DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Ringerike] » [Bygdebøker, tidsskrifter o.l.]

 Velg ressurs
Hringariki Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Medlemsblad for Ringerike Slektshistorielag.
Hringariki
Hønefoss - Byens historie
Utgitt ev Hønefoss kommune 1915, ved en komite bestående av I.Krohn, O.F.Lagesen, O.Christophersen og E.M.Færden. 345 sider.
Hønefossboka, bind 1 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Sagbruk og sagarbeidere 1600 - 1800. Utgitt 1952 av Hønefoss kommune til byens 100-års jubelium som kjøbstad. Forfatter Andreas Ropeid. 380 sider.
Hønefossboka, bind 2 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Handverk og industri 1800 - 1900. Utgitt av Ringerike kommune 1965. Forfatter Andreas Ropeid. 396 sider.
Hønefossboka, bind 3 Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Kirke og skole - Sentrum og Service 1800 - 1963. Utgitt av Ringerike kommune 1968. Forfatter Andreas Ropeid, 320 sider. (Tredje bindet inneholder også detaljert innholdsliste til alle 3 bind).
Norderhov : en fremstilling av herredets utvikling til 1914
Forfatter: August Steinhamar, Utgitt: 1914.
Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945
Forfatter: Ola Brænden, Utgitt: 1948.
Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990
Bind 6: Buskerud. Utgitt: 1993. Sidetall: 48 s. ISBN 82-7000-200-3
Norske gardsbruk: Buskerud fylke, Bind 1
Redaktører: O.T. Bjanes, Wilhelm Dietrichson og Lars Berg, Utgitt: 1948, Sidetall: 1054 s.
(Dekker herredene Ådal, Ål, Flå, Flesberg, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier og Modum).
Norske gardsbruk: Buskerud fylke, Bind 1: Hole, Modum, Ringerike Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Redaktør: Svein Knut Granum, Utgitt: 1990. Sidetall: 752 s. ISBN 82-91124-00-0
Norske gardsbruk: Buskerud fylke, Bind 2
Redaktører: O.T. Bjanes, Wilhelm Dietrichson og Lars Berg, Utgitt: 1948, Sidetall: S. 1068-1949. (Dekker herredene Nedre Eiker, Nes, Norderhov, Nore, Rollag, Røyken, Sigdal, Tyristrand, Uvdal, Ytre Sandsvær, Øvre Eiker og Øvre Sandsvær).
Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder. Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bind III: Slekter fra Norderhov hovedsogn.
Forfatter: A. Lagesen. Utgitt 1935?. 559 s.
Index
Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder. Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bind II: Slekter fra Haug, anneks til Norderhov.
Forfatter: A. Lagesen. Utgitt 1927. 291 s.
Index
Ringerikske slekter : oplysninger om slekter og slektsgaarder. Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Bind I: Slekter fra Hole og Tyristrand.
Forfatter: A. Lagesen. Utgitt 1927. 343 s.
Index
Ådal, bind 1 (Ådal 1814-1914) Vis personer som kan sjekke kilden for deg Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Forfatter: Hans Hegna og Trond Hegna. Trykket: 1957.
Ådal, bind 2 (Ådal 1914-1957) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Forfatter: Hans Hegna og Trond Hegna. Trykket: 1957.

 Andre nivåer under Ringerike
[Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
Informasjon om Bygdebøker, tidsskrifter o.l.:
De fleste lenker fra bøker og tidskrifter går til BIBsys som har som mål å gi en enkel tilgang til bibliotekenes ressurser gjennom flere søkemuligheter og enkle låne- og bestillingsfunksjoner.

Bygdebøker på nett er markert med "Nettutgave".

Oversikt over Bygdebøker og bygdebøker i arbeid finnes på Norsk Lokalhistorisk Institutt eller under den enkelte kommune her i Genealogiske Ressurser. 

 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (1488)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1264)
Gravminner i Norge (772)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (474)
Våre falne - register (463)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (463)
Slektsforum (426)
Emigrantar (Digitalarkivet) (192)
Digitale bygdebøker, innholdsfortegnelser, og slektsbøker. (190)
Slektsforskerbasen (129)

 5 sist brukte
Skifteprotokoller for Søre Sunnmøre sorenskriveri
Folketellingen for Sørreisa, 1865 (RHD)
Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
Elverum : en bygdebeskrivelse, bind 1
Haus, 1733-1747, skannet ministerialbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081439413
Antall ressurser29353
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
4992611
Sist oppdatert04-Mar-2015