Fossbråten: Jordbruk, jordbruksreiskap og hagebruk. 8. Olav Moen: 4-H-klubbane i Valdres. 9. Knut Ødegård: Skogbruket i Valdres. 10. Knut Hermundstad: Industri i Valdres. 11. Asbjørn Landmark: Valdres handverkarforening. 12. Kolbjørn Sukke: Byggjeskikkane i Valdres. 13. Asbjørn Landmark: Bygdebrannkassone. 14. Gunnar Skrutvold: Bankar og bankverksemd i Valdres. 15. Gunnar Skrutvold: Bankane i Nord-Aurdal. 16. Eivind Sæteren: Søndre Aurdal Sparebank. 17. Andris Hamre: Vestre Slidre Sparebank. 18. Anders Fossbråten: Etnedal Sparebank. 19. Anders H. Hermundstad: Vang Sparebank. 20. Hans Kiærnet: Christiania Bank og Kreditkasse, Bagn og Fagernes. 21. Haldor Hegge: Øystre Slidre Sparebank. 22. Anne Ødegaard: Kosthald og levevis. Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr 200,-.
Valdres bygdebok, band 5, Næringsvegane. Fyrste del
Villdyr og veiding, fiske, turistferdsel, handverk og handverkarar. Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1964. 844 s. Innhald: 1. Knut Hermundstad: Villdyr og veiding. 2. Knut Hermundstad: Fisket. 3. Knut Hermundstad: Turistferdsel. 4. Handverk og handverkarar (fleire forfattarar, om ymse handverk, klede og kvinnehandverk, mannshandverkarar).
Valdres bygdebok, band 6, Skule, lag, folkemusikarar og annan kultur
Skriftstyrar Knut Hermundstad. 1968. 638 s. Innhald: 1. P.Lillebrænd og Johan Skrindsrud: Valdres skulesoga. 2. Knut Hermundstad og Olav Moe: Folkemusikarar i Valdres. 3. Arne Bjørndal: Slåttemusikken i Valdres. 4. Nils Hovi: Folkedikting i Valdres. Bunden stil. 5. Knut Hermundstad: Valdres-folkeminne i prosastil. 6. Hallvard Dokken: Bladdrift i Valdres. 7. Andres Høyne: Valdres Ungdomslag. 8. Ivar Onstad: Valdres-laga i Oslo. 9. Ottar Opheim: Valdres Sanglag og Valdres Musikklag. 10. Kristelege samskipnader: 11. Knut Hermundstad: Det norske misjonsselskap (NMS) 12. Knut Hermundstad: Norsk Luthersk Misjonssamband. 13. Signe Nes Håre: Santalmisjonen i Valdres. 14. Jon Bonlid: Indremisjonen i Valdres. 15. Knut Hermundstad: Sundagsskulen i Valdres. 16. Ungdomsarbeid i Valdres utanom Valdres ungdomslag (M.Gladhaug: Norges kristelige ungdomsforbund.Kristelege ungdomslag. Ivar Aars: Speiararbeidet i Valdres). 17. Valdrisar på misjonsmarkene (diverse forfattarar). 18. Knut Hermundstad: Sjømannsmisjonen. 19. Knut Hermundstad: Dissentarar. 20. Andres Hamre: Bondelaga og Bonde- og Småbrukarlaga. 21. Marit Robøle Melby: Bondekvinnelaga i Valdres. 22. Kristina Windingstad: Valdres krins av Norges Husmorforbund. 23. Ragnhild Bø Fossbråten: Fråhaldsarbeidet i Valdres.
Valdres bygdebok, band 7, Valdrestonar Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Forfattar Øystein Gaukstad, skriftstyrar P. Lillebrænd. 1973. 263 s. + notar melodiar upaginert). Pris, granitol kr. 150,-. Skinn kr. 200,-.
Valdres bygdebok, band 8, Valdresidrett. Andre del
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Idrettsutøvarar, skyttarlag). 1992. 533 s.. Pris for to band kr. 350,-
Valdres bygdebok, band 8, Valdresidrett. Fyrste del
Forfattar Trygve Bjørgo, skriftstyrar Ivar Aars. (Historisk oversyn, idrettslag i Valdres). 1992. 449 s. Pris for to band kr. 350,-
Vang og Slire : Valdres. Bind 1.
"ei nokre or um garadn der og følket, som har but på dei, i dei siste tvo hundre år før 1865".
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 2. Gaardsbeskrivelse over Vang
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 3. Gaardsbeskrivelse over Vestre Slire
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.
Vang og Slire : Valdres. Bind 4. Gaardsbeskrivelse over Østre Slire
Forfatter: Tore Ey (Ødegård). Annen info: Tore Ey er psevd. for Tore Ødegård (1855-1943). Annen info: Faksimile av utg. Kristiania, 1916.

 Andre nivåer under Vang
[Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
Informasjon om Bygdebøker, tidsskrifter o.l.:
De fleste lenker fra bøker og tidskrifter går til BIBsys som har som mål å gi en enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.

Bygdebøker på nett er markert med "Nettutgave".

Oversikt over Bygdebøker og bygdebøker i arbeid finnes på Norsk Lokalhistorisk Institutt eller under den enkelte kommune her i Genealogiske Ressurser. 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (989)
Digitalarkivet (823)
Gravminner i Norge (603)
Slektsforum (402)
Slekter i Vågå og Lom : med forgreininger blant annet til Sel, Heidal og Skjåk (394)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (240)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (214)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (126)
Emigrantar (Digitalarkivet) (120)
Slektsforskerbasen (67)

 5 sist brukte
Emigrantar (Digitalarkivet)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Folketellingen for 1875 Rogaland (Fullregistrert.) RHD
Akershus amt 1789 Formueskatt
Folketellingen for Leirdal prestegjeld, 1835

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081347042
Antall ressurser28904
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
4389122
Sist oppdatert22-Sep-2014