DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Annet]

 Velg ressurs
Elever ved Bergens søndagsskole 1801-1836
Registrert av Terje Emil Skrolsvik
700 år sidan avrettinga av Audun Hugleiksson
Nettutstilling
Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen 1942
Sammenstilt av S.M. Bryde. Inneholder også skattelikninger. Skannet av Statsarkivet i Bergen. Webbok.
Beretning om det tyske Kontor i Bergen, 12/8 1718
Bergen Katedralskole - 850 års jubileum 1153-2003
Nettutstilling
Bergen Magistrats attestbøker I-III, 1702-1741
Webbok
Bergens adressebok 1920
Bergens adressebok 1958
Skannet av Statsarkivet i Bergen. Webbok.
Bergens adressebok, 1924-1925
Bergens Borgerbok 1752-1865
WebBok
Bergens handelsflåte, 1688
Bergens Tidende, 1871-1890
Bergensborgere som residerer i Nordlandene - ca 1666
Bergenske Adressecontoirs Efterretninger 44de Aargang - 1808
Bilar registrert i Hordaland og Bergen 1908-1940
Björgynjar Kálfskinn (Bergens Kalvskind)
WebBok
Bomber over Laksevåg - et sekstiårsminne
Statsarkivet i Bergen i samarbeid med Bjørn Davidsen
Borgarbrev Bergen, 1866-1916
Borgerskap i Bergen, 1600-1751
Bybefolkningen - 1680-1730
Kilder, biografiske kataloger, slektsnavns- og yrkesregistre for - i hovedsak den voksne - befolkningen i de norske kjøpstedene og ladestedene i tiden 1680-1730 v/ kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust).
Det Norske Kontoret i Bergen - 250 år (lenkesamling)
DigitaltMuseum
Fotosamlinger fra ulike museer i Norge
Drenger innflyttet til Bergen 1671-1760
Døde etter eksplosjonen i Bergen 20. april 1944
Dødsfall i Norge 1995-april 2001
Digitalarkivets database. Den er et uttrekk av det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten. De forskjellige sorenskriverembetene startet med elektronisk registrering av meldingene på ulike tidspunkt, men fra 1992/1993 ble meldingene registrert på data hos alle, og fra 1995 skal registeret være komplett. Årene forut for dette, har derfor kun enkeltoppføringer. INNHOLD: navn på avdøde, når vedkommende var født og død, embetet dødsfallet ble meldt i, og postnummeret til avdøde.
Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 - et 60-årsminne
Nettutstilling
Fanøes og Aarstads beskrivelse fra 1779
Firmaregister for Nordhordland (Register), 1891-1943
Firmaregister for Nordhordland, 1891-1943
Skannet original
Formuestaksering for Bergen, 1657
Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergenske Cleresie
Webbok, skannet av Nasjonalbiblioteket. Albert Hattings manuskript til Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergenske Cleresie. Albert Hattings manuskript: Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergensek Cleresie Albert Hattings manuskript består av to protokoller: Anden Deel og Tredie Deel. Bindene er lagt ut samlet. Originalen oppbevares ved Nasjonalbiblioteket http://www.nb.no/ Referanse: Ms. 4 57: 1 og 2. Albert Hatting: Forsøg til en Præstehistorie eller nogenlunde Efterretning om det Bergenske Cleresie. 2. og 3. Deel. Det er også Nasjonalbiblioteket som har skannet originalen og gitt tillatelse til at det publiseres i Digitalarkivet. Ved spørsmål om manuskriptet eller bruk av bildene, vær så vennlig og kontakte Nasjonalbiblioteket.
Fortegnelse over norske laug og deres medlemmer 1843
Fotograf Knud Knudsens samlinger (Samling av eldre fotografier)
Førarkort i Bergen 1927
Galleri NOR (Samling av eldre fotografier)
Gerhard Fischer - Katastrofe og gjenreising - Bergenhus 1944-46
WebBok
Geseller i Bergen, 1675-1763
Geseller i Bergen, 1755-1837
Grunnebok for Bergen 1686-1696
Hustaksering for Bergen, 1645-1646. (Datareg. av SA Bergen) Jeg har følgende kilde og kan hjelpe andre med oppslag i denne kilden
Kunderegister fra handelsarkivet til Herman von Tangen i Bergen, 1841, 1851, 1861, 1865-69 og 1875
Legdslemmer i Haus, 1756-1797
Litt om bergensk brød av Gerhard Stolz
Nettutgave tilrettelagt av Bjørn Davidsen og Statsarkivet i Bergen
Loddtrekningsliste for Bergen ca. 1860-1890
Magistratens reguleringsforslag for allmenninger i Bergen, 1702
Manntall over negotianter, 1702
Markering - 60 år sidan bombinga av flytedokken på Laksevåg
Med Bergis kan du finne opplysningar om hus, grunn og folk i Bergen frå 1686 til 1906.
Medisinalberetninger fra Nordhordland, 1839 - 1884
Militær loddtrekningsliste for Bergen ca.1850-75
Naboboken for Svensgården i Bergen
Norsk Prestehistorie (genealogi.no)
Norsk Slektshistorisk forenings prosjekt. Les mer om prosjektet på ressurssiden.
Om Bergens gater - Dingate - Bergen -
Dingate dingate lar deg bli kjent med Bergens historie på en helt ny måte! Kontakt oss hvis du har forslag til informasjon eller bilder vi kan legge ut.
Overgang rode-gatenavn i Bergen 1906-1907
Registrert av Terje E. Skrolsvik
Portrettfotografi frå Gamle Bergen Museum
Søkbar database med 903 identifiserte portrettfotografier
Protokoll for katastrofeutvalgets antikvariske komité
WebBok
Register over båter til militær skyss i Bergen, 1806
Register over domsakter i Nordhordland fogderi, 1839-1899
Register til utskiftningsprotokollane for Hordaland, 1859-1980
Registrerte personer det ble ringt for i Mariakirken, 1660-1752
Rode og gateadresser i Bergen
Skuteregisteret - Aust Agder Arkivet
(Virker ikke!! 20.12.09)
St. Pauls Kirke og Menighets historie, jubileumsskrift 1926
Strays/Leilighetsfunn (Folk på vidvanke)
Verditaksering for Bergen, 1645

 Andre nivåer under Bergen
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Syke- og fattigvesen] [Fengselsarkiv] [Skolevesen
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Digitalarkivet (1130)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1110)
Gravminner i Norge (782)
Slektsforum (298)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (288)
Emigrantar (Digitalarkivet) (223)
Våre falne - register (195)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (195)
DISBYT Finland (179)
Slektsforskerbasen (136)

 5 sist brukte
Røros / Røros, 1906-1925, skannet klokkerbok
Østre Toten / Balke, 1897-1913, skannet ministerialbok
Emigrantar (Digitalarkivet)
Østre Toten / Balke, 1893-1901, skannet klokkerbok
Kirkegårdene i Stjørdal

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081602740
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6067864
Sist oppdatert07-Feb-2016