DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Buskerud] » [Røyken] » [Annet]

 Velg ressurs
DigitaltMuseum
Fotosamlinger fra ulike museer i Norge
Diplomatarium Norvegicum
Dødsfall i Norge 1995-april 2001
Digitalarkivets database. Den er et uttrekk av det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten. De forskjellige sorenskriverembetene startet med elektronisk registrering av meldingene på ulike tidspunkt, men fra 1992/1993 ble meldingene registrert på data hos alle, og fra 1995 skal registeret være komplett. Årene forut for dette, har derfor kun enkeltoppføringer. INNHOLD: navn på avdøde, når vedkommende var født og død, embetet dødsfallet ble meldt i, og postnummeret til avdøde.
Galleri NOR (Samling av eldre fotografier)
Innvandrerarkivet, Hallingdalens og Buskeruds amt
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Norsk Slektshistorisk forenings prosjekt. Les mer om prosjektet på ressurssiden.
Norske Gaardnavne (Oluf Rygh)
O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen. De er ordnet herredsvis og etter stigende gårdsnumre.
Strays/Leilighetsfunn (Folk på vidvanke)

 Andre nivåer under Røyken
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1253)
Digitalarkivet (1149)
Gravminner i Norge (804)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (346)
Slektsforum (299)
Emigrantar (Digitalarkivet) (223)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (215)
Våre falne - register (205)
DISBYT Finland (188)
Slektsforskerbasen (139)

 5 sist brukte
Åkerbruk og fedrift i Altafjorden på 1800-tallet: produksjon og konsum
Sannidal og Skåtøy : ei bygdebok. Bind II:
Digitalarkivet
Sauherad, 1815-1829, skannet ministerialbok
Ådal / Viker, 1891-1920, skannet klokkerbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081604651
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6077323
Sist oppdatert07-Feb-2016