DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Rogaland] » [Stavanger] » [Matrikler]

 Velg ressurs
Gårdsmatrikkelen for 1886
Søkedatabase hos Registreringssentral for historiske data (RHD).
Katalog over norske jordebøker for tiden inntil ca 1660
Matrikel over Stavanger by
Matrikel over Stavanger by mede brand- og værditakster 1900, 1912. Matrikel over Stavanger by med skattetakster 1922-23, 1933-34, 1942-43, 1954-55, 1966. Norges matrikel, Håaaland Herred 1906
Matrikkel og Jordebog lagdømme. Landkommisjonen 1661 (Stavanger) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikkelen, 1667 (Stavanger) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikkelen, 1723 (Stavanger) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Matrikkelen, 1838 (Stavanger) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Skattematrikkelen 1647, bind 10, Rogaland fylke (Trykt utgave)
Hovedredaktør for alle bindene: Rolf Fladby. 1. utg. Oslo : Universitetsforlaget, 1969-1978 ; 2. utg. Oslo : NLI, 1992-1995.

 Andre nivåer under Stavanger
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (813)
Digitalarkivet (737)
Gravminner i Norge (556)
Slektsforum (287)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (268)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (213)
Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (204)
Våre falne - register (200)
Emigrantar (Digitalarkivet) (106)
Slektsforskerbasen (67)

 5 sist brukte
Grenland Ættehistorielag
Strays/Leilighetsfunn i Aker og Follo fogderi
Folketellingen for Nordre Odalen, 1865
Norske gardsbruk: Buskerud fylke, Bind 3: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nes, Ål
Andøy bygdebok - Gård og slekt : del 1

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081508731
Antall ressurser30015
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
5480458
Sist oppdatert06-Jul-2015