DIS-Norge
 
 

Genealogiske ressurser

  English  [Hjelp]  [Tips oss]  [Admin]

   
Du er her : [Hovedliste] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Hordaland] » [Bergen] » [Fengselsarkiv]

 Velg ressurs
Bergenhus strafanstalt, 1841-1875, skannet ministerialbok
Fengselspresten i Bergen sin kopibok over utgåande brev, 1841-1885
Innsatte i fengslet i Bergen, 1850-1875
Innsatte på slaveriet ved Bergenhus festning, 1851-1878
Innsatte på tukthuset i Bergen, 1850-1875
Innsatte på tvangsarbeidsanstalten i Bergen, 1850-1875
Lemmer på Tukthuset i Bergen 1771-1776
Webbok. Protokoll over lemmer på Tukthuset i Bergen 1771-1776 Tukt – eller Manufakturhuset vart opretta i 1646 som ein anstalt for foreldrelause barn. Samstundes skulle ”letferdige Qvindfolk” kunne dømmast til opphald der, sjølvsagt adskilt frå barna. På "Børnehuset" eller Manufakturet skulle dei få opplæring i ærlege handverk, men det gjekk ikkje lang tid før dei vart meir å rekne som tvangsarbeidsanstaltar for meir eller mindre "uverdige" fattige. I 1680-åra var anstalten heilt gått over til å bli eit manufakturhus, derav namnet ”Manufakturhuset”, som kom i alminneleg bruk rundt 1700. Fram til 1726 var dei innsette ved tukthuset involvert i storproduksjon av militære uniformsklede. Då manufakturhuset mista dei militære leveransane, fall driftsgrunnlaget bort og institusjonen vart ståande tom. Seinare vart det gjort fleire forsøk på å få institusjonen på fote att. Frå 1743 vart manufakturhuset tatt i bruk som tukthus for sterke og arbeidsføre tiggarar og lausgjengarar. Tukthusfundasen vart godkjend året etter, den 8. juli 1744. Den første protokollen over innsette på Tukthuset i Bergen byrjar i 1771, men inneheld personar som hadde vorte sett inn på anstalten så langt attende som til 1766. Protokollen som er publisert her dekkjer perioden fram til 1776, og inneheld opplysningar både om namn og fødestad eller bustad på dei innsette. I tillegg inneheld protokollen opplysningar om når dei vart sett inn og når dei slapp ut frå anstalten, og på kva grunnlag dei vart innsett. Les meir om Tukt- eller Manufakturhuset
Slaver ved Bergenhus Festning, 1767-1810
Stiftelsenes Allé - en virtuell byvandring i Bergen 1769
Nettutstilling. I juni 2003 markeres det at det er 400 år siden den første offentlige lege ble tilsatt, i Bergen, og på den måten la grunnlaget for et offentlig helsevesen. Statsarkivet i Bergen/Digitalarkivet vil ta del i markeringen ved å ta de interesserte med på en "byvandring" anno 1769 til det som fantes av hospitaler, stiftelser og andre offentlige bygninger i Bergen, innrettet for å ta hånd om de vanføre, de syke og de farlige.
Tvangsarbeidere i Bergen, 1876-1888

 Andre nivåer under Bergen
[Bygdebøker, tidsskrifter o.l.] [Folketellinger og manntall] [Kirkebøker] [Skattemanntall] [Matrikler] [Tingbøker] [Pantebøker og panteregistre] [Skifteprotokoller] [Militære ruller] [Emigrasjon] [Gravsteder] [Annet] [Syke- og fattigvesen] [Skolevesen
 
 DIS-Norge
Bli medlem i DIS-Norge
DIS-Norge
DIS-Norges lokallag
Slektsforum
Slektsforskerbasen
DIStreff
Gravminner i Norge
DISchat

 Foreslå ny lenke
Foreslå ny lenke

 Nye ressurser
Vis nye ressurser i denne kategori

 10 på topp (Siste 7 dager)
Skannede kirkeboksider fra Arkivverket (1080)
Digitalarkivet (1059)
Gravminner i Norge (739)
Vestre Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (284)
Slektsforum (280)
Emigrantar (Digitalarkivet) (192)
Gamle Aker - skannede kirkebøker (Digitalarkivet) (190)
Våre falne - register (188)
DISBYT Finland (173)
Slektsforskerbasen (127)

 5 sist brukte
Digitalarkivet
Ministerialbok for Sveio prestegjeld, Sveio sokn 1906-1919 (Dødfødte) (søkbar 1906-1918)
Slektsforum
Nord-Audnedal / Konsmo, 1881-1900, skannet klokkerbok
Lensmenn i Lurøy og Træna

 Statistikk
Besøk siden 17.juni 20081601245
Antall ressurser30710
Antall brukte ressurser
siden 1 mai 2002
6059811
Sist oppdatert27-Jan-2016