DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Nordmenn i krig, i Norge og andre land, og krigsfanger.]

 Velg ressurs
330 Skvadronens kampdagbøker 12.04.41-25.03.43
330 skvadronens operasjonsdagbøker fra 2. verdenskrig. Angivelser av tokt og besetningsmedlemmer.
Andre verdenskrig - et dypdykk i kildene
Nettutstilling, Statsarkivet i Bergen
De falt for Norge (Våre Falne)
Materialet er utarbeidet ved hjelp av DIS Norges database fra bokverket "Våre Falne" utgitt av den norske stat etter krigen. I tillegg er biografier og bilder hentet ut av bindene ved hjelp fra Nasjonalbiblioteket.
Den norske krigsgravtjenesten
Opprettelse og oppgaver Den norske krigsgravtjenesten ble opprettet av Hærens overkommando i 1946 etter pålegg fra Forsvarsdepartementet (FD)

Krigsgravtjenesten skulle være ansvarlig myndighet i saker som angikk norske krigsmenns graver i utlandet og utenlandske krigsgraver i Norge etter den annen verdenskrig.

Døde etter bombinga av Laksevåg 4. oktober 1944
Denne basen inneholder opplysninger om de 193 sivile som i ettertid ble erklært død som følge av bombeangrepet mot ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen 4. oktober 1944. I den utstrekning vi har funnet dem registrert i offentlige protokoller, er dette angitt med dato og reg.nr.
Døde i Bergen som følge av flyangrepet 29. oktober 1944
Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
Skannet fangeprotokoll. Haftbuck fra 7/8-1940 til 18/2-1942
Fanger fra Agder 1940-1945
Registeret over fanger fra Agder-fylkene 1940-1945 er et resultat av omfattende undersøkelser og kildestudier gjennom mange år. Arbeidet pågår fremdeles. Vær vennlig å melde fra dersom du oppdager feil eller mangler.
Forordningstidend for de besatte norske områder 1940-1945
Krigsgraver
Fyll inn et person- eller stedsnavn for å finne informasjon om sovjetiske krigsfanger.
Krigsseilernes historie
Inneholder også bilder og dokumenter, navn på, og bilder av, båter liste over norske internerte båter i Nord- og Vest Afrika, samt liste og utdrag fra, bøker som handler om dette temaet, med opplysninger om hvor bøkene kan skaffes. Du vil også finne beskrivelse og bilder av de 7 norske krigsmedaljene, og massevis av linker til andre relaterte websider (skip, handelsflåter, marinefartøyer, maritime museer osv., inkl. flere linker til websider om 2. verdenskrig).
Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1941-1944
Skannet protokoll
Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1944-1945
Skannet protokoll
Natzweiler-Struthof (informasjon om konsentrasjonsleiren)
På disse sidene legger vi ut informasjon om konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof og dens utekommandoer med de norske fangene som ble deportert til leiren samt. Her kan du og lese om Natzweilerkomiteen og NatzweilerGruppen, Vennekretsen i Strasbourgog transport- og overnattingsmuligheter i tilknytning til et eventuelt besøk.
Nordmenn i fangenskap 1940-1945
Dette er en skannet utgave av verket i Nasjonalbibliotekets digitale bokhylle. Tar litt tid å laste ned.
Norges krig mot Tyskland
Små glimt av norsk innsats til sjøs og i luften (Digitalarkivets digitale bøker)
Norske skip i krig 1939-1945
Registrert av Bjørn Davidsen
Personell tilknyttet det norske flyvåpenet i "Little Norway"
Fra boken "Ole Reistad - "The Spirit of Little Norway" by Edvard Omhold-Jensen 1986
Politiske fanger i Bergen 1943-1944
Skannet fangeprotokoll, bok B. Polizeigefängnis Bergen
Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. A-F
Skannede fangekort A-F
Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. G-K
Skannede fangekort G-K
Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. L-R
Skannede fangekort L-R
Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. S-Å
Skannede fangekort S-Å
Regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig
Riksarkivet publiserer i årets vårslipp over 15 000 dokumentsider fra krigsårene. Det er alle regjeringsprotokollene fra 2. verdenskrig som nå er digitalisert og gjort tilgjengelige på Digitalarkivet. For første gang kan alle som ønsker det sitte hjemme i sin egen stue og studere fem forskjellige regjeringers vedtak og bestemmelser.
Riksarkivets Vårslipp 2010 - Okkupasjonen av Norge 60 år - 09.04.40
Finnes det dokumenter etter Blücher? Ville Quisling kolonisere i Russland? Hvem var fangene på Bredtveit? Led Ingrid Bjerkås av ”jøssingismus psykopatica”? Hvordan behandlet London-regjeringen jødesaken? Hva spiste Terboven? Disse og mange andre spørsmål kan du kanskje få besvart ved å se på mer enn 5.000 dokumenter fra andre verdenskrig Riksarkivet nå presenterer for første gang på nett. De er hentet fra mange forskjellige arkiver, og alle er blitt fritt tilgjengelige ved at klausul er bortfalt. Noen av dem er nylig ordnet eller avlevert. De digitaliserte krigsdokumentene er inndelt i seks temaer:
Sjømennenes minnehall
For første gang vil slektninger og andre interesserte derfor nå kunne finne en sammenholdning om det enkelte krigsforlis, navn på omkomne på det enkelte skip, hvor mange som ble drept og hvor mange som ble reddet. Samtidig finnes komplett liste over norske sjøfolk som ble drept under annen verdenskrig, både på norske og utenlandske skip, samt en liste over de skip som ble senket eller var utsatt for krigshandling der norske sjøfolk ble drept. Arbeidet er utført av pensjonert journalist Thor-Olaf Marthinsen, Stavern og bekostet av styret for Sjømennenes minnehall. Databanken inneholder navn på 4.375 omkomne norske sjøfolk, hvorav 788 i innenriks fart. Den inneholder også navn på totalt 849 skip. Av disse gikk 120 i innenriksfart, 246 under utenlandsk flagg, og 483 skip i den norske handelsflåte i årene 1939 til 1945.
Sovjetiske krigsfanger 1941-1945
Alfabetisk oversikt, publisert av Riksarkivet
Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45
Registrert av DA
Våre Falne - bok 1 (A-G)
Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Våre Falne - bok 2 (H-K)
Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Våre Falne - bok 3 (L-R)
Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Våre Falne - bok 4 (S-Å)
Skannet utgave på Digitalarkivet.

Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene.

Våre falne - register
Minneskriftet "Våre falne 1939-45" med biografiske opplysninger om nesten 12.000 falne og omkomne under krigen ble utgitt 1948-1951 etter et initiativ fra regjeringen i 1945. Skriftet består av fire store bøker med bilder til nesten alle biografiene. Nedenfor kan du søke etter personnavn, stedsnavn, yrke, dødsårsak mm og dersom du får treff får du også vite hvor i minneskriftet du finner hvert treff. Denne søkbare indeksen til "Våre falne 1939-1945" er basert på en avskrift utført av Trygve Stokkan.
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1169)
Digitalarkivet (1086)
Gravminner i Norge (762)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (299)
Slektsforum (283)
Emigrantar (Digitalarkivet) (208)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (198)
Våre falne - register (189)
DISBYT Finland (175)
Slektsforskerbasen (123)

 5 sist brukte
Bebyggelse og slektskapsforhold i Beiarn
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet)
Digitalarkivet
Ibestad, 1837-1850, skannet ministerialbok
Ibestad, 1847-1850, skannet ministerialbok

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081603773
Antall ressurser30737
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6073179
Sist oppdatert07-Feb-2016