DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Hol] » [Matrikler]

 Velg ressurs
Gårdsmatrikkelen for 1886
Søkedatabase hos Registreringssentral for historiske data (RHD).
Jordebok for Telemark og Numedal, 1615
Matrikelen, 1667 (Hol) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikelen, 1723 (Hol) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikkel og Jordebog lagdømme. Landkommisjonen 1661 (Hol) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikkelen for Buskerud, 1838
Søkedatabase hos Registreringssentral for historiske data (RHD).
Matrikkelutkastet av 1950
Matrikkelutkastet frå 1950 er ei samling av omtrent 85.000 lister over fast eigedom i Noreg. Listene er ordna etter stigande gardsnummer innafor kvar kommune.
Odelsjordboka for Hallingdal 1624
Skattematrikkelen 1647, bind 5, Buskerud fylke (Trykt utgave) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Oslo : Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. Oslo : NLI, 1992-1995. 17 bind.

 Andre nivåer under Hol
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (1021)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (770)
Gravminner i Norge (543)
Slektsforum (309)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (156)
Emigrantar (Digitalarkivet) (111)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (100)
Våre falne - register (91)
Norway - Norgesprosjektet (82)
Slektsforskerbasen (72)

 5 sist brukte
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket
Alstahaug / Tjøtta, 1829-1840, skannet klokkerbok
En Krønike om Kvinesdal
Folketellingen (Hovedlister) for Østre Toten herred, 1891 (microfiche)
1701-manntallet for Nordmøre og Romsdal fogderier

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081521775
Antall ressurser30187
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
5580647
Sist oppdatert26-Aug-2015